Architectural, construction, engineering and inspection services

London, Iso-Britannia | London Borough of Haringey
Julkaistu 5 vuotta sitten | 23.8.2018 Alkuperäinen ilmoitus

London Borough of Haringey Council (''the Council'') as the Lead Authority is inviting applications from suitably qualified and experienced Suppliers to be appointed under a Dynamic purchasing system (DPS) for the provision of Construction, estates and property professional services to be utilised by members of the London Construction Programme (''LCP'') and other public sector organisations in London.|| The Council host the LCP which was established in 2012 and currently has a total membership of 43 London Authorities. The primary purpose of the LCP is to design, create and maintain construction related frameworks and dynamic purchasing systems to support the delivery of works and infrastructure projects for its members.|| The DPS is divided into eighteen main service categories as detailed in the procurement documents. There will be no limit on the number of suppliers that may join the DPS for each service category. A Supplier may apply for more than one service category.

 

 

Ilmoitusnumero 368392-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Rakennusten osto- tai myyntipalvelut (70121000), Rakennusten vuokraus- tai myyntipalvelut (70310000), Rakennusten arkkitehtipalvelut (71221000), Terveys- ja turvallisuuskysymyksiä koskevat konsulttipalvelut (71317210), Kehityshankkeisiin liittyvät hallinnolliset palvelut (75112100), Kaupunkiympäristön kehityssuunnittelu (90712100), Rakennusten myyntipalvelut (70121100), Asuinrakennusten vuokraus- tai myyntipalvelut (70311000), Rakentamisessa tarvittavien määrien määrittäminen ja luettelointi (71246000), Rakennusten keino- ja luonnonvalaistustekniikkapalvelut (71318100), Palontorjunta (75251110), Ympäristöasioiden neuvontapalvelut (90713000), Rakennusten ostopalvelut (70121200), Maa-alueiden vuokraus- tai myyntipalvelut (70320000), Insinööritaitoa ja rakentamista koskevat neuvontapalvelut (71310000), Rakennusten kone- ja sähköasennusten suunnittelupalvelut (71321000), Myyntien ja ostojen kirjaamispalvelut (79211120), Vesihuolto- ja jäteneuvontapalvelut muuta kuin rakentamista varten (90713100), Maa-alueiden osto- tai myyntipalvelut (70122000), Maa-alueiden vuokrauspalvelut (70321000), Maa-, tie- ja vesirakentamista koskevat konsulttipalvelut (71311000), Maa-, tie- ja vesirakennustöiden tekninen suunnittelu (71322000), Tulosseurantapalvelut (79313000), Yritysten ympäristöauditointipalvelut (90714200), Maa-alueiden myyntipalvelut (70122100), Rakentamattomien maa-alueiden vuokraus- tai myyntipalvelut (70322000), Liikennejärjestelmää koskevat konsulttipalvelut (71311200), Rakennuskustannuslaskenta (71324000), Mainonta- ja markkinointipalvelut (79340000), Rakentamattomien maa-alueiden myyntipalvelut (70122110), Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut (70330000), Rakennetekniikkaa koskevat konsulttipalvelut (71312000), Geotekniset palvelut (71332000), Huutokauppapalvelut (79342400), Maa-alueiden ostopalvelut (70122200), Asuinkiinteistöjen hoitopalvelut (70331000), Ympäristötekniset konsulttipalvelut (71313000), Topografiset palvelut (71351810), Hankintoja koskevat konsulttipalvelut (79418000), Rakentamattomien maa-alueiden ostopalvelut (70122210), Laitoksen hallintopalvelut (70331100), Energia ja siihen liittyvät palvelut (71314000), Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut (71400000), Evaluointineuvontapalvelut (79419000), Kiinteistöjen myynti (70123000), Muiden kuin asuinkiinteistöjen hoitopalvelut (70332000), Energiansäästöä koskevat konsulttipalvelut (71314300), Yhdyskuntasuunnittelupalvelut (71410000), Projektinjohtopalvelut, muut kuin rakennusurakoita koskevat (79421000), Asuinkiinteistöjen myynti (70123100), Maaomaisuuden hoitopalvelut (70332100), Rakennusten perusasennuksiin liittyvät palvelut (71315000), Maisema-arkkitehdin palvelut (71420000), Toimistotyön tukipalvelut (79500000), Muiden kuin asuinkiinteistöjen myynti (70123200), Liikeomaisuuden hoitopalvelut (70332200), Rakennusten rakenteita koskevat konsulttipalvelut (71315100), Rakennustyömaan valvontapalvelut (71521000), Sisustussuunnittelupalvelut (79932000), Omia kiinteistöjä koskevat kiinteistöpalvelut (70100000), Oman kiinteistön vuokrauspalvelut (70130000), Teolliseen omaisuuteen liittyvät palvelut (70332300), Rakennuksia koskevat konsulttipalvelut (71315200), Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut (71530000), Muotoilun/suunnittelun tukipalvelut (79933000), Kiinteistöjen rakennuttamispalvelut (70110000), Omien kiinteistöjen vuokraus- ja leasingpalvelut (70200000), Asuntoasioihin liittyvät palvelut (70333000), Rakennusten perusasennuksia koskevat konsulttipalvelut (71315210), Rakennushankkeen johto (71541000), Sopimustenhoitopalvelut (79994000), Asuntotuotanto (70111000), Omien asuinkiinteistöjen vuokraus- ja leasingpalvelut (70210000), Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000), Rakennustarkastuspalvelut (71315300), Tekniset analysointi- tai neuvontapalvelut (71621000), Ympäristönormit muuta kuin rakentamista varten (90711200), Muu rakennustuotanto kuin asuntotuotanto (70112000), Omien muiden kuin asuinkiinteistöjen vuokraus- ja leasingpalvelut (70220000), Arkkitehtipalvelut (71200000), Rakennusvalvontapalvelut (71315400), Vesihuolto- ja jäteneuvontapalvelut (71800000), Ympäristöindikaattorien analyysi muuta kuin rakentamista varten (90711300), Kiinteistöjen osto ja myynti (70120000), Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat erilaiset kiinteistönvälityspalvelut (70300000), Arkkitehtoniset suunnittelupalvelut (71220000), Palosuojelua, palon ja räjähdysvaaran torjuntaa sekä räjähdevalvontaa koskevat konsulttipalvelut (71317100), Suunnitelman mallintamispalvelut (72242000), Ympäristövaikutusten seuranta muuta kuin rakentamista varten (90711500)
EUVL S 161
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot London Borough of Haringey
London
LCP-DPS-SERVICES@HARINGEY.GOV.UK
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368392-2018:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED