Architectural, construction, engineering and inspection services

London, Iso-Britannia | London Borough of Haringey
Julkaistu 5 vuotta sitten | 5.3.2019 Alkuperäinen ilmoitus

London Borough of Haringey (“the Council”) as the Lead Authority is inviting applications from suitably qualified and experienced Suppliers to be appointed under a Dynamic purchasing system (“DPS”) for the provision of construction, estates and property professional services (“the Services”) to be utilised by members of the London Construction Programme (“LCP”) and other Contracting Authorities listed under “Additional Information” within this Contract Notice (who shall collectively be the “LCP Members”).|| The Council hosts the LCP currently has a total membership of 43 London Authorities and Public Sector Organisations.|| The DPS is divided into eighteen service categories as detailed further in the procurement documents. There will be no limit on the number of Suppliers that may join the DPS for each Service Category. A supplier may apply for more than 1 service category.|| The service categories can be divided into service templates and distributed by London regions and value bands

 

 

Ilmoitusnumero 103298-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Rakennusten osto- tai myyntipalvelut (70121000), Rakennusten vuokraus- tai myyntipalvelut (70310000), Rakennusten arkkitehtipalvelut (71221000), Terveys- ja turvallisuuskysymyksiä koskevat konsulttipalvelut (71317210), Kehityshankkeisiin liittyvät hallinnolliset palvelut (75112100), Kaupunkiympäristön kehityssuunnittelu (90712100), Rakennusten myyntipalvelut (70121100), Asuinrakennusten vuokraus- tai myyntipalvelut (70311000), Rakentamisessa tarvittavien määrien määrittäminen ja luettelointi (71246000), Rakennusten keino- ja luonnonvalaistustekniikkapalvelut (71318100), Palontorjunta (75251110), Ympäristöasioiden neuvontapalvelut (90713000), Rakennusten ostopalvelut (70121200), Maa-alueiden vuokraus- tai myyntipalvelut (70320000), Insinööritaitoa ja rakentamista koskevat neuvontapalvelut (71310000), Rakennusten kone- ja sähköasennusten suunnittelupalvelut (71321000), Myyntien ja ostojen kirjaamispalvelut (79211120), Vesihuolto- ja jäteneuvontapalvelut muuta kuin rakentamista varten (90713100), Maa-alueiden osto- tai myyntipalvelut (70122000), Maa-alueiden vuokrauspalvelut (70321000), Maa-, tie- ja vesirakentamista koskevat konsulttipalvelut (71311000), Maa-, tie- ja vesirakennustöiden tekninen suunnittelu (71322000), Tulosseurantapalvelut (79313000), Yritysten ympäristöauditointipalvelut (90714200), Maa-alueiden myyntipalvelut (70122100), Rakentamattomien maa-alueiden vuokraus- tai myyntipalvelut (70322000), Liikennejärjestelmää koskevat konsulttipalvelut (71311200), Rakennuskustannuslaskenta (71324000), Mainonta- ja markkinointipalvelut (79340000), Rakentamattomien maa-alueiden myyntipalvelut (70122110), Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut (70330000), Rakennetekniikkaa koskevat konsulttipalvelut (71312000), Geotekniset palvelut (71332000), Huutokauppapalvelut (79342400), Maa-alueiden ostopalvelut (70122200), Asuinkiinteistöjen hoitopalvelut (70331000), Ympäristötekniset konsulttipalvelut (71313000), Topografiset palvelut (71351810), Hankintoja koskevat konsulttipalvelut (79418000), Rakentamattomien maa-alueiden ostopalvelut (70122210), Laitoksen hallintopalvelut (70331100), Energia ja siihen liittyvät palvelut (71314000), Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut (71400000), Evaluointineuvontapalvelut (79419000), Kiinteistöjen myynti (70123000), Muiden kuin asuinkiinteistöjen hoitopalvelut (70332000), Energiansäästöä koskevat konsulttipalvelut (71314300), Yhdyskuntasuunnittelupalvelut (71410000), Projektinjohtopalvelut, muut kuin rakennusurakoita koskevat (79421000), Asuinkiinteistöjen myynti (70123100), Maaomaisuuden hoitopalvelut (70332100), Rakennusten perusasennuksiin liittyvät palvelut (71315000), Maisema-arkkitehdin palvelut (71420000), Toimistotyön tukipalvelut (79500000), Muiden kuin asuinkiinteistöjen myynti (70123200), Liikeomaisuuden hoitopalvelut (70332200), Rakennusten rakenteita koskevat konsulttipalvelut (71315100), Rakennustyömaan valvontapalvelut (71521000), Sisustussuunnittelupalvelut (79932000), Omia kiinteistöjä koskevat kiinteistöpalvelut (70100000), Oman kiinteistön vuokrauspalvelut (70130000), Teolliseen omaisuuteen liittyvät palvelut (70332300), Rakennuksia koskevat konsulttipalvelut (71315200), Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut (71530000), Muotoilun/suunnittelun tukipalvelut (79933000), Kiinteistöjen rakennuttamispalvelut (70110000), Omien kiinteistöjen vuokraus- ja leasingpalvelut (70200000), Asuntoasioihin liittyvät palvelut (70333000), Rakennusten perusasennuksia koskevat konsulttipalvelut (71315210), Rakennushankkeen johto (71541000), Sopimustenhoitopalvelut (79994000), Asuntotuotanto (70111000), Omien asuinkiinteistöjen vuokraus- ja leasingpalvelut (70210000), Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000), Rakennustarkastuspalvelut (71315300), Tekniset analysointi- tai neuvontapalvelut (71621000), Ympäristönormit muuta kuin rakentamista varten (90711200), Muu rakennustuotanto kuin asuntotuotanto (70112000), Omien muiden kuin asuinkiinteistöjen vuokraus- ja leasingpalvelut (70220000), Arkkitehtipalvelut (71200000), Rakennusvalvontapalvelut (71315400), Vesihuolto- ja jäteneuvontapalvelut (71800000), Ympäristöindikaattorien analyysi muuta kuin rakentamista varten (90711300), Kiinteistöjen osto ja myynti (70120000), Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat erilaiset kiinteistönvälityspalvelut (70300000), Arkkitehtoniset suunnittelupalvelut (71220000), Palosuojelua, palon ja räjähdysvaaran torjuntaa sekä räjähdevalvontaa koskevat konsulttipalvelut (71317100), Suunnitelman mallintamispalvelut (72242000), Ympäristövaikutusten seuranta muuta kuin rakentamista varten (90711500)
EUVL S 45
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot London Borough of Haringey
London
supplier.engagement@useadam.co.uk
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103298-2019:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED