Oulunsalon kohteiden ateria-, puhtaus- ja virastomestaripalveluiden hankinta

Suomi | Oulun kaupunki
Julkaistu 21 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Oulun kaupunki, Oulun Tilapalvelut -liikelaitos, jatkossa tässä tarjouspyynnössä myös "Tilaaja", pyytää tarjousta Oulun kaupungin kohteiden käyttäjäpalveluiden tuottamisesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.
Käyttäjäpalvelut ovat mm. ateria-, virastomestari-, ja puhtauspalveluita.
Hankinnan kohteena on Oulunsalon kohteiden ateria-, puhtaus- ja virastomestaripalveluiden hankinta
Sopimuskausi alkaa hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Sopimus on
voimassa ajalla 1.8.2024- 31.7.2027. Sopimus on voimassa kolme (3) vuotta määräaikaisena, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Hankinnan kohteet on ryhmitelty ja palveluiden hankinta koskee seuraavia palveluita / ryhmiä:
Ryhmä 1. Virastomestaripalvelut
Ryhmä 2. Ateriapalvelut
Ryhmä 3. Puhtauspalvelut

Kilpailutuksella haetaan ryhmiin palveluntuottajia, jotka vastaa kohteiden ateria-, puhtaus-ja virastomestaripalvelujen tuottamisesta. Palvelut tuotetaan tämän tarjouspyynnön ja
sen liitteiden mukaisesti.

Ateriatuotannon valmistus tapahtuu Oulun Tuotantokeittiö Oy:n toimesta.

, Ryhmä 1. Virastomestaripalvelut Kilpailutettava Ryhmä 1. Virastomestaripalvelut koskee Oulunsalon virastomestaripalveluiden hankintaa.
Tehtävät jakaantuvat kohteille: Oulunsalotalo: Oulunsalon lukio, Konservatorioja Oulu-opisto, Kirkonkylän koulu, Pitkäkankaan koulu ja Niemenrantatalo.

Kilpailutuksella haetaan palveluntuottajaa, joka vastaa kohteiden virastomestaripalvelujen tuottamisesta. Palvelut tuotetaan tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti., Ryhmä 2. Oulunsalon alueen ateriapalvelut Hankinnan kohteena on Ryhmä 2. Ateriapalveluiden hankinta Oulunsalon alueelle
Hankinta koskee ateriapalveluita kohteissa: Oulunsalon lukio, Pitkäkankaan koulu, Pitkäkankaan päiväkoti, Niemenrantatalo koulu, Niemenrannan päiväkoti, Salonpään päiväkoti vanha, Oulunsalon kirkonkylän koulu (ala-aste), Saloilan päiväkoti, Mäntypellon päiväkoti, Salonpään koulu ala-aste (uusi) ja Salonpään päiväkoti (uusi)

Kilpailutuksella haetaan palveluntuottajaa, joka vastaa kohteiden ateria- ja puhtauspalveluiden tuottamisesta. Palvelut tuotetaan tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Sopimuskausi alkaa hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Sopimus on
voimassa ajalla 1.8.2024- 31.7.2027. Sopimus on voimassa kolme (3) vuotta määräaikaisena, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana., Ryhmä 3. Oulunsalon alueen puhtauspalvelut Hankinnan kohteena on Ryhmä 3. Puhtauspalveluiden hankinta Oulunsalon
Hankinta koskee puhtaspalveluita kohteissa: Oulunsalotalo (lukio, nuorisotilat, Oulu-Opisto, ja Oulun Konservatorio, Oulunsalon liikuntakeskus, Koppanan leirikeskus, Oulun vesi Kurikan vedenkäsittelylaitos, Pitkäkankaan koulu, Pitkäkankaan päiväkoti, Niemenrannan koulu, Niemenrannan päiväkoti, Salonpään päiväkoti vanha, Oulunsalon kirkonkylän koulu
, Saloilan päiväkoti, Oulunsalon Kapteeni ;(Oulu 10 palvelupiste, Oulu-opisto, Taidekoulu
Oulunsalon kirjasto).

Kilpailutuksella haetaan palveluntuottajaa, joka vastaa kohteiden puhtauspalveluiden tuottamisesta. Palvelut tuotetaan tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Sopimuskausi alkaa hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Sopimus on
voimassa ajalla 1.8.2024- 31.7.2027. Sopimus on voimassa kolme (3) vuotta määräaikaisena, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.,

Ilmoitusnumero 2024-006113
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Ruokala- ja ateriapalvelut (55500000), Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut (90900000), Vahtimestarin palvelut (98341120)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI
Osoitetiedot Oulun kaupunki
kirjaamo, PL 71 (Kansankatu 55A) 90015 Oulun kaupunki FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Hitis bibliotek, peruskorjaus

Suomi | Kimitoöns kommun
Julkaistu 21 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Rakennuskohteena on 1920 luvulla valmistuneen kirjastorakennuksen peruskorjaus ja muutostyö, tämän tarjouspyynnön osoittamassa laajuudessa. Peruskorjauksen yhteydessä nykyinen asunto muutetaan kahdeksi asunnoksi ja samalla uusitaan rakennuksen ulkovaippa. Lisäksi kiinteistön jätevesijärjestelmä uusitaan ja varustetaan maalämmöllä. 1920 luvulla valmistuneen kirjastorakennuksen peruskorjaus ja muutostyö. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii kohteen päätoteuttajana, jolle kuuluu YSE98 mainitut kohteen pääsuoritusvelvollisuudet.

Ilmoitusnumero 2024-142870
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Rakennustyöt (45000000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI1C1
Osoitetiedot Kimitoöns kommun
Vretantie 19 25700 Kemiö FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Viistoilmakuvaus ja ortokuva

Suomi | Kempeleen kunta
Julkaistu 21 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Kempeleen kunta pyytää tarjoustanne viistoilmakuvauksesta ja orto-oikaistuista ilmakuvista koko kunnan alueelta (n. 12000 ha). Viistokuvaus ja ilmakuvaus koko kunnan alueelta, pinta-ala on n. 120 km2. Optiona kuvaus suuremmilla pituus- ja sivupeitoilla (Optio 2) ja trueorton, fotogrammetrisen pistepilven/meshmallin tuottaminen rakennetulta alueelta option 2 toteutuessa (Optio 3) sekä korkeuskäyrien tuottaminen korjailtuna koko kunnan alueelta käyttäen esim. MML keilausaineistoa (Optio 1). Tilaajalle toimitetaan orto-oikaistut ilmakuvat ja viistokuvat neljästä ilmansuunnasta. Viistoilmakuvien katseluun soveltuvan palvelun opastuksineen tulee sisältyä tarjoukseen. Option 1 toteutuessa korkeuskäyrät koko kunnan alueelta ja option 2 toteutuessa luokiteltu pistepilviaineisto rakennetulta alueelta n. 31 km2. Kuvaus tulee suorittaa lumettomaan aikaan ennen lehtien puhkeamista pilvettömään aikaan. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseen työsuunnitelma, jossa kuvataan työn toteuttaminen ja esitellään käytettävä kamerajärjestelmä sekä muut työssä käytettävät laitteistot ja ohjelmat sekä kuvaus viistokuvien käyttöön tarjottavasta palvelusta. Työsuunnitelmassa on esitettävä kuvaus- ja signalointisuunnitelma. Ortokuvien tulee olla ArcGis alustalle yhteensopivia samoin kuin optioiden aineistojen. Liitteenä 1 tarkemmat tiedot toimitettavista aineistoista.

Ilmoitusnumero 2024-142882
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Ilmakuvauspalvelut (79961200)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI1D9
Osoitetiedot Kempeleen kunta
PL 12 90441 Kempele FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Kaasukromatografi

Suomi | Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Julkaistu 21 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Hankinnan kohteena on kaasukromatografi (GC) seuraavilla detektoreilla: lämmönjohtokykydetektori (TCD), liekki-ionisaatiodetektori (FID), massaspektrometri (MS) sekä headspace-laite. Tarjoaja voi tarjota kokonaan uutta laitekokonaisuutta TAI VAIHTOEHTOISESTI tarjoaja voi tarjota täydennyslaitteet/-päivityksen HAMKin jo olemassa olevaan laitteistoon niin, että tässä tarjouspyynnössä esitetyt vähimmäisvaatimukset täyttyvät. HAMKilla on tällä hetkellä käytössään Shimatzun Nexis GC-2030 FID-detektorilla. Laitekokonaisuuden vähimmäisvaatimukset on esitetty tarjouspyynnössä. Budjettirajoituksesta johtuen tarjouksen enimmäishinta saa olla 70 000 € (alv 0 %). Hankinnan kohteena on kaasukromatografi (GC) seuraavilla detektoreilla: lämmönjohtokykydetektori (TCD), liekki-ionisaatiodetektori (FID), massaspektrometri (MS) sekä headspace-laite. Tarjoaja voi tarjota kokonaan uutta laitekokonaisuutta TAI VAIHTOEHTOISESTI tarjoaja voi tarjota täydennyslaitteet/-päivityksen HAMKin jo olemassa olevaan laitteistoon niin, että tässä tarjouspyynnössä esitetyt vähimmäisvaatimukset täyttyvät. HAMKilla on tällä hetkellä käytössään Shimatzun Nexis GC-2030 FID-detektorilla. Laitekokonaisuuden vähimmäisvaatimukset on esitetty tarjouspyynnössä. Budjettirajoituksesta johtuen tarjouksen enimmäishinta saa olla 70 000 € (alv 0 %).

Ilmoitusnumero 2024-142878
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Kaasukromatografit (38432210)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI1C2
Osoitetiedot Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Visamäentie 35 A 13100 Hämeenlinna FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Nuuksion ulkoilumajan öljylämmitysjärjestelmän muuttaminen maalämpöjärjestelmäksi sekä rakennusautomaatiojärjestelmän uusiminen suunnitelmien mukaisesti

Suomi | Espoon kaupunki Tilapalvelut-liikelaitos
Julkaistu 21 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos (myöhemmin Tilaaja) pyytää tarjouksia Nuuksion ulkoilumajan öljylämmitysjärjestelmän purkamisesta ja maalämpöä hyödyntävän lämmitysjärjestelmän asentamisesta sen tilalle. Urakkamuotona on kokonaisurakka, ja kaikki tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaiset työtehtävät sisältyvät urakkaan. Kohde ei ole käytössä urakka-aikana, mutta kohteen läheisyydessä sijaitseva asuinrakennus, jolla on yhteinen lämmitysjärjestelmä kohteen kanssa, on asuttuna urakan aikana, mikä on huomioitava työmaajärjestelyissä sekä toteutuksessa. Tarkempi kuvaus hankinnasta on urakkaohjelmassa liitteessä 1 "Urakkaohjelma" ja liitteellä 2 "Suunnitelmat" olevissa suunnitelmissa. Huomioikaa, että Tarjouspyynnön liitteet eivät ole luettavissa hankintailmoitusten HILMA-sivuston kautta, vaan Tarjoajan on tutustuttava niihin Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa, jossa Tilaaja julkaisee tarjouspyynnön. TUTUSTUMISKÄYNTI: Tilaaja edellyttää Tarjoajan osallistuvan yhdelle Tilaajan järjestämälle pakolliselle tutustumiskäynnille ennen tarjouksen jättämistä. Pakolliset tutustumiskäynnit järjestetään torstaina 29.2.2024. kello 9:30-10:30 ja torstaina 7.3.2024. kello 14:00-15:00. Kohteen nimi ja osoite on Nuuksion ulkoilumaja, Nuuksionkuja 2, 02820 Espoo. Tilaaja hylkää tarjouksen, mikäli Tarjoaja ei ole tutustunut kohteeseen Tilaajan järjestämällä tutustumiskäynnillä. Tutustumiskäynnille tulee ilmoittautua etukäteen, viimeistään tutustumiskäyntiä edeltävänä maanantaina. Ilmoittautuminen tehdään sähköpostilla osoitteeseen tilapalvelut.hankinnat@espoo.fi Tilaaja varaa oikeuden siirtää tai lisätä tutustumiskäyntejä, mistä ilmoitetaan erikseen Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Tarjoaja voi esittää tutustumiskäyntejä kohteeseen ennen kysymysten viimeistä jättöpäivää toimistotyöajoiksi kello 8:00-16:00, esitys tulee lähettää tilapalvelut.hankinnat@espoo.fi sähköpostiosoitteeseen viimeistään 7 vuorokautta ennen toivotun tutustumiskäynnin ajankohtaa. Tutustumiskäynnit järjestetään, mikäli ne sopivat Tilaajalle ja Käyttäjälle. Tilaaja tulee valitsemaan kilpailutuksen perusteella yhden toimittajan. Tilaaja ei sitoudu ilmoitettuihin hankintamääriin. Espoon kaupunki Tilapalvelut-liikelaitos (myöhemmin Tilaaja) pyytää tarjouksia Nuuksion ulkoilumajan käytössä olevan öljylämmitysjärjestelmän muuttamisesta maalämpöjärjestelmäksi uusimisesta. Tarjouspyyntöön sisältyy LVI-, rakennus-, maanrakennus-, rakennusautomaatio-, purku- ja sähkötyöt suunnitelmien mukaisesti. Laitteistoissa on käytettävä osia, jotka ovat maahantuojan/valmistajan hyväksymiä. Urakka toteutetaan lämmityskaudella vuonna 2024 alkaen, kun kohteessa ei ole tilavarauksia, arviolta lokakuusta maaliskuun loppuun. Toteutusajankohta tarkentuu urakkasopimukseen. Kohde ei ole toiminnassa urakan aikana, mutta sen yhteydessä oleva asuinrakennus on asuinkäytössä. Työmaajärjestelyt on hoidettava siten, että kohteen normaalia toimintaa ei tarpeettomasti häiritä. HANKINNAN LAAJUUS PÄÄPIIRTEITTÄIN Alle on kirjattu hankinnan laatu pääpiirteittäin. Tarjoajan on perehdyttävä Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa tarjouspyynnön liitteisiin, joissa on tarkemmat suunnitelmat, ohjeistukset ja urakkaohjelma, ennen tarjouksen jättämistä. Hankinnassa Tilaajan ylläpitämästä käytössä olevasta Nuuksion ulkoilumajasta puretaan nykyinen öljylämmitysjärjestelmä säiliöineen ja kohteen lämmitys muutetaan maalämmöllä toimivaksi, jota avustetaan tarvittaessa sähköllä. Nykyinen öljysäiliö sijaitsee kohteen kellarikerroksessa omassa huoneessaan. Maalämpöjärjestelmä ja energiakaivojen putkien läpiviennit sijoitetaan kohteen kellari-teknisiin tiloihin. Liitteessä 3 ”Lämmitysöljysäiliö ELY 9.11.2020” on ohje, jota noudatetaan öljysäiliön poistamisessa. Liitteen 4 "haitta-ainekartoitus" mukaan kohteesta ei löytynyt asbestia tai krokidoliittia, mutta kohteesta löytyi vaarallisen jätteen raja-arvon ylittäviä rakenneosia, joiden käsittely sisältyy tarvittavilta osin kokonaisurakkaan. Mahdollisista muista asbesti tai haitta-aine epäilyksistä urakka-alueella on ilmoitettava Tilaajalle, joka toteuttaa välttämättömät asbestipurut ja tutkimukset erillishankintana. Energiakaivokenttään sisältyy 5 energiakaivoa, 1 varakaivo, kokoomakaivo ja vaakaputkitukset. Energiakaivojen tavoitesyvyys on 275 metriä. Maalämpöjärjestelmän mahdollinen varakaivo ei sisälly kokonaisurakkahintaan. Varakaivon toteutukselle kysytään tarjouspyynnöllä optiohinta. Varakaivo toteutetaan, jos se on suunnittelijan, termisen vastetestin perusteella, tekemän simuloinnin perusteella tarpeellista. Pääurakoitsija tekee termisen vastetestin kaivosta EK3, mikä sisältyy kokonaisurakkaan. Lisäksi kohteen ja vahtimestarin asunnon välinen maanalainen lämpöputki uusitaan. Rakennusautomaatiojärjestelmän on oltava liitettävissä Caverionin rakennusautomaatiojärjestelmien etähallintaan. Etähallinnan piiriin voidaan liittää järjestelmä, joka liikennöi TCP/IP:llä ja siinä on paikallinen grafiikka tai jos järjestelmän grafiikka on palveluntuottajan pilvessä. Valvomo-PC varustetaan verkkokorteilla paikallisen RAU-verkon muodostamisen lisäksi etähallintapalveluun liittymistä varten. Järjestelmällä tulee olla liitettävyys sekä mobiili-, että kiinteään verkkoyhteyteen ja sen etäkäytön on toimittava yleisellä internetin selainohjelmalla ilman erillisiä selainlaajennuksia. Tarvittavat ohjelmat töineen kuuluvat urakkaan. Järjestelmää tulee voida vapaasti laajentaa. Kohteiden, käyttöjärjestelmien ja -liittymien tulee olla selkeitä ja helppokäyttöisiä. Kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmä liitetään Caverionin tuottamaan etähallintapalveluun mahdollisimman aikaisin, viimeistään takuuajan alkaessa, rakennusautomaation ja siihen liitettyjen taloteknisten prosessien toiminnan varmistamiseksi. Urakassa noudatetaan liitteen 5 "A2 Pölyn- ja puhtaudenhallintaohje" mukaista puhtaudenhallintaa ja loppusiivous toteutetaan liitteen 6 "A3 Loppusiivousohje" mukaisesti.

Ilmoitusnumero 2024-142875
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Vedenlämmittimet ja rakennusten lämmityslaitteet; vesijohtolaitteisto (39715000), Purkutyöt (45111300), Rakennustyömaan perustyöt (45113000), Lämmitysjärjestelmän rakennustyöt (45232141), Lämmityslaitteiden ja rakennusten muiden sähkölaitteiden sähköasennukset (45315000), Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt (45331000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI1B1
Osoitetiedot Espoon kaupunki Tilapalvelut-liikelaitos
PL 6200 02070 ESPOON KAUPUNKI FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Nilonniskan kevyenliikenteen silta

Suomi | Kuusamon kaupunki
Julkaistu 21 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Urakka sisältää Nilonniskan kevyenliikenteen sillan rakentamistyöt suunnitelma-asiakirjojen, urakkaohjelman ja muun aineiston mukaisesti. Urakkaan sisältyvät myös sillan perustusten tekemisen ajaksi tehtävät työpadot ja niiden purkamiset sekä olemassa maantien ja tulevan sillan väliin tehtävät tukiseinät ja niiden poistaminen töiden jälkeen. Kaikki siltatyön vuoksi tehtävät ja tarvittavat liikenteenohjaustyöt niiden suunnitteluineen, toteutuksineen ja ylläpitoineen kuuluvat urakkaan. Urakka-sopimus tehdään yhden (1) urakoitsijan kanssa. Ks. tarkemmin tarjouspyyntöaineisto. Urakan on oltava luovutuskunnossa 31.12.2024 mennessä. Katso kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus*

Ilmoitusnumero 2024-142872
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat (45200000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI1D9
Osoitetiedot Kuusamon kaupunki
Keskuskuja 6, PL 9 93601 Kuusamo FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Ounashallin ilmanvaihdon peruskorjaus

Suomi | Rovaniemen kaupunki
Julkaistu 21 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Hankinnan kohteena on Rovaniemen kaupungin jalkapallohallin (Ounashalli) ilmanvaihtokoneiden ja päätelaitteiden uusiminen. Urakka sisältää materiaalien hankinnan, asennukset tarvikkeineen, ilmanvaihtojärjestelmän käyttökuntoon saattamisen, vanhojen ilmanvaihtolaitteiden purkamisen ja jätteiden asianmukaisen hävittämisen. Työn tulee sisältää jalkapallohallin ja sosiaalitilojen ilmanvaihtokoneiden sekä jalkapallohallin tuloilmapäätelaitteiden asennukset kaikkine työvaiheineen ja materiaaleineen käyttökuntoon saatettuna. Ilmanvaihtokoneet liitetään nykyisiin järjestelmiin. Toimittaja huolehtii vanhojen ilmanvaihtokoneiden ja päätelaitteiden purkamisesta sekä kierrätykseen toimittamisesta. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä. Tarjoajan on mahdollista tutustua rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista ja hankkia rakennusalueelta sellaiset tiedot, joilla on merkitystä hänen vastuidensa, velvollisuuksiensa ja oikeuksiensa kannalta. Mikäli urakoitsija ei ole tutustunut kohteeseen paikanpäällä ennen tarjouksensa jättämistä, hän ei voi myöhemmin vedota seikkoihin, jotka olisivat tutustumisen yhdeydessä käyneet ilmi. Rakennuspaikkaa esittelee tilaajan liikuntapaikkamestari seuraavina ajankohtina: 29.2.2024 klo: 10.00 ja 4.3.2024 klo: 10.00.

Ilmoitusnumero 2024-142861
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Ilmanvaihtolaitteet (42520000), Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt (45331000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI1D7
Osoitetiedot Rovaniemen kaupunki
Rovaniemi FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Kyläjoen silta, Punamullantie

Suomi | Nurmijärven kunta
Julkaistu 21 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Kohde sijaitsee Punamullantiellä Nurmijärvellä. Nykyinen Kyläjoen ylittävä ajoneuvosilta ja jalankulku- ja pyörätiesilta korvataan yhdellä uudella ulokelaattasillalla. Siltapaikalla on historiallista arvoa 1800-luvulta asti ja siltojen itäpuolella sijaitsee muinaismuistolain (295/1963) suojaama kiinteä muinaisjäännös Reinikkala (tunnus muinaisjäännösrekisterissä 1000001399). Lisäksi urakka sisältää Punamullantien rakennustyöt, kuten mm. katu sekä jalankulku- ja polkupyöräväylät, hulevesiviemärit, hulevesiuomat ja avo-ojat, liikenteenohjauksen ja valaistuksen työt. Urakka-aika on 15.4.2024-30.11.2024. Urakassa korvataan nykyinen Kyläjoen ylittävä ajoneuvosilta ja jalankulku- ja pyörätiesilta yhdellä uudella ulokelaattasillalla. Lisäksi urakka sisältää Punamullantien rakennustyöt, kuten mm. katu sekä jalankulku- ja polkupyöräväylät, hulevesiviemärit, hulevesiuomat ja avo-ojat, liikenteenohjauksen ja valaistuksen työt. Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus on YSE:n 1 §:n mukainen. Urakka käsittää kaikki urakan vaatimat työt tarjouspyynnön, tämän urakkaohjelman, turvalli-suusasiakirjan, työselityksien ja suunnitelmien mukaisesti, yleiset työmaavelvoitteet tämän urakkaohjelman mukaisesti täysin valmiiksi tehtynä siten, että urakkasuoritus voidaan työn päätyttyä luovuttaa tilaajalle sopimusasiakirjojen edellyttämässä kunnossa. Urakka-asiakirjat, joihin urakoitsijan tarjouksen tulee perustua, on tarjouspyynnön liitteenä. Urakka-asiakirjat muodostavat yhden kokonaisuuden, jolloin yhdessä asiakirjassa annettu ohje tai määräys on voimassa, vaikka sitä ei muissa asiakirjoissa olisikaan mainittu. Tekniset asiakirjat: • Asiakirjaluettelon ”Punamullantien silta, Nurmijärvi – 20.12.2023” mukaisten asiakirjojen ja suunnitelmien mukaiset työt tässä urakkaohjelmassa mainituin tarkennuksin. Urakka-alueella tehdään mm. seuraavia töitä (urakkarajaukset on määritelty kohdassa urakkarajat): • työmaataulut 4 kpl • pintamaan ja kasvillisuuden poisto • asfaltin poisto • rakenteiden siirtäminen, poistaminen ja suojaaminen (myös suunnitelmissa esitetty-jen liikennemerkkien poistaminen) • nykyisten siltarakenteiden poistaminen • leikkaus, pengerrys ja tiivistystyöt • katujen rakennekerrosten ja vaahtolasipenkereen rakentaminen • paaluperustusten rakentaminen • sillan rakentaminen • tiekaiteiden rakentaminen • kaapelisuojaputkien, maadoituskuparien ja suojanauhojen asennus • reunakivityöt • kivityöt • päällysteiden rakentaminen • hulevesilinjojen ja salaojien rakentaminen • kuivatusojien ja kuivatuksen rakentaminen • valaistuksen rakentaminen • katuvihertyöt • laadunvalvontatyöt • viimeistelyt Luettelo ei ole täydellinen. Kaikki, mitä ei ole erikseen mainittu ei-sisältyväksi urakkaan, kuuluu kokonaisurakkaan.

Ilmoitusnumero 2024-142855
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Maantiesiltojen rakennustyöt (45221111)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI1B
Osoitetiedot Nurmijärven kunta
Keskustie 2 B 01900 Nurmijärvi FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Instrumentit

Suomi | Satakunnan hyvinvointialue
Julkaistu 21 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Hankinnan kohteena on instrumentit Satakunnan hyvinvointialueen välinehuollon käyttöön. Pääasiallinen toimituspaikka: Satakunnan toimipisteet. Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä ja on voimassa kaksi vuotta. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta optiokaudella 1 + 1 vuotta. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu seuraavissa liitteissä: - Hintaliite (Liite 1) - Toimituksenkuvaus (Liite 2) - Sopimusluonnos (Liite 3) - Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Tavarat (Liite 4) - Referenssilomake (Liite 5) Katso kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus *.

Ilmoitusnumero 2024-142854
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI196
Osoitetiedot Satakunnan hyvinvointialue
Sairaalantie 3 28500 Pori FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Juuan kunnan Sahateollisuustien viemärin ja käyttövesijohdon saneeraus

Suomi | Juuan kunta
Julkaistu 21 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Sahateollisuustien viemärin ja käyttövesijohdon saneeraus-kokonaisurakka Työkohde sijaitsee Juuan kunnassa keskustaajaman pohjoisosassa olevalla teollisuusalueella. Sahateollisuustien viemärin ja käyttövesijohdon saneeraus toteutetaan esitettyjen urakka-asiakirjojen ja suunnitelmapiirustuksessa osoitetulla tavalla.

Ilmoitusnumero 2024-142848
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Rakennustyöt (45000000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI1D3
Osoitetiedot Juuan kunta
Poikolantie 1 83900 Juuka FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Puuosaston laajennus ja kunnostus kokonaisurakalla

Suomi | SASKY koulutuskuntayhtymä
Julkaistu 21 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

SASKY koulutuskuntayhtymä pyytää tarjoustanne puuosaston laajennuksen ja kunnostuksen rakennustöistä asiakirjoissa esitetyllä tavalla ja laajuudessa kokonaisurakalla. RAKENNUSHANKE SASKY koulutuskuntayhtymä IDEA-kampus Ikaalinen Puuosaston laajennus ja kunnostus Eino Salmelaisen katu 20 39500 Ikaalinen RAKENNUTTAJA SASKY koulutuskuntayhtymä Ratakatu 36 38210 Sastamala Yhteyshenkilö: kiinteistöpäällikkö Pertti Jalonen 040 181 9089 pertti.jalonen@sasky.fi SASKY koulutuskuntayhtymä pyytää tarjoustanne puuosaston laajennuksen ja kunnostuksen rakennustöistä asiakirjoissa esitetyllä tavalla ja laajuudessa kokonaisurakalla. RAKENNUSHANKE SASKY koulutuskuntayhtymä IDEA-kampus Ikaalinen Puuosaston laajennus ja kunnostus Eino Salmelaisen katu 20 39500 Ikaalinen RAKENNUTTAJA SASKY koulutuskuntayhtymä Ratakatu 36 38210 Sastamala Yhteyshenkilö: kiinteistöpäällikkö Pertti Jalonen 040 181 9089 pertti.jalonen@sasky.fi

Ilmoitusnumero 2024-142839
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Rakennustyöt (45000000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI197
Osoitetiedot SASKY koulutuskuntayhtymä
Eino Salmelaisen katu 20 39500 Ikaalinen FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Ruovedentien ja Lehmilaidantien saneeraus (vaihe 2)

Suomi | Oriveden kaupunki
Julkaistu 21 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Oriveden kaupunki kilpailuttaa Lehmilaidantie (Vaihe2) katusaneerauksen. Urakka on kokonaishintaperusteinen kokonaisurakka. Maksuperusteena on hinnoiteltavan määräluettelon perustella määräytyvä kokonaishinta. Urakkaan sisältyvät tilaajan etukäteen hankkimissa rakennussuunnitelmassa ja edellytetyssä laajuudessa urakan sisältämät rakennustyöt ja materiaalihankinnat kaikkien urakka-asiakirjojen ja digitaalisen aineiston mukaisesti siten, että työn lopputulos, rakenteet, niiden osat ja käytetyt rakennusaineet täyttävät niille asetetut vaatimukset. Tämä koskee myös rakenteiden tai niiden osien toimivuutta.

Ilmoitusnumero 2024-142835
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat (45200000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI197
Osoitetiedot Oriveden kaupunki
Keskustie 23 35300 Orivesi FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

POROESTEAIDAN RAKENTAMISTA KOSKEVAT SELVITYKSET VÄLILLÄ ANGELI – VANHA KARIGASNIEMI

Suomi | Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Julkaistu 2 päivää sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Suomi ja Norja ovat tehneet valtiosopimuksen, jonka mukaisesti Suomen valtion tulee rakennuttaa poroesteaita Inarijokivarteen. Valtion edustajana Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää tarjoustanne poroesteaidan rakentamista koskevista selvityksistä. Hankintapäätös pyritään saamaan lainvoimaiseksi mahdollisimman pian tarjousajan päättymisen jälkeen kuitenkin viimeistään huhtikuun 2024 loppuun mennessä. Luontoselvitysraportti on toimitettava tilaajalle viimeistään tammikuun 2025 loppuun mennessä. Tilattavan palvelun sisältö: 1) Työn sisältö: Ennen maastoinventointia on selvitettävä olemassa olevat luontotiedot. Selvityksessä tulee noudattaa Luopas-oppaan ohjeistusta. Suunnittelualueelta inventoidaan: • luonnonsuojelulain 64 §:n mukaiset suojellut luontotyypit ja 65 §:n mukaiset tiu-kasti suojellut luontotyypit • metsälain 10 §:n nimeämät erityisen tärkeät elinympäristöt • vesilain 2 luvun 11 §:n mukaiset luontotyypit ja 3 luvun 2 §:n mukaiset luonnonvaraiset purot. Huomiota tulee kiinnittää erityisesti pohjavedestä riippuvaisen lajiston (mm. sammalet) esiintymiseen. • luonnonsuojelulain 76 §:n ja 77 §:n mukaiset uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien lajien esiintymät • uhanalaiset luontotyypit • luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet • luontodirektiivin liitteen IV mukaiset lajit • linnuston osalta uhanalaiset lajit, lintudirektiivin liitteen I lajit • muut selvitystyön aikana ilmenevät havainnot nisäkkäistä tai muista alueen luontoarvoihin merkittävästi vaikuttavista havainnoista Vaikutusarviointi olemassa olevan aineiston perusteella: • Luokitellut pohjavesialueet • Valtakunnallisesti arvokkaat geologiset muodostumat (kivikot, ranta- ja tuulikerrostumat, moreenimuodostumat ja kalliot) Raportissa tulee esittää johtopäätökset, ottaen huomioon valtiosopimuksen rajaukset. Raportissa tulee esittää riittävän yksityiskohtaisesti ja paikkatietoon sidottuna ne maastokohteet, jotka on otettava huomioon aitalinjauksen suunnittelussa sekä työ- ja huoltovaiheessa sekä perusteet em. maankäyttörajoituksiin. Hankintasopimuksessa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013 siltä osin kuin toisin ei ole sovittu. Hankintasopimus tulee voimaan sopijapuolia sitovasti, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja hankintasopimus allekirjoitettu. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan perustellusta ja todellisesta syystä. ELY-keskus pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään jätetyistä tarjouksista. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen, tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta Hankintayksikölle korvausvelvollisuutta. Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta hankintasopimuksen allekirjoituksilla. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä (www.hankintailmoitukset.fi). Hankintapäätökseen on oikeus hakea hankintaoikaisua. Tarjousasiakirjat on saatavilla ainoastaan suomen kielellä.

Ilmoitusnumero 2024-142790
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Ympäristöön liittyvät palvelut (90700000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI1D7
Osoitetiedot Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hallituskatu 3 B 96100 Rovaniemi FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Keskikankareen päiväkodin ensikertainen kalustus

Suomi | Liedon kaupunki
Julkaistu 2 päivää sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Liedon kaupunki pyytää tarjoustanne Keskikankareen päiväkodin ensikertaisesta kalustuksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Liedon kaupungin Keskikankareen päiväkoti aloittaa toimintansa 1.8.2024. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Ratuntie 1, Lieto. Päiväkoti on suunniteltu kuudelle (6) ryhmälle, käyttäen mitoituksena 20 lasta / ryhmä. Tässä hankinnassa on kyse päiväkodin ensikertaisesta kalustuksesta paikalle toimitettuna, koottuna ja asennettuna. Päiväkoti rakennetaan ja varustetaan siten, että se ohjaa lapsen uteliaisuutta, mielenkiintoa ja oppimismotivaatiota sekä tukee monipuolisesti lapsen kasvua ja oppimista. Sen tulee tarjota lapselle tilaisuuksia leikkiin, muuhun toimintaan ja rauhaan. Varhaiskasvatuksessa keskeistä on hoitajan ja lapsen välinen sekä lasten keskinäinen vuorovaikutus, erilaiset toimintatavat ja oppimistehtävät. Varhaiskasvatuksen vaihtelevat ja monipuoliset oppimisympäristöt mahdollistavat lapsen energian ja mielenkiinnon suuntaamisen ympäristöön ja ryhmän toimintaan. Lapsen päivä muodostuu arjen tilanteista, joissa hoitotilanteet, leikki, tehtävät ja muu lapselle ominainen toiminta nivoutuu joustavan päivärytmin ympärille. Päiväkoti toteutetaan Terve Talo-kriteeristön mukaan. Kalustuksen tulee asennuksen jälkeen tuulettua kriteeristön vaatimusten mukaisesti ennen tilojen käyttöönottoa.

Ilmoitusnumero 2024-142784
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet (39000000), Lastentarhojen kalusteet (39161000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI1C1
Osoitetiedot Liedon kaupunki
Lieto FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Tiemerkintätyöt massalla ja maalilla 2024-2025

Suomi | TeeSe Botnia Oy Ab
Julkaistu 2 päivää sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Teesen hankintapalvelut pyytää Vaasan kaupungin Kuntatekniikan toimeksiannosta tarjousta vuosien 2024-2025 tiemerkinnöistä massalla ja maalilla yksikköhintaisena kokonaisurakkana seuraavien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakka-aika on 1.5.2024 – 31.8.2024 ja 1.5.2025 – 31.8.2025. Rakennuskohteina ovat eri puolilla Vaasan kaupunkia sijaitsevat yleisellä liikenteellä olevilla kaduilla, teillä ja kevyen liikenteen väylillä sekä muilla liikenne-, piha- ym. alueilla tehtävät tiemerkintätyöt.

Ilmoitusnumero 2024-142782
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tiemerkintöjen maalaustyöt (45233221)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI195
Osoitetiedot TeeSe Botnia Oy Ab
Sorakatu 2-4 65100 Vaasa FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Masalanportin katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen, vaihe 2

Suomi | Kirkkonummen kunta
Julkaistu 3 päivää sitten | 26.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Masalanportin katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen, vaihe 2 Rakennustyö käsittää Sundsbergintien uudistamisen välillä Masalan alikulkusilta- Salmitie, Salmitien uudistamisen välillä Sundbergintie- Salmitie 8 sekä Eteläinen Salmitien uudista-misen välillä Sundbergintie - Salmitie 1:n liittymä. Katujen risteyskohtaan toteutetaan kierto-liittymä ja kaduille rakennetaan hulevesiviemärit Sundsbergintien tukimuuri Masalan alikul-kusillan kohdalla uusitaan. Salmitie pilaristabiloidaan. Kohde sijaitsee Kirkkonummella Ma-salan taajamassa.

Sundsbergintien tukimuuri on teräsbetoninen paikallavalurakenne ja koostuu kolmesta osasta. Muuri perustetaan tiivistetyn murskearinan varaan. Tukimuurin nimellispituus on 61 m ja korkeus on enimmillään 1,54 m peruslaatan pohjasta muurin harjalle. Muuri on 350 mm paksu. Peruslaatan leveys on 1,5 m ja paksuus muurin juuressa 400 mm.

Huom! Radan alikulun kohdan tukimuurin louhinnassa tulee käyttää räjähdysaineetto-mia menetelmiä kuten etanaruutia ja kiilausta käyttäen. Tärinöitä tulee mitata pilarien kohdalla, mikäli käytetään hydraulivasaraa tms. Kallioleikkaus tässä on arviolta alle 0,5 m.

Salmitien ja Kehä III väliin tehdään tukimuuri ja näkemäeste. Tukimuuri on teräsbetoninen paikallavalurakenne ja koostuu viidestä paalutetusta kulmatukimuurilohkosta. Tukimuuria on nostettu tulevasta maanpinnasta 1,5 m, joka toimii näkemäesteenä. Tukimuurin alle tehdään massavaihto routimattomalla materiaalilla ja muuri perustetaan tiivistetyn murskearinan varaan. HUOM! SALMITIEN TUKIMUURIN SUUNNITELMAT PÄIVITTYVÄT TUKIMUURIN JA KAIVANTOJEN TOTEUTUKSEN OSALTA.

Työkohteessa on runsaasti maanalaisia putkijohtoja ja kaapeleita. Nykyiset johdot ja kaapelit on esitetty johtosiirtopiirusuksissa 2032–091,-092 ja -093. Poistettavista, siirrettävistä ja suo-jattavista kaapeli- ja sähkörakenteista tulee sopia erikseen järjestelmien omistajien kanssa ennen rakennustöiden alkua.

Käytöstä poistettava ja siirrettävä kaukolämpöverkko on esitetty johtopiirustuksissa. Käytöstä poistettavat ja kaukolämpörakenteet puretaan. Uudet kaukolämpöjohdot rakennetaan Fortu-min erillisten kaukolämpösuunnitelmien mukaisesti.

Käytöstä poistettavat ja purettavat vesihuoltolinjat ja -laitteet on esitetty suunnitelmapiirustuk-sissa. Alueella on myös säilyviä vesihuoltolinjoja ja -laitteita sekä pohjavesiputkia. Alueelle rakennetaan uusia hulevesilinjoja ja kaivoja.

Työmaa-alueelle tulee 2 x 400 kV sähkö-/datakaapelin rakentamista. Tähän urakkaan kuu-luu kaapelin maatyöt (kaivanto, tuenta ja täyttö), muilta osin kaapelin asennustyöt hoitaa kaapelityöstä vastaava urakoitsija. Yhteensovittaminen datakaapelin rakennustöiden osalta kuuluu urakkaan ja siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Alueella on Salmipolun varrella asuinkerrostaloja sekä Vanhan Salmitien kohdalla nykyinen huoltoasema. Asuintalojen tonttiyhteydet eivät suoraan liity työkohteena olevalle kadulle (salmipolku), mutta tonttikatu Salmipolku liittyy työkohteena olevalle kadulle (Salmitie). Kul-kuyhteys tonteille on säilytettävä rakentamisen kaikissa vaiheissa. Pelastustie on huomioita-va.

Salmitien kohdalla etäisyys nykyisiin rakennuksiin on vähäinen ja tämä tulee huomioida ra-kentamisessa.

Räjäytystöiden sekä pilaristabiloinnin suunnittelussa on huomioitava läheiset asuinraken-nukset sekä junaradan ylikulkusilta.
Urakkaan kuuluu kaikkien rakenteiden ja varusteiden rakentaminen/asentaminen suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa.

Välitavoite: 2 x kV 400 sähkökaapelin maatyöt tulee olla valmiit 31.8.2024 mennessä.,

Ilmoitusnumero 2024-006016
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat (45200000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI1B1
Osoitetiedot Kirkkonummen kunta
PL 20 (Ervastintie 2) 02401 Kirkkonummi FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Kiinteistöjenhoitopalvelut, Etelä-Turku, 1.5.2024 – 30.4.2027

Suomi | Turun kaupunki
Julkaistu 3 päivää sitten | 26.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Kiinteistöjenhoitopalvelut, Etelä-Turku, 1.5.2024 - 30.4.2027 Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut pyytää tarjouksia Turun kaupungin tilapalveluiden toimeksiannosta Etelä-Turun alueen kiinteistöjen ja ulkoalueiden hoitotyöstä sekä rakennusten teknisten järjestelmien hoito- ja huoltotöistä ajalle 1.5.2024 (tavoite) - 30.4.2027, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa Tilaajan päätöksellä alkuperäisin ehdoin kahdella (2) vuodella ajalle 1.5.2027 - 30.4.2029.

Hankinnasta tehdään puitesopimus yhden (1) Palveluntuottajan kanssa.,

Ilmoitusnumero 2024-006042
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Kiinteistöpalvelut (70000000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI
Osoitetiedot Turun kaupunki
PL 630 20101 Turku FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

2067 Kolabackenin asemakaava-alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen

Suomi | Kirkkonummen kunta
Julkaistu 3 päivää sitten | 26.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

2067 Kolabackenin asemakaava-alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen Kolabackenin asemakaava-alueelle rakennetaan kunnallistekniikka, neljä uutta katuyhteyttä sekä kaksi puistoaluetta. Lisäksi Sundsbergintie ja sen vierellä kulkevan jalankulku- ja pyöräily-yhteys peruskorjataan. Alueelle rakennetaan aluetta palveleva kunnallistekniikka vesihuolto-, tietoliikenne ja energiaverkon linjoineen.

Tähän urakkaan kuuluu Kolabackenin asemakaava-alueelle neljän uuden kadun Energiarin-ne, Energiakuja, Energiatie ja Sundsbergin yritystien jatkon rakentaminen sekä kahden puistoalueen rakentaminen hulevesirakenteineen ja puistoraitteineen, Energiapolku, Energiaraitti ja Riistapolku.

Urakkaan kuuluu lisäksi Sundsbergintien ja sen vierellä kulkevan jalankulku- ja pyöräily-yhteyden peruskorjaaminen. Peruskorjaukseen sisältyy Sudsberginraitin parantaminen Sundsbergintien ja Sundsberginraitin liittymässä.,

Ilmoitusnumero 2024-006039
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat (45200000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI1B1
Osoitetiedot Kirkkonummen kunta
PL 20 (Ervastintie 2) 02401 Kirkkonummi FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Tarratulostimet, tarraetikettirullat ja värikasetit Pirkanmaan Voimia Oy:lle

Suomi | Pirkanmaan Voimia Oy
Julkaistu 3 päivää sitten | 26.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Tarratulostimet, tarraetikettirullat ja värikasetit Pirkanmaan Voimia Oy:lle Tuomi Logistiikka Oy pyytää Pirkanmaan Voimia Oy:n toimeksiannosta tarjouksia
teollisista tarratulostimista, tarraetikettirullista ja värikaseteista. Tuotteita tarvitaan ateriapakkausprosessissa, muovirasioihin, ateriapakkauspusseihin, sekä teräsastioihin pakatun ruoan tuotetietojen merkitsemistä varten.

Hankinnan tarkempi kuvaus löytyy liitteeltä 2 Tuotekuvaus.

Sopimus pyritään saamaan voimaan huhtikuun alussa 2024.

Sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevalla optiokaudella.

Optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Tilaaja ja Toimittaja voivat sopia erikseen optiokauden käyttöönotosta 6 kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.,

Ilmoitusnumero 2024-006025
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Toimisto- ja atk-laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta kalusteita ja tietokoneohjelmatuotteita (30000000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi
Osoitetiedot Pirkanmaan Voimia Oy
Tampere FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Elmon uimahalli; Projektinjohtourakka – tarjouspyynnön uudelleen julkaisu

Suomi | Vantaan kaupunki / Kaupunkiympäristön toimiala / Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen
Julkaistu 3 päivää sitten | 26.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Elmon uimahalli; Projektinjohtourakka - tarjouspyynnön uudelleen julkaisu Hankintayksikkö julkaisee uudelleen soveltuvuusvaatimusten/vertailuperusteiden korjauksen jälkeen hankintailmoituksen/tarjouspyynnön Elmon uimahallin osalta.

Keskeytetyn hankinnan aikana annetut vastaukset esitettyihin kysymyksiin on liitetty tämän tarjouspyynnön liitteiksi.

Tämän tarjouspyynnön liitteenä olevassa urakkaohjelmassa ja projektinjohtourakan sopimusluonnoksessa on huomioitu/korjattu ne kaupalliset asiat, jotka ilmoitettu keskeytetyn hankinnan vastauksissa.

Tarjouslomake on päivitetty.

Tarjouspyynnössä olevan linkin takaa pääsee sokopro projektipankissa oleviin suunnitelmiin, jotka ovat olleet liitteinä myös keskeytyneessä tarjouspyynnössä - keskeytyshetkellä. Ehdokkaat huomioivat myös annetut lisäkirjeet liitteineen ja ottavat huomioon, että lisäkirjeissä on edelleen osittain korvattu alkuperäisiä dokumenttejä.

Tilaaja varautuu pitämään hankintaan liittyvän selonottoneuvottelun 8.3.24 klo 12 - 15.

---------------------

Elmon uimahallin rakentaminen projektijohtourakkana tavoite- ja kattohinnalla. Suunniteltu rakennusaika on 24 kk.

Hanketta kuvattu tarkemmin liitteissä "hankinnan kuvaus ja vertailuperusteet" sekä "urakkaohjelma".

Uimahallin toteutus perustuu tilaajan laatimiin suunnitelmiin.,

Ilmoitusnumero 2024-006022
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Rakennustyöt (45000000), Talonrakentaminen (45210000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI1B1
Osoitetiedot Vantaan kaupunki / Kaupunkiympäristön toimiala / Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen
PL 1820 01030 Vantaan kaupunki FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma