Anestesia- ja tehohoidon tarvikkeet

Suomi | Tuomi Logistiikka Oy
Julkaistu 2 vuotta sitten | 22.10.2021 Määräaika: 2 vuotta kuluttua | 31.12.2025 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Tuomi Logistiikka Oy perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka kautta hankitaan anestesia- ja tehohoidon tarvikkeet Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueensairaanhoitopiirien Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueille lukuunottamatta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä. Hankintasopimuksella hankintoja tekevät Tuomi Logistiikka Oy, Kanta Logistiikka Oy ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä omistajilleen ja sidosyksiköilleen. Dynaamisen hankinnan kuvaus Järjestelmään voi hakeutua koko järjestelmän voimassaoloajan. Järjestelmään hakeutuminen ei tarkoita suoraan osallistumista kilpailutettaviin hankintoihin, vaan tarjoajan tulee hyväksymisen jälkeen erikseen jättää tarjous avattaviin kilpailutuksiin. Hankintasopimuskohtaiset vaatimukset, kuvaukset ja muut asiakirjat ovat nähtävillä kilpailutuksen avaushetkellä dynaamiseen järjestelmään hyväksytyille toimijoille. Voimassa oleviin sopimuksiin eli jo kilpailutettuihin hankintoihin ei voi jättää tarjousta ennen kuin kilpailutus avataan uudelleen. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa tarkennetaan mukana olevat tilaajat sekä kilpailutettavat anestesia- ja tehohoidon tarvikkeet Hankittavat tarvikkeet ja näiden yksityiskohtaiset vaatimukset määritellään jokaisessa tarjouspyynnössä erikseen.

Ilmoitusnumero 2021-084382
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1 FI1
Osoitetiedot Tuomi Logistiikka Oy
Särkijärvenkatu 1 33840 Tampere FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma