Riihimäen kaupunki – Siivouspalvelut 2021–2025 (DPS) – Luokka 1

Suomi | Riihimäen kaupunki
Julkaistu 22 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Riihimäen kaupunki pyytää tarjoustanne siivouspalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Siivouspalveluiden sisältö sekä hankinnan laajuus on määritelty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen kilpailutus on tehty luokassa 1.

Hankinta on jaettu kolmeen (3) osa-alueeseen:
Osa-alue 1, Osa-alue 2, Osa-alue 3.

Osa-alueiden kohteet on kerrottu liitteessä 1 Kiinteistöluettelo Osa-alue 1, Kiinteistöluettelo Osa-alue 2 ja Kiinteistöluettelo Osa-alue 3.

HUOMIO: Kohdekohtaiset tarjouspyynnön liitteet (liite Kohdekohtainen palvelukuvaus, liite Kohteen esittely sekä kohteiden pohjakuvat ja tilaluettelot) löytyvät BEM- huoltokirjasta.
Huoltokirjan liitteet on lueteltu: liite 11 Kilpailutusaineisto sähköisessä BEM huoltokirjassa.

Ohje BEM:n tarjouslaskijan tunnusten pyytämiseen sekä ohjeet huoltokirjan käyttöön on tarjouspyynnön liitteenä: Liite 9 Tarjouslaskijan ohje RMK Siivous.

Asiakas valitsee dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen perusteella toimittajan osa-alue kohtaisesti ja tekee voittaneen tarjoajan kanssa hankintasopimuksen osa-alueittain.

Osa-aluekohtaiset hankintasopimusmallit ovat tarjouspyynnön liitteenä.

Tarjoajan on jätettävä tarjouksensa osa-alue kohtaisesti.

Osa-alue 1
- HUOMIO: Koulu- ja päiväkotikohteissa ylläpitosiivoukseen käytettävä aika hankinnan kohteen tiloissa on määritelty liite 5 Hinta- ja resurssilomakkeen sarakkeessa F.
- Työnjohtoon käytettävä aika hankinnan kohteen tiloissa tulee olla vähintään 53 h kuukaudessa. Työnjohtotunteihin ei saa laskea samoja tunteja, joita tarjotaan kohteen ylläpito- ja perussiivoukseen eikä niihin lasketa hallinnollisia tehtäviä toimistolla.

Osa-alue 2
- HUOMIO: Koulu- ja päiväkotikohteissa ylläpitosiivoukseen käytettävä aika hankinnan kohteen tiloissa on määritelty liite 5 Hinta- ja resurssilomakkeen sarakkeessa F.
- Työnjohtoon käytettävä aika hankinnan kohteen tiloissa tulee olla vähintään 53 h kuukaudessa. Työnjohtotunteihin ei saa laskea samoja tunteja, joita tarjotaan kohteen ylläpito- ja perussiivoukseen eikä niihin lasketa hallinnollisia tehtäviä toimistolla.

Osa-alue 3
- HUOMIO: Koulu- ja päiväkotikohteissa ylläpitosiivoukseen käytettävä aika hankinnan kohteen tiloissa on määritelty liite 5 Hinta- ja resurssilomakkeen sarakkeessa F.
- Työnjohtoon käytettävä aika hankinnan kohteen tiloissa tulee olla vähintään 53 h kuukaudessa. Työnjohtotunteihin ei saa laskea samoja tunteja, joita tarjotaan kohteen ylläpito- ja perussiivoukseen eikä niihin lasketa hallinnollisia tehtäviä toimistolla.

Yksittäisten toimipaikkojen osalta neliömäärät, henkilömäärät ja toiminnan luonne voi sopimuskaudella muuttua. Valittu toimittaja ja hankintayksikkö neuvottelevat mahdollisten muutosten vaikutuksista siivoustyömäärään ja siivouksen hintaan.

Osa-alue1. Hankinnan ennakoitu arvo on 1 275 000 euroa (alv 0 %). Tämä on arvio, se ei sido asiakasta.

Osa-alue 2. Hankinnan ennakoitu arvo on 900 000 euroa (alv 0 %). Tämä on arvio, se ei sido asiakasta.

Osa-alue 3. Hankinnan ennakoitu arvo on 875 000 euroa (alv 0 %). Tämä on arvio, se ei sido asiakasta.

, Osa-alue 1 Osa-alueen 1 kohteet on kerrottu liitteessä 1 Kiinteistöluettelo Osa-alue 1. Tarjoajan on jätettävä tarjouksensa osa-alue kohtaisesti.

Osa-alue 1- HUOMIO: Koulu- ja päiväkotikohteissa ylläpitosiivoukseen käytettävä aika hankinnan kohteen tiloissa on määritelty liite 5 Hinta- ja resurssilomakkeen sarakkeessa F.- Työnjohtoon käytettävä aika hankinnan kohteen tiloissa tulee olla vähintään 53 h kuukaudessa. Työnjohtotunteihin ei saa laskea samoja tunteja, joita tarjotaan kohteen ylläpito- ja perussiivoukseen eikä niihin lasketa hallinnollisia tehtäviä toimistolla., Osa-alue 2 Osa-alueen 2 kohteet on kerrottu liitteessä 1 Kiinteistöluettelo Osa-alue 2. Tarjoajan on jätettävä tarjouksensa osa-alue kohtaisesti.

Osa-alue 2- HUOMIO: Koulu- ja päiväkotikohteissa ylläpitosiivoukseen käytettävä aika hankinnan kohteen tiloissa on määritelty liite 5 Hinta- ja resurssilomakkeen sarakkeessa F.- Työnjohtoon käytettävä aika hankinnan kohteen tiloissa tulee olla vähintään 53 h kuukaudessa. Työnjohtotunteihin ei saa laskea samoja tunteja, joita tarjotaan kohteen ylläpito- ja perussiivoukseen eikä niihin lasketa hallinnollisia tehtäviä toimistolla., Osa-alue 3 Osa-alueen 3 kohteet on kerrottu liitteessä 1 Kiinteistöluettelo Osa-alue 3. Tarjoajan on jätettävä tarjouksensa osa-alue kohtaisesti.

Osa-alue 3- HUOMIO: Koulu- ja päiväkotikohteissa ylläpitosiivoukseen käytettävä aika hankinnan kohteen tiloissa on määritelty liite 5 Hinta- ja resurssilomakkeen sarakkeessa F.- Työnjohtoon käytettävä aika hankinnan kohteen tiloissa tulee olla vähintään 53 h kuukaudessa. Työnjohtotunteihin ei saa laskea samoja tunteja, joita tarjotaan kohteen ylläpito- ja perussiivoukseen eikä niihin lasketa hallinnollisia tehtäviä toimistolla.,

Ilmoitusnumero 2024-006088
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut (90900000)
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Riihimäen kaupunki
Eteläinen asemakatu 4 Riihimäki FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Rakennuttamisen valvonta- ja koordinointipalvelut

Suomi | Sarastia Oy
Julkaistu 22 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Sarastia Oy pyysi tarjouksia rakennuttamisen valvonta- ja koordinointipalveluista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Rakennuttamisen valvonta- ja koordinointipalveluja hankitaan sekä uudisrakennus- että korjaushankkeisiin. Hankinta sisälsi seuraavat osakokonaisuudet:

1. Rakennuttamisen asiantuntijapalvelut
2. LVIAE-asiantuntijapalvelut
3. Sähkötekniset asiantuntijapalvelut
4. Puhtaudenhallinnan asiantuntijapalvelut
5. Kosteudenhallinnan asiantuntijapalvelut

Kilpailutus suoritettiin avoimella menettelyllä, jonka perusteella jokaiseen osakokonaisuuteen valittiin vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) vertailussa eniten pisteitä saanutta sopimustoimittajaa. Tarjoaja voi tarjota yhteen tai useampaan osakokonaisuuteen. Rinnakkaisia tarjouksia ei sallittu.

Kilpailutuksen valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus hinnan painoarvon ollessa 100 %. Hankinnan kohteiden laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset mahdollistivat vertailun ainoastaan hinnalla. Lisäksi kevennetyllä kilpailutuksella voidaan tarkentaa tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia tilaaja- ja toimeksiantokohtaisesti. Valinta tapahtui tarjoajien pisteytysjärjestyksessä.

Sopimus on määräaikainen neljä (4) vuotta., OSAKOKONAISUUS 1: Rakennuttamisen asiantuntijapalvelut Rakennuttamisen asiantuntijapalvelujen osakokonaisuudessa hankitaan seuraavia asiantuntijapalveluja:

- Rakennuttaja (esim. hankkeen projektipäällikkö)
- Rakennusteknisten töiden valvoja

Rakennuttajan tehtävät pohjautuvat RT10-11284 HJR18 tehtäväluetteloon (Kts. tarjouspyynnön liite: RT Rakennuttamisen tehtävät). Rakennuttaja toimii projektipäällikkönä ja vastaa projektin tavoitteiden saavuttamisesta sekä valvoo laatua, kustannuksia ja aikataulua.

Rakennusteknisten töiden valvojan tehtävät pohjautuvat RT16-11121 maavalvonnan tehtäväluetteloon (Kts. tarjouspyynnön liite: RT Rakennustyönvalvonta).

Rakennusteknisten töiden valvoja laatii kohdekohtaisen valvontasuunnitelman, suorittaa kirjallisen valvontasuunnitelman mukaisen raportoinnin, osallistuu viranomaiskatselmuksiin ja viikko-/urakoitsijapalavereihin sekä työmaakokouksiin., OSAKOKONAISUUS 2: LVIAE-asiantuntijapalvelut LVIAE-asiantuntijapalvelujen osakokonaisuudessa hankitaan seuraavia asiantuntijapalveluja:

- LVIAE-asiantuntija

LVIAE-asiantuntijat hoitavat toimeksiantojen valvontatehtävät, jotka pohjautuvat RT16-11123 tehtäväluetteloon (Kts. tarjouspyynnön liite: RT Talotekniikan valvontatehtävät). LVIA-töiden valvojille kuuluvat tehtäväluettelon lisäksi kohdekohtaisen valvontasuunnitelman laatiminen, kirjallisen valvontasuunnitelman mukainen raportointi sekä osallistuminen viranomaiskatselmuksiin, viikko-/urakoitsijapalavereihin ja työmaakokouksiin., OSAKOKONAISUUS 3: Sähkötekniset asiantuntijapalvelut Sähköteknisten asiantuntijapalvelujen osakokonaisuudessa hankitaan sähköteknisen asiantuntijan palveluja.

Sähkötekniset asiantuntijat hoitavat toimeksiantojen valvontatehtävät, jotka pohjautuvat RT16-11123 tehtäväluetteloon (Kts. tarjouspyynnön liite: RT Talotekniikan valvontatehtävät). Sähkötöiden valvojille kuuluvat tehtäväluettelon lisäksi kohdekohtaisen valvontasuunnitelman laatiminen, kirjallisen valvontasuunnitelman mukainen raportointi sekä osallistuminen viranomaiskatselmuksiin, viikko-/urakoitsijapalavereihin ja työmaakokouksiin., OSAKOKONAISUUS 4: Puhtaudenhallinnan asiantuntijapalvelut Puhtaudenhallinnan asiantuntijapalvelujen osakokonaisuudessa hankitaan puhtaudenhallintakonsultin palveluja, jotka pitävät sisällään seuraavat tehtävät:

- Puhtausluokan P1 suunnittelun ohjaus ja määrittely urakka-asiakirjoihin sekä hankekohtaisen puhtaudenhallintaohjeen laatiminen (hankesuunnitteluvaiheessa)
- Työmaan puhtaudenhallinnan seuranta ja ohjaus P1-mittauksin
- P1 ilmanvaihtoasennusolosuhteiden ja -tapojen seuranta ja ohjaus (myös ilmanvaihtoasennukset)
- P1-koulutukset hankekohtaisesti rakennustyötä suorittaville tahoille
- IV-kanaviston sisäpintojen pintapölykertymän mittaus
- P1 mallihuonekatselmukset toimintakoe- ja vastaanottovaiheessa
- Toimintakoetta edeltävän P1 puhtaustason arviointi ja pintapölykertymän mittaus
- Vastaanottoa edeltävän P1 puhtaustason arviointi ja pintapölykertymän mittaus
- Loppusiivousvaiheiden puhtaudenhallinnan toteaminen ja valvonta
- Lupa IV-toimintakokeille
- Näytteenotot sekä näytteiden analysointi ja raportointi
- Luovutusvaiheen ja muuttokohteiden puhtaustason määrittäminen, ohjeistaminen, valvonta tarvittaessa sekä hyväksyminen
- Kokouksiin ja katselmuksiin osallistuminen, OSAKOKONAISUUS 5: Kosteudenhallinnan asiantuntijapalvelut Kosteudenhallinnan asiantuntijapalvelujen osakokonaisuudessa hankitaan seuraavia asiantuntijapalveluja:

- Kosteudenhallintakoordinaattori

Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät pohjautuvat Kuivaketju10 -toimintamallin sekä Tervetalo-konseptin kosteudenhallintakoordinaattorille määrittelemiin tehtäviin. Kosteudenhallintakoordinaattori laatii hankkeiden kosteudenhallintasuunnitelman yhteistyössä muiden konsulttien kanssa, perehdyttää suunnittelijat Kuivaketju10 -menetelmille ja toimintatavoille suunnitteluvaiheessa, perehdyttää toteuttajat hankkeen kosteudenhallintaan sekä suorittaa tarvittavan raportoinnin rakennusvalvonnalle ja loppudokumentaation tilaajalle., OSAKOKONAISUUS 6: Turvallisuuden asiantuntijapalvelut Turvallisuuden asiantuntijapalvelujen osakokonaisuudessa hankitaan turvallisuuskoordinaattorin palveluja.

Turvallisuuskoordinaattori huolehtii rakennuttajan työturvallisuustehtävistä. Tehtävät vaihtelevat hankkeittain, mutta pohjautuvat asetuksen Vna 205/2009 5-9 § :ssä määriteltyihin tehtäviin (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta). Turvallisuuskoordinaattori osaa luotettavasti selvittää rakennuksen turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien toimenpiteiden syyt. Hän osaa laatia ja toteuttaa turvallisuusasiakirjat, turvallisuussäännöt sekä menettelyohjeet siten, että se toteuttaa lain vaatimat standardit.,

Ilmoitusnumero 2024-006083
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000), Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut (71530000)
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi FI
Osoitetiedot Sarastia Oy
PL 34 00531 Helsinki FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Lääkäripalvelujen hankinta pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon yksiköihin Helsingissä (yksityinen tehostettu palveluasuminen, Helsingin kaupungin seniorikeskukset ja palvelutalot)

Suomi | Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Julkaistu 22 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Lääkäripalvelujen hankinta pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon yksiköihin Helsingissä (yksityinen tehostettu palveluasuminen, Helsingin kaupungin seniorikeskukset ja palvelutalot) Hankinnan kohteena oli Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut (SKH) järjestämiin pitkäaikaisiin asumispalveluihin liittyvät Helsingin kaupungin kotihoidon lääkärit -yksikön järjestämisvastuulla olevat lääkäripalvelut SKH:n pitkäaikaista asumispalvelua tarjoavissa seniorikeskuksissa, palvelutaloissa ja lisäksi monissa yksityisessä tehostettua palveluasumista tarjoavissa hoivakodeissa.,

Ilmoitusnumero 2024-006074
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääkäripalvelut ja niihin liittyvät palvelut (85120000)
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi FI1B1
Osoitetiedot Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Toinen linja 4 A 00530 Helsinki FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Monitori- ja AED-defibrillaattorit

Suomi | Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Julkaistu 22 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Monitori- ja AED-defibrillaattorit Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite pyytää tarjouksia päivystysalueen ensihoitoyksiköihin ja päivystykseen sijoitettavista monitoridefibrillaattoreista tarvikkeineen sekä ensivasteyksiköiden käyttöön tulevista AED-laitteista tarvikkeineen.

Ensihoitajien toimenkuvaan kuuluu arvioida potilaan hoidon tarvetta käyttäen käyttäen apuna monitoridefibrillaattoria. Ensivastetoiminnan tarkoituksena on lyhentää viivettä hätätilapotilaan tavoittamisessa ja mahdollistaa hätäensiapu ja elvytys ennen kuin ambulanssi ehtii paikalle ja siinä käytetään apuna AED-defibrillaattoreita (automated external defibrillator, automaattinen ulkoinen defibrillaattori).

Defibrillaatioelektrodien täytyy olla yhteensopivat tarjottujen laitteiden välillä (monitoridefibrillaattori ja AED-laite).

Hankinta sisältää eri yksiköiden tarpeisiin hankittavat defibrillaattorit sekä niiden laitesidonnaiset tarvikkeet. Soiten ensihoitopalvelu ja päivystys ovat suunnitelleet hankkivansa hankintakauden alussa 16 monitoridefibrillaattoria ja 16 AED-laitetta. Nämä laitteet on tarkoitus hankkia mahdollisimman pian hankintasopimuksen tekemisen jälkeen. Tämän lisäksi tämän hankinnan perusteella voidaan hankkia laitteita valitulta toimittajalta, mikäli hankintayksiköllä on tarvetta lisähankintoihin.

Tarvikkeita sekä lisähankintoja koskeva sopimus on voimassa kolme vuotta ja tämän jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa 2 vuoden optiokaudella. Tilaaja ei sitoudu määräostovelvoitteeseen.

Annetut hinnat ovat voimassa 12 kuukautta, ja tämän jälkeen voidaan esittää hinnanmuutosta JYSE Tavarat (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE-ehdot, huhtikuu 2022) ehtojen mukaisesti.

Tuotteiden tarkemmat ehdottomat vaatimukset ja arviointikriteerit on lueteltu tarjouspyynnöllä kohdassa hankinnan kohteen kriteerit ja kohdassa päätöksenteon perusteet.

Defibrillaattoreita, tarvikkeita ja optioita sekä palvelua hankitaan tilaajan tarpeiden perusteella eikä tilaaja sitoudu mihinkään hankintamääriin.,

Ilmoitusnumero 2024-006073
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Defibrillaattori (33182100)
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Mariankatu 16-20 67200 Kokkola FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Lifecare Laboratorion versiopäivitys Länsi-Pohjan keskussairaalan ympäristössä

Suomi | Lapin hyvinvointialue
Julkaistu 22 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Lapin hyvinvointialueella on Länsi-Pohjan keskussairaalassa käytössä Lifecare Laboratorio Standalone -järjestelmä. Järjestelmään on tarpeen tehdä päivitys, jotta se on yhteensopiva digi- ja väestötietoviraston henkilötunnusten muotoon tekemien muutosten kanssa. Suurin osa hankinnasta on asiantuntijatyötä päivityksen ja siihen liittyvien välttämättömien toimien tekemiseksi. Lisäksi hankintaan sisältyy lisenssi uusien henkilötunnusten tuelle sekä järjestelmän ylläpitomaksun korotus.

Ilmoitusnumero 2024-142885
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniikan asiantuntijapalvelut (72590000)
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi FI1D7
Osoitetiedot Lapin hyvinvointialue
PL 8041 96101 Rovaniemi FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Lifecare Laboratorion versiopäivitys Lapin keskussairaalan ympäristössä

Suomi | Lapin hyvinvointialue
Julkaistu 22 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Lapin hyvinvointialueella on Lapin keskussairaalassa käytössä Lifecare Laboratorio Standalone -järjestelmä. Järjestelmään on tarpeen tehdä päivitys, jotta se on yhteensopiva digi- ja väestötietoviraston henkilötunnusten muotoon tekemien muutosten kanssa. Suurin osa hankinnasta on asiantuntijatyötä päivityksen ja siihen liittyvien välttämättömien toimien tekemiseksi. Lisäksi hankintaan sisältyy lisenssi uusien henkilötunnusten tuelle sekä järjestelmän ylläpitomaksun korotus.

Ilmoitusnumero 2024-142884
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniikan asiantuntijapalvelut (72590000)
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi FI1D7
Osoitetiedot Lapin hyvinvointialue
PL 8041 96101 Rovaniemi FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus: Sähkölaboratorion työasemapöytien muokkaus

Suomi | Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Julkaistu 22 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Hankinnan kohteena on sähkölaboratorio-luokkahuoneen työasemapöytien muokkaus käytettyjen pöytien pohjalta, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun uuteen opetusrakennukseen Kotkaan. Arvion mukaan rakennus valmistuu kesäkuussa 2024. Pöytien on oltava kesän aikana valmiita ja ne on toimitettava viimeistään elokuussa suoraan uudelle kampukselle. Kolmivaiheiseksi päivitettäviä, jo olemassa olevia pöytäyksiköitä on kahdeksan kappaletta. Lisäksi yhteen jo kolmivaiheiseksi päivitettyyn pöytäyksikköön päivitetään paneeliin lisäteholähde ja oskilloskooppilähtö sekä uusitaan led-valaistus kuten muihinkin kahdeksaan yksikköön. Yhteensä päivitettäviä pöytiä on siis yhdeksän kappaletta mutta yhdeksännen pöydän päivitys on huomattavasti muita pienempi. Lisäksi tilataan yksi kappale virtavaunuja. Vastaavia virtavaunuja on yksi jo käytössä ja luokkatilaan tarvitaan toinen samanlainen. Hankinnasta on julkaistu aikaisemmin tietopyyntö, jonka perusteella kartoitettiin, onko markkinoilla tarjolla useampia vaihtoehtoja toteuttamiseen.

Ilmoitusnumero 2024-142860
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Laboratoriokalusteet (39180000), Sähkökoneet, -kojeet, -laitteet ja -kulutustarvikkeet; valaistus (31000000)
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi FI1C4
Osoitetiedot Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Patteristonkatu 3 D 50100 Mikkeli FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Lifecare MP korjauspäivitysten käyttöönotto

Suomi | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Julkaistu 22 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Otetaan käyttöön kolmeen Lifecare instanssiin MP päivitykset joilla mahdollistetaan mm. henkilötunnusten uudet välimerkit. Otetaan käyttöön kolmeen Lifecare instanssiin MP päivitykset joilla mahdollistetaan mm. henkilötunnusten uudet välimerkit.

Ilmoitusnumero 2024-142827
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi FI1D9
Osoitetiedot Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
PL 10 90029 POHDE FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Rautatientorin metroaseman paloturvallisuuden parantaminen

Suomi | Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos
Julkaistu 22 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Rautatientorin metroaseman paloturvallisuuden parantaminen Rautatientorin metroaseman paloturvallisuuden parantamiseen liittyvä rakennusurakka. Urakkamuotona kokonaisurakka.,

Ilmoitusnumero 2024-006118
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Palontorjuntalaitteiden asennustyöt (45343200), Sammutuslaitteiden asennustyöt (45343220), Sprinklerilaitteiston asennustyöt (45343230), Muut rakennusten lopputyöt (45450000), Rakennustyöt (45000000), Rakennustyömaan valmistelutyöt (45100000), Rakennelmiin ja teknisiin rakenteisiin liittyvät työt (45220000), Rakennusten asennustyöt (45300000), Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt (45310000), Putkityöt (45330000), Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt (45331000), Putki- ja viemäröintityöt (45332000), Kaasuasennukset (45333000), Paloturvallisuutta parantavat asennustyöt (45343000), Palosuojaustyöt (45343100)
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi FI1B1
Osoitetiedot Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos
Helsinki FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

IAM käyttöoikeushallintapalveluiden ja käyttöoikeuslisenssien kilpailutus

Suomi | Fingrid Oyj
Julkaistu 22 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

IAM käyttöoikeushallintapalveluiden ja käyttöoikeuslisenssien kilpailutus Hankinnan kohde on Tilaajan käytössä olevan Fingridin keskitetyn identiteetin ja pääsynhallintajärjestelmän (One Identity Manager) ja siihen olennaisesti liittyvän salasana resetointiportaalin käyttöoikeuslisenssienhankinta sekä ylläpito- ja hallintapalvelut (= peruspalvelut) sekä suunnittelu- ja kehityspalvelut.
One Identity Manager on otettu käyttöön Tilaajan hallinnoimiin ICT-konesaleihin asennettuna onprem installaationa.
Tarkempi hankinnan kuvaaus on esitetty hankintailmoituksen liitteessä olevassa Hankintakuvaus -dokumentissa,

Ilmoitusnumero 2024-006104
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Fingrid Oyj
Läkkisepäntie 21 00620 Helsinki FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu, somaattinen sairaala ”Kuumasairaala”

Suomi | Satakunnan hyvinvointialue
Julkaistu 22 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu, somaattinen sairaala "Kuumasairaala" Hankinnan kohteena on Satakunnan hyvinvointialueen rakennuttaman somaattisen sairaanhoidon "Kuumasairaala" pää- ja arkkitehtisuunnittelu tavoitehintaisena laskutyönä.

Arkkitehtisuunnittelu etenee vaiheittain siten, että hankesuunnitteluvaiheessa tehdään kaksi vaihtoehtotarkastelua A ja B, joista tarkastellaan toiminnalliset- sekä investointikustannukset. Tämän jälkeen valitaan lopullinen suunnitteluvaihtoehto, jonka kehittäminen jatkuu seuraavassa suunnitteluvaiheessa.

A ) Uudisrakennus 30 000 brm2 (+ optio K-rakennuksen saneeraus)

B ) Laajennusosa K-rakennukseen jakautuen seuraavasti;
- Uudisrakennus 15 000 brm2 / Kuumasairaala
- Saneeraus 17 000 brm2 / K-rakennus

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnön liitteissä.

Liite 1 Hanketietokortti_HT18
Liite 2 Pääsuunnittelun_tehtäväluettelo_PS18
Liite 3 Arkkitehtisuunnittelun_tehtäväluettelo_ARK18
Liite 4 Suunnitteluohje
Liite 5 Toiminnallinen tarveselvitys
Liite 6 Satasairaala kuumasairaala tilaohjelma 04_2022
Liite 7 609 1698 asemakaavamuutoksen kartta 14.6.2019
Liite 8 2023_02_07_Satasairaala_Masterplan
Liite 9 Kuumasairaala luonnos
Liite 10 CEFR self-assessment grid FI
Liite 11 Tietomalliohje
Liite 12 K-rakennuksen pohjakuvat
Liite 13 Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013,

Ilmoitusnumero 2024-006098
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Arkkitehtipalvelut (71200000)
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi FI
Osoitetiedot Satakunnan hyvinvointialue
Sairaalantie 3 28500 Pori FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

ICT perustietotekniikkapalvelut

Suomi | Fingrid Oyj
Julkaistu 22 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

ICT perustietotekniikkapalvelut Hankinta sisältää Tilaajan käyttämät ICT loppukäyttäjäpalvelut, ICT-konesaliteknologian valvonta- ja hallintapalvelut ja Tilaajan käytössä olevien pilvipalveluiden hallinta-, ylläpito ja kehityspalvelut sekä palveluihin liittyvät tukipalvelut, ylläpitopalvelut, häiriön ja ongelmanratkaisun, viankorjauksen sekä muut tarvittavat palvelut.
Hankinnan tarkempi kuvaus on esitetty hankintailmoituksen liitteissä.,

Ilmoitusnumero 2024-006097
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Fingrid Oyj
Läkkisepäntie 21 00620 Helsinki FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Lahden kaupungin ja tytäryhtiöiden sekä säätiöiden tilintarkastus

Suomi | Lahden kaupunki
Julkaistu 22 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Lahden kaupungin ja tytäryhtiöiden sekä säätiöiden tilintarkastus Lahden kaupungin sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kaupungin tytäryhtiöiden sekä säätiöiden tilintarkastuspalvelut tilivuosina 2024-2026.,

Ilmoitusnumero 2024-006093
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Kirjanpito- ja tilintarkastuspalvelut (79210000)
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Lahden kaupunki
PL 202 15101 Lahti FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy – Painatus- ja digitointipalvelut 2022 – 2027 (DPS) – Huomiselle-lehden ja kalenterin painatus ja jakelu

Suomi | Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Julkaistu 22 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy - Painatus- ja digitointipalvelut 2022 - 2027 (DPS) - Huomiselle-lehden ja kalenterin painatus ja jakelu Hankintayksikkö kilpailutti Huomiselle-lehden sekä kalenterin painatuspalveluista tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnan kohteena olevien palveluiden ja tuotteiden vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Hankinnan ennakoitu arvo on 140 000 euroa (alv. 0%) per vuosi.,

Ilmoitusnumero 2024-006091
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Painatus ja siihen liittyvät palvelut (79800000)
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi FI
Osoitetiedot Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Kuormakatu 17 20380 Turku FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Laminuota grindų danga ir susijusios medžiagos (Nr. 7532)

Vilnius, Liettua | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Julkaistu 2 päivää sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Laminuota grindų danga ir susijusios medžiagos (žr. pirkimo dokumentuose)

Ilmoitusnumero 118281-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lattiapinnoitteet (44112200)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Vilnius
jurgita.kunigonyte@santa.lt
https://ted.europa.eu/lt/notice/-/detail/118281-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

FOURNITURE DE PRODUITS HORTICOLES

Seyssinet-Pariset, Ranska | Avenue-Web Systèmes
Julkaistu 2 päivää sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Consultation lancée par un groupement de commandes.
L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande.
Les prestations sont réglées par des prix unitaires.
Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée :
- LOT n°1 : FOURNITURE DE SUBSTRATS
- LOT n°2 : FOURNITURE D'AMENDEMENTS ET MATÉRIAUX POUR PAILLAGE
- LOT n°3 : FOURNITURE D'ENGRAIS
- LOT n°4 : FOURNITURE D'ACCESSOIRES HORTICOLES

Ilmoitusnumero 118323-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Erilaiset lannoitteet (24440000)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Avenue-Web Systèmes
Seyssinet-Pariset
publications-joue@aws-france.com
https://ted.europa.eu/fr/notice/-/detail/118323-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Dodávka PCR cyclerů

Praha, Tsekin tasavalta | Ústav hematologie a krevní transfuze Praha
Julkaistu 2 päivää sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Předmětem zakázky je dodávka PCR cyclerů.

Ilmoitusnumero 118373-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Polymeraasiketjureaktiolaitteisto (PCR) (38950000)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Ústav hematologie a krevní transfuze Praha
Praha
jakub.melichar@uhkt.cz
https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/118373-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

OPIEKA SERWISOWA SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO CLININET

Warszawa, Puola | Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
Julkaistu 2 päivää sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Przedmiotem zamówienia jest opieka serwisowa szpitalnego systemu informatycznego CliniNet oraz modułów posiadanych przez Zamawiającego:
1) moduł statystyki przyjęciowo-wypisowej
2) moduł Badania video (endoskopia, laparoskopia, USG)
3) moduł Zakażenia
4) moduł Zarządzania obiegiem materiału sterylnego
5) moduł do kalkulowania kosztów leczenia pacjenta
6) moduł Zakażenia
7) Generator raportów (HIS)
8) moduł Izby przyjęć, rejestracji
9) moduł Oddział szpitalny
10) moduł obsługi kolejek oczekujących
11) moduły Poradni (moduł Gabinet, moduł Recepcja/rejestracja)
12) moduł Statystyka i Rozliczania z NFZ
13) moduł e-Dokumentacja medyczna (elektroniczny rekord medyczny)
14) moduł Zlecenia medyczne
15) moduł Diagnostyka – radiologia, Zarządzanie Zakładem Radiologii (RIS)
16) moduł Diagnostyka – patomorfologia, Zarządzanie Zakładem Patomorfologii
17) moduł Laboratorium wraz z mikrobiologią – serologią transfuzjologiczną
18) moduł Archiwum badań obrazowych (PACS)
19) moduł Dystrybucji badań obrazowych poprzez przeglądarkę WWW
20) moduł Apteka centralna Eurosoft
21) moduł Zarządzania Lokalnymi magazynami Leków (Apteczka Oddziałowa/Gabinetowa/Pracowni)
22) moduł Archiwum dokumentacji elektronicznej
23) moduł Blok Operacyjny
24) moduł Grafiki pracy personelu medycznego
25) Zarządzanie i administracja systemem
26) moduł e-zwolnienia
27) moduł integracji z systemem medycznym z wykorzystaniem standardu HL7
28) zapis do repozytorium EDM z zewnętrznych systemów
29) moduł eUsługi (eRejestracja, eWyniki, eKontrahent, ePortal Pacjenta, e-Dokumentacja)
30) moduł Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (Archiwum EDM, Integracja z Platformą P1)
Szczegółowo parametry usług serwisowych zostały określone w załączniku nr 1 do SWZ

Ilmoitusnumero 118418-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Järjestelmien tukipalvelut (72253200)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
Warszawa
zam.pub@szpitalkarowa.pl
https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/118418-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Sukcesywna dostawę produktu farmaceutycznego

Opatów, Puola | Szpital św. Leona sp. z o.o.
Julkaistu 2 päivää sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktu:
- Enoxaparinum natricum 40mg/0,4ml r-r do wstrzykiwań ampułkostrzykawka x 10 amp. w ilości 950 op.
- Enoxaparinum natricum 60mg/0,6ml r-r do wstrzykiwań ampułkostrzykawka x 10 amp. W ilości 350 op.

Ilmoitusnumero 118477-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Farmaseuttiset tuotteet (33600000)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Szpital św. Leona sp. z o.o.
Opatów
przetargi@szpitalopatow.pl
https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/118477-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

A06.35.2023 Vervanging vrachtwagen

Leiden, Alankomaat | Gemeente Leiden
Julkaistu 2 päivää sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

De bestaande vrachtwagen van Gemeente Zoeterwoude is al vanaf 2011 in gebruik. Deze wordt intensief gebruikt voor transport van de containers van het afval-brengstation, de gladheidsbestrijding, en tal van andere werkzaamheden. Financieel en technisch is hij al reeds afgeschreven. Om die reden is deze aanbestedingsprocedure gestart. 1

Ilmoitusnumero 118530-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Raskaat moottoriajoneuvot (34140000)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Gemeente Leiden
Leiden
aanbestedingen@leidse-regio.nl
https://ted.europa.eu/nl/notice/-/detail/118530-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED