Älyliikenteen, automaation ja liikkumispalveluiden asiantuntijapalvelut

Suomi | Liikenne- ja viestintävirasto
Julkaistu 3 vuotta sitten | 9.10.2021 Määräaika: 4 vuotta kuluttua | 31.12.2027 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Ks. kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus. Hankinnan kohteena olevien palvelujen hankintamenettelynä on DPS. Ks. lisätietoja DPS:stä osallistumispyynnön kohdasta "Muut tiedot". DPS:n keston aikana kaikki kiinnostuneet toimittajat voivat tehdä siihen osallistumishakemuksen. DPS on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta DPS:n voimassaollessa. Hankintayksiköt ilmoittavat DPS:n voimassaolon päättämisestä jälki-ilmoituksella. Hankintayksiköt toteuttavat hankinnat DPS:ään hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DPS:n koko hankintavaiheen ajalle. DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen 8.11.2021 ja päättyy DPS:n voimassaolon päättyessä. Hankintayksiköt varaavat mahdollisuuden sulkea DPS tilapäisesti, esim. loma-aikoina.

Ilmoitusnumero 2021-083331
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Liikennejärjestelmää koskevat konsulttipalvelut (71311200), Tekniset neuvonta- ja konsulttipalvelut (71318000), Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut (73000000), Tutkimuspalvelut ja kokeelliset kehityspalvelut (73100000), Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut (73200000), Lainsäädäntöön liittyvät palvelut (75111200), Kehityshankkeisiin liittyvät hallinnolliset palvelut (75112100), 4 (4)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI FI
Osoitetiedot Liikenne- ja viestintävirasto
Kumpulantie 9 00520 Helsinki FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma