Akaan kaupunki : Akaan hyvinvointikeskuksen Markkinakartoitus

Suomi |
Julkaistu 7 vuotta sitten | 24.1.2017 Alkuperäinen ilmoitus

Akaan kaupunki pyytää yrityksiä osallistumaan markkinakartoitukseen koskien Akaan kaupungin hyvinvointikeskuksen suunnittelun hankintaa, hankinnan suunnittelua ja hankkeen toteutuksen mahdollisesti käynnistävää muuta rakennustarvetta/ yritystiloja. Markkinakartoituksen tarkoituksena on mahdollistaa tulevaan hyvinvointikeskukseen liittyvä avoin vuorovaikutus hankintayksikön, eri alojen yritysten ja erityisesti rakennusalan ammattilaisten välillä parhaan mahdollisen lopputuloksen saamiseksi. Tilaisuuden tarkoituksena on myös pyytää kommentteja hankinnan sisällöstä sekä hankintamenettelystä.

Hankintayksikkö järjestää markkinakartoituksen 1.2.2017 klo 14:00-16:00 Akaan kaupungintalon valtuustosalissa, osoitteessa Myllytie 3, Akaa. Tilaisuus on avoin kaikille hankinnasta kiinnostuneille yrityksille.

Markkinakartoituksen asialista on seuraava:

- Hankkeen taustan, tavoitteiden, kaavaluonnoksen ja alustavan huonetilaohjelman esittely,

- Keskustelua tulevan hyvinvointikeskuksen perusratkaisuista ja reunaehdoista,

- Osallistujien näkemyksiä Akaan kaupungin suunnitelmista,

- Tarkentavia kysymyksiä lähtötiedoista,

- Keskustelua suunnittelun ja rakentamisen kilpailuttamisesta ja sen vaihtoehdoista,

- Kysymyksiä kilpailutusprosessivaihtoehtoihin,

- Muita esiin nousevia asioita.

Tilaisuuteen osallistuvia toivotaan ilmoittamaan osallistumisestaan etukäteen viimeistään 30.1.2017 klo 16.00 osoitteeseen tekninentoimi@akaa.fi . Paikalle voi tulla myös etukäteen ilmoittamatta.

Kutsun liitteenä on toimitettu tietopyyntölomake, jossa on alustavasti kuvattu hankinnan kohdetta sekä hankinnan muita ehtoja. Tietopyyntölomakkeella on esitetty kysymyksiä, joista Hankintayksikkö haluaa kuulla yritysten näkemyksiä markkinakartoituksessa. Markkinakartoitukseen varatun rajallisen ajan johdosta Hankintayksikkö pyytää teitä tutustumaan liitteenä toimitettuun tietopyyntölomakkeeseen ja siinä esitettyihin kysymyksiin etukäteen.

Hankintayksikkö pyytää teitä vastaamaan lomakkeella esitettyihin kysymyksiin kirjallisesti toimittamalla täytetyn tietopyyntölomakkeen sähköpostitse viimeistään 2.2.2017 klo 12.00 Suomen aikaa mennessä sähköpostiosoitteeseen tekninentoimi@akaa.fi Merkitkää sähköpostin aihekenttään merkintä: ”Vastaus Hyvinvointikeskuksen tietopyyntöön”. Tietopyyntölomakkeen jättäminen ei edellytä osallistumista tilaisuuteen.

Markkinakartoituksessa ei ole kyse tarjouspyynnöstä, vaan menettelystä, jolla on tarkoitus selvittää hankinnan kohdetta ja mahdollisten tarjoajien/muiden hankkeesta kiinnostuneiden näkemyksiä hankinnan järjestämisestä. Markkinakartoituksen toteuttaminen ei velvoita Hankintayksikköä tässä tietopyynnössä esitellyn hankintaan liittyvän hankintailmoituksen julkaisemiseen eikä muutoinkaan hankinnan toteuttamiseen

Ilmoitusnumero 9530_9347
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit
Ilmoitustyyppi Yleisiä tietoja
Aluekoodi
Osoitetiedot
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma