Anläggningsarbete

Stockholm, Ruotsi | Exploateringskontoret
Julkaistu 3 vuotta sitten | 2.4.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Entreprenaden omfattar krossning av entreprenadberg till färdig slutprodukt. Krossade fraktioner ska högas upp inom angivet arbetsplatsområde i samråd med ansvarig från arbetsledare på Masslogistikcenter. Krossning sker efter avrop och förnyad konkurrens med prissättning av aktuell mängd för krossning. Krossningen sker i kampanjer efter behov normalt en till två gånger per år beroende på inkommande bergmängder. Skut kan förekomma varför skutknackning ingår som en del av entreprenörens uppdrag.|| Fraktioner som ska levereras efter krossning och avrop är följande:|| • 0 - 150|| • 0 - 63|| • 0 - 32|| • 0 - 16|| Krossning kan även ske åt andra byggprojekt inom exploateringskontoret.

 

 

Ilmoitusnumero 162180-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Sora, hiekka, sepeli ja muut kiviainekset (14210000), Pikkukivet ja sora (14212100), Sora (14212110), Kiviainekset (14212200), Hiekka-soraseokset (14212210), Sepeli (14212300), Tiesepeli (14213100), Rakennustyöt (45000000), Rakennustyömaan valmistelutyöt (45100000), Putki- ja johtolinjojen valmistelevat työt (45111290), Rakenteiden rakennustyöt (45223000), Erilaiset erikoisalojen rakennustyöt (45262600)
EUVL S 65
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Exploateringskontoret
Stockholm
daniel.lindgren@extern.stockholm.se
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162180-2021:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED