Ammatillisten tutkintojen perusteiden valmisteleva asiantuntijatyö

Suomi | Opetushallitus
Julkaistu 2 vuotta sitten | 17.5.2021 Määräaika: 5 vuotta kuluttua | 31.12.2027 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Hankinnan kohteena olevien palvelujen hankintamenettelynä on dynaaminen hankintajärjestelmä (jäljempänä DPS). Ks. lisätietoja DPS:stä osallistumispyynnön kohdasta "Muut tiedot". Opetushallitus toteuttaa ammatillisen tutkinnon perusteiden uudistamisprojektit yhteistyökumppaneidensa kanssa. Opetushallitus on solminut ammatillisen tutkinnon perusteiden uudistamiseen liittyvää asiantuntijatyötä koskevia sopimuksia keskimäärin 20 kpl viimeisten vuosien aikana. Sopimusten arvo on vaihdellut projektin laajuuden mukaan arviolta 5 000 - 20 000 euron välillä. Opetushallituksen arvio on, että myös jatkossa DPS:n sisäisiä kilpailutuksia tullaan tekemään arviolta noin 20 kpl vuodessa. Hankinnan kohteen ennakoitu arvo on vuosittain arviolta yhteensä 240 000 euroa. Hankintojen ennakoitu arvo tulee vaihtelemaan vuosittain koulutuspoliittisten painotusten mukaan. Opetushallitus tulee jatkossa valitsemaan yhteistyökumppanit ammatillisen tutkinnon perusteiden uudistamisprojekteihin dynaamisen hankintajärjestelmään valituista ehdokkaista DPS:n sisäisten kilpailutusten kautta. Ammatillisen koulutuksen kehittämisestä kiinnostuneet koulutuksen järjestäjät ja muut organisaatiot voivat jättää osallistumishakemuksensa koko DPS:n voimassaolon ajan. Hakijoiden on täytettävä tässä asiakirjassa esitetyt soveltuvuusehdot ja vähimmäisvaatimukset. Hankintajärjestelmään hakeutuminen ei itsessään sido ehdokasta jättämään tarjousta DPS:n sisäisessä kilpailutuksessa. DPS on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta DPS:n voimassaollessa. OPH toteuttaa hankinnat DPS:ään hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DPS:n koko hankintavaiheen ajalle. DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen 11.6.2021 ja päättyy DPS:n voimassaoloajan päättyessä. OPH varaa mahdollisuuden sulkea DPS tilapäisesti, esim. loma-aikoina, mikäli julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö sen sallii. Tavoitteena on, että vuosien 2021-2024 aikana uudistetaan perustutkinnot siten, että niiden perusteissa otetaan käyttöön yhtenäiset geneeriset osaamisen arviointikriteerit. Tässä yhteydessä perusteisiin tehdään myös tarvittavat muut muutokset. Seuraavien kolmen vuoden aikana on suunnitteilla käynnistää monien perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen perusteiden uudistukset. Tarkemmat tiedot liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus.

Ilmoitusnumero 2021-073499
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Koulutusalan hallinnolliset palvelut (75121000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1C FI1
Osoitetiedot Opetushallitus
Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma