Architectural and related services

Floriana, Malta | Department of Contracts
Julkaistu 2 vuotta sitten | 24.11.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Establishment of a Dynamic Purchasing System (DPS) for the provision of various Professional Services to Projects Plus Ltd

 

 

Ilmoitusnumero 600660-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Ympäristövaikutusten seuranta rakentamisessa (71313450), Arkeologiset palvelut (71351914), Rakennustarkastuspalvelut (71315300), Maanalaiset kartoituspalvelut (71352000), Terveys- ja turvallisuuspalvelut (71317200), Kenttämittauspalvelut (71353000), Terveys- ja turvallisuuskysymyksiä koskevat konsulttipalvelut (71317210), Rakennustöiden valvonta (71520000), Liikenteenohjauspalvelut (63712700), Maa-, tie- ja vesirakennustöiden kustannuslaskenta (71322100), Rakennustyömaan valvontapalvelut (71521000), Liikenteenvalvonta (63712710), Liikennejärjestelmien tekninen suunnittelu (71322500), Tarkkailu- ja valvontapalvelut (71700000), Rahoitusneuvonta (66171000), Rakennuskustannuslaskenta (71324000), Suunnitelman mallintamispalvelut (72242000), Arkkitehtipalvelut (71200000), Koneenrakennustekniset palvelut (71333000), Sydänkairaukset (76340000), Arkkitehtoniset suunnittelupalvelut (71220000), Koneenrakennus- ja sähkötekniset palvelut (71334000), Tilintarkastuspalvelut (79212100), Rakennusten arkkitehtipalvelut (71221000), Geologiset, geofysikaaliset ja muut tieteelliset luonnonvarojen etsintäpalvelut (71351000), Taloustutkimuspalvelut (79311400), Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut (71240000), Kairausnäytteen käsittely- ja analysointipalvelut (71351100), Talousjohdon konsulttipalvelut (79412000), Toteutettavuustutkimus, neuvontapalvelut, analyysit (71241000), Geologian ja geofysiikan asiantuntijapalvelut (71351200), Muotoilu-/suunnitteluneuvonta (79415200), Rakennustyön valvonta (71247000), Geologian asiantuntijapalvelut (71351220), Graafiset suunnittelupalvelut (79822500), Arkkitehti-, insinööri- ja maanmittauspalvelut (71250000), Topografiset palvelut (71351810), Muotoilun/suunnittelun palvelut (79930000), Arkkitehti- ja rakennustarkastuspalvelut (71251000), Arkeologisten kaivausalueiden topografiset kartoitukset (71351811), Ympäristövaikutusten seuranta muuta kuin rakentamista varten (90711500), Rakennetekniikkaa koskevat konsulttipalvelut (71312000), Geologiset tutkimuspalvelut (71351913)
EUVL S 228
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Department of Contracts
Floriana
info.contracts@gov.mt
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600660-2021:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED