Apparatur för endoskopi och endokirurgi

Stockholm, Ruotsi | Karolinska Universitetssjukhuset, Inköpsavdelningen
Julkaistu 4 vuotta sitten | 28.4.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Karolinska universitetssjukhuset avser att upphandla samtliga typer av endoskop-utrustning som kan betecknas som stel endoskopi. För att tillgodose sjukhusets behov av sådan utrustning upprättas därför ett s.k. dynamiskt inköpssystem.|| Stel endoskopi-utrustning används inom ett flertal kliniska områden och behöver kontinuerligt bytas ut på grund av att utrustningen åldras samt att ny teknik introduceras. Den utrustning som ska införskaffas inom ramen för denna upphandling ska vara av flergångsbruk.

 

 

Ilmoitusnumero 195626-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Laparoskopialaitteet (33164000), Endoskopia- ja tähystyskirurgialaitteet (33168000), Endoskoopit (33168100)
EUVL S 83
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Karolinska Universitetssjukhuset, Inköpsavdelningen
Stockholm
maria.svallfors@sll.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195626-2020:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED