Architectural, construction, engineering and inspection services

Newcastle upon Tyne, Iso-Britannia | Prosper
Julkaistu 5 vuotta sitten | 25.2.2019 Alkuperäinen ilmoitus

The Authority seeks to establish a Dynamic Purchasing System (DPS) for design and consultancy services for use by its Members and other Public Sector Contracting Bodies within the UK.|| The DPS comprises the following lots:|| — Lot 1: Architect Services,|| — Lot 2: Engineering (Civil and Structural),|| — Lot 3: Surveying (All Forms),|| — Lot 4: Health and Safety [including Construction (Design and Management) Regulations 2015],|| — Lot 5: Ground Investigation and Remediation Services,|| — Lot 6: Mechanical and Electrical Engineering Design,|| — Lot 7: Energy Assessments,|| — Lot 8: Ecological Assessment and Reporting,|| — Lot 9: Employer's Agent,|| — Lot 10: Principal Designer [Construction (Design and Management) Regulations 2015].

 

 

Ilmoitusnumero 088235-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Insinööritaitoa ja rakentamista koskevat neuvontapalvelut (71310000), Rakennustöiden johto (71540000), Ympäristötekniset konsulttipalvelut (71313000), Ympäristöasioiden hallinta (90710000), Energia ja siihen liittyvät palvelut (71314000), Ympäristönsuojelu (90720000), Energiahallinto (71314200), Saastumisen jäljittäminen ja seuranta sekä ennallistaminen (90730000), Energiansäästöä koskevat konsulttipalvelut (71314300), Vaaroilta suojautumista ja riskienhallintaa koskevat konsulttipalvelut (71317000), Terveys- ja turvallisuuspalvelut (71317200), Terveys- ja turvallisuuskysymyksiä koskevat konsulttipalvelut (71317210), Rakennuskustannuslaskenta (71324000), Koneenrakennustekniset palvelut (71333000), Koneenrakennus- ja sähkötekniset palvelut (71334000), Tekniset tutkimukset (71335000), Insinöörialan tukipalvelut (71336000), Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000), Insinööritöihin liittyvät tieteelliset ja tekniset palvelut (71350000), Arkkitehtipalvelut (71200000), Maaperän tutkimuspalvelut (71351500), Arkkitehti-, insinööri- ja maanmittauspalvelut (71250000), Rakennustöiden valvonta (71520000)
EUVL S 39
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Prosper
Newcastle upon Tyne
tim.jennett@prosper.uk.com
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:088235-2019:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED