Advies inzake public relations

's-Gravenhage, Alankomaat | Provincie Zuid-Holland
Julkaistu 6 vuotta sitten | 18.1.2018 Alkuperäinen ilmoitus

Dynamisch aankoopsysteem voor het plaatsen van opdrachten voor de inzet van externe expertise voor strategisch bestuurlijk advies ten behoeve van de aanbestedende dienst, provincie Zuid-Holland.

 

 

Ilmoitusnumero 023217-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Yritysten ja johdon konsulttipalvelut (79410000), Yleiset johdon konsulttipalvelut (79411000), Suhdetoimintaa koskevat konsulttipalvelut (79416200), Neuvontapalvelut (85312320), Rahoitusneuvonta (66171000), Oikeudellinen neuvonta ja edustaminen (79110000)
EUVL S 12
Sääntely Euroopan yhteisöt
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Provincie Zuid-Holland
's-Gravenhage
w.spaans@pzh.nl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:023217-2018:TEXT:NL:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED