Arkistohyllyköt

Helsinki, Suomi | Museovirasto
Julkaistu 2 vuotta sitten | 3.11.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Kokoelmakeskuksen hyllyjärjestelmät ja niihin liittyvät palvelut|| Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskukseen ("Koke") Vantaalle on hankittu vuosien 2016 ja 2020 aikana osana Koken rakennusurakoita monipuolinen hyllyjärjestelmä kahdelta eri toimittajalta. Hyllyjärjestelmiä ollaan päivittämässä ja hankkimassa uusia hyllyjärjestelmiä korvaamaan osa vanhoista hyllyjärjestelmistä ja täydentämään vanhoja hyllyjärjestelmiä.|| Hankittavaan kokonaisuuteen kuuluvat hyllyjärjestelmien suunnittelu, toteutus ja asennus. Kokonaisuuden osa-alueita voidaan kilpailuttaa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä joko yhdessä tai erikseen.

 

 

Ilmoitusnumero 561016-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Arkistohyllyköt (39131100), Insinöörialan suunnittelupalvelut (71320000), Rakentamiseen liittyvät palvelut (71500000)
EUVL S 213
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Museovirasto
Helsinki
hankinnat@museovirasto.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:561016-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED