Andra samhälleliga och personliga tjänster

Uppsala, Ruotsi | Uppsala Kommun
Julkaistu 3 vuotta sitten | 5.5.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Syftet med detta dynamiska inköpssystem är att kunna avropa kommunens olika behov av arbetsbefrämjande insatser av skiftande karaktär på ett enhetlig sätt.|| Detta DIS låg tidigare i ett annat upphandlingsverktyg, men är nu flyttat till Tendsign.

 

 

Ilmoitusnumero 225177-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Erilaiset liike-elämän palvelut (79990000), Yhteiskunnallinen toimintaohjelma (85322000), Muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut (98000000)
EUVL S 87
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Uppsala Kommun
Uppsala
stefan.palm@uppsala.se
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225177-2021:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED