Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar

Haninge, Ruotsi | Upphandling Södertörn
Julkaistu 5 vuotta sitten | 22.5.2019 Alkuperäinen ilmoitus

Det dynamiska inköpssystemet avser entreprenadkontrakt inom området VA-nät. Systemet är subsidiärt till upphandlade ramavtal och eventuella andra projekt och ger därför inte en exklusiv rätt på samma sätt som ramavtal kan göra.|| Leverantörer som ansluter sig till det dynamiska inköpssystemet förbinder sig inte att leverera, och kan lämna och ansluta sig till systemet fritt under systemets löptid (10 år).|| Ersättningsformen är en hybrid mellan fast pris och löpande räkning.

 

 

Ilmoitusnumero 236507-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Putkijohtojen yleiset rakentamistyöt (45231100), Putkijohtojen asennukseen liittyvät rakennustyöt (45231110), Vesi- ja viemäriputkien rakennustyöt (45231300), Vesijohtoihin liittyvät oheistyöt (45232100), Vesijohtotyöt (45332200)
EUVL S 98
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Upphandling Södertörn
Haninge
theodor.israelsson@upphandlingsodertorn.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236507-2019:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED