Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar

Malmö, Ruotsi | VA SYD
Julkaistu 5 vuotta sitten | 19.3.2019 Alkuperäinen ilmoitus

VA SYD inbjuder entreprenörer att inkomma med ansökningar till deltagande i dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende VA SYDs huvudsakliga behov av schaktfria förnyelseinsatser inom angivna teknikområden.|| Insatserna indelas i renovering av självfallsledningar samt renovering av nedstigningsbrunnar.

 

 

Ilmoitusnumero 127921-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Putkijohtojen yleiset rakentamistyöt (45231100), Putkijohto- ja kaapelityöt ja niihin liittyvät työt (45232000)
EUVL S 55
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot VA SYD
Malmö
jeanette.hall@vasyd.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127921-2019:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED