Tietopyyntö: Palautetyökalu vero.fi -sivustolle

Suomi | Verohallinto
Julkaistu 20 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Tietopyyntö: Palautetyökalu vero.fi -sivustolle Verohallinto suunnittelee palautetyökalun kilpailuttamista. Tällä tietopyynnöllä Verohallinto kartoittaa palautetyökalujen markkinatilannetta alla olevien kysymysten sekä tietopyynnössä mukana olevien liitteiden avulla.

1) Katsotteko pystyvänne toimittamaan liitteen "Hankinnan kohteen kuvaus" mukaisen palautetyökalun? Onko teillä esittää kommentteja kyseiseen liitteeseen?

2) Katsotteko pystyvänne sitoutumaan liitteen "Turvallisuusliite käsitellään henkilötietoja" mukaisiin vaatimuksiin? Onko teillä esittää kommentteja kyseiseen liitteeseen?

3) Katsotteko pystyvänne sitoutumaan liitteen "Turvallisuuden ja varautumisen vaatimukset" mukaisiin vaatimuksiin? Onko teillä esittää kommentteja kyseiseen liitteeseen?

4) Katsotteko pystyvänne sitoutumaan liitteen "Pakolliset vähimmäisvaatimukset" mukaisiin vaatimuksiin? Onko teillä esittää kommentteja kyseiseen liitteeseen?

5) Onko teillä esittää kommentteja liitteeseen "Hintalomake"?

Pyydämme teitä ystävällisesti vastaamaan tähän tietopyyntöön 13.3.2024 klo 12:00 mennessä. Voitte toimittaa vastauksenne osoitteeseen hankinnat@vero.fi.,

Ilmoitusnumero 2024-006082
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät (48000000)
Ilmoitustyyppi Ennakkoilmoitus julkisesta hankinnasta
Aluekoodi
Osoitetiedot Verohallinto
Vääksyntie 4, Helsinki 00052 Vero FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Kutsu markkinavuoropuheluun: Kaarinan kaupungin asukaslehti

Suomi | Kaarinan kaupunki
Julkaistu 20 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Kaarinan kaupungin kotitalouksiin jaettavan asukaslehden visuaalista suunnittelua ja taittoa sekä painatusta ja jakelua koskevaa tarjouskilpailua valmistellaan ja toteutetaan kevään 2024 aikana. Hankinta toteutetaan avoimella menetellyllä. Tässä vaiheessa suunnitelma on hankkia kokonaisuus yhdeltä palveluntuottajalta. Kaarinan kaupungin hankintapalvelut ja hallintopalvelut järjestävät hankintaan liittyen markkinavuoropuhelun. Kiinnostuneille toimittajille annetaan mahdollisuus kommentoida hankintaa suullisesti ja/tai kirjallisesti. Suulliset 30 min kestoiset Teams-tilaisuudet per toimittaja pidetään seuraavasti: - ti 19.3.2024 klo 12-15 - pe 22.3. klo 12-15 Kyseessä ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan ilmoitus järjestettävästä markkinavuoropuhelusta. Tällä tietopyynnöllä pyydetään kiinnostuneita toimittajia ilmoittautumaan markkinavuoropuhelutilaisuuteen to 14.3.2024 klo 13 mennessä. Ilmoittautumiset tehdään osoitteeseen hankinnat@kaarina.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä pitää ilmoittaa osallistujien nimet ja sähköpostiosoitteet. Samalla toimittaja voi myös ehdottaa toivomaansa päivää ja kellonaikaa. Markkinavuoropuhelun lopullinen toteuttamisajankohta vahvistetaan ilmoittautuneille sähköpostilla pe 15.3.2023 klo 16 mennessä. Samalla annetaan tiedoksi vuoropuhelun agenda. Kaarinan kaupungin kotitalouksiin jaettavan asukaslehden visuaalista suunnittelua ja taittoa sekä painatusta ja jakelua koskevaa tarjouskilpailua valmistellaan ja toteutetaan kevään 2024 aikana. Hankinta toteutetaan avoimella menetellyllä. Tässä vaiheessa suunnitelma on hankkia kokonaisuus yhdeltä palveluntuottajalta. Kaarinan kaupungin hankintapalvelut ja hallintopalvelut järjestävät hankintaan liittyen markkinavuoropuhelun. Kiinnostuneille toimittajille annetaan mahdollisuus kommentoida hankintaa suullisesti ja/tai kirjallisesti. Suulliset 30 min kestoiset Teams-tilaisuudet per toimittaja pidetään seuraavasti: - ti 19.3.2024 klo 12-15 - pe 22.3. klo 12-15 Kyseessä ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan ilmoitus järjestettävästä markkinavuoropuhelusta. Tällä tietopyynnöllä pyydetään kiinnostuneita toimittajia ilmoittautumaan markkinavuoropuhelutilaisuuteen to 14.3.2024 klo 13 mennessä. Ilmoittautumiset tehdään osoitteeseen hankinnat@kaarina.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä pitää ilmoittaa osallistujien nimet ja sähköpostiosoitteet. Samalla toimittaja voi myös ehdottaa toivomaansa päivää ja kellonaikaa. Markkinavuoropuhelun lopullinen toteuttamisajankohta vahvistetaan ilmoittautuneille sähköpostilla pe 15.3.2023 klo 16 mennessä. Samalla annetaan tiedoksi vuoropuhelun agenda.

Ilmoitusnumero 2024-142880
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Graafiset suunnittelupalvelut (79822500), Paino- ja jakelupalvelut (79824000)
Ilmoitustyyppi Ennakkoilmoitus julkisesta hankinnasta
Aluekoodi FI1C1
Osoitetiedot Kaarinan kaupunki
Oskarinkatu 4 20780 Kaarina FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

KUTSU MARKKINAVUOROPUHELUUN Matalalämpösterilaattori, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Suomi | Sansia Oy
Julkaistu 20 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan kutsu markkinavuoropuheluun mahdollisille tarjoajille. Markkinavuoropuhelun järjestäminen ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan hankintaa. Ennen tarjouspyynnön julkaisua hankintayksikkö haluaa käydä markkinavuoropuhelua hankinnasta kiinnostuneiden toimijoiden kesken. Pohjois-Savon hyvinvointialue suunnittelee Sansia Oy:n kanssa yhteistyössä matalalämpösterilaattorin kilpailutusta KYS välinehuoltoon. Ennen valmistelun viemistä eteenpäin, järjestämme markkinakartoituksen varmistaaksemme parhaan lopputuloksen. Markkinakartoituksessa saatavia tietoja käytetään hyödyksi mahdollisen tarjouspyynnön valmistelussa, jotta tarjouspyyntö huomioisi parhaiten ajantasaisen markkinatilanteen, toimijoiden näkemykset sekä palvelisi mahdollisimman hyvin loppukäyttäjien tarpeita. Markkinavuoropuhelutilaisuudet pidetään perjantaina 15.3. klo 13.15 alkaen sekä maanantaina 18.3. klo 14.00 alkaen. Osallistujille varataan 45 minuutin toimijakohtainen keskustelutilaisuus Teams -yhteyksin. Oman markkinavuoropuheluajan toimija voi varata 13.3.2024 klo 12.00 mennessä seuraavasta osoitteesta: https://link.webropolsurveys.com/S/DFC205CF13A75BD3 Osallistumislinkki toimitetaan osallistujan sähköpostiin 14.3.2024 klo 15.00 mennessä. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei sido toimijaa mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä se ole myöskään edellytyksenä myöhemmin mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Markkinavuoropuheluun osallistumatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä osallistuminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Kaikki tässä ennakkotietoilmoituksessa esitetyt tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja. Markkinakartoitukseen osallistuvilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään työstä. Markkinakartoituksessa saatuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan kutsu markkinavuoropuheluun mahdollisille tarjoajille. Markkinavuoropuhelun järjestäminen ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan hankintaa. Ennen tarjouspyynnön julkaisua hankintayksikkö haluaa käydä markkinavuoropuhelua hankinnasta kiinnostuneiden toimijoiden kesken. Pohjois-Savon hyvinvointialue suunnittelee Sansia Oy:n kanssa yhteistyössä matalalämpösterilaattorin kilpailutusta KYS välinehuoltoon. Ennen valmistelun viemistä eteenpäin, järjestämme markkinakartoituksen varmistaaksemme parhaan lopputuloksen. Markkinakartoituksessa saatavia tietoja käytetään hyödyksi mahdollisen tarjouspyynnön valmistelussa, jotta tarjouspyyntö huomioisi parhaiten ajantasaisen markkinatilanteen, toimijoiden näkemykset sekä palvelisi mahdollisimman hyvin loppukäyttäjien tarpeita. Markkinavuoropuhelutilaisuudet pidetään perjantaina 15.3. klo 13.15 alkaen sekä maanantaina 18.3. klo 14.00 alkaen. Osallistujille varataan 45 minuutin toimijakohtainen keskustelutilaisuus Teams -yhteyksin. Oman markkinavuoropuheluajan toimija voi varata 13.3.2024 klo 12.00 mennessä seuraavasta osoitteesta: https://link.webropolsurveys.com/S/DFC205CF13A75BD3 Osallistumislinkki toimitetaan osallistujan sähköpostiin 14.3.2024 klo 15.00 mennessä. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei sido toimijaa mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä se ole myöskään edellytyksenä myöhemmin mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Markkinavuoropuheluun osallistumatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä osallistuminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Kaikki tässä ennakkotietoilmoituksessa esitetyt tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja. Markkinakartoitukseen osallistuvilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään työstä. Markkinakartoituksessa saatuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Ilmoitusnumero 2024-142863
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Sterilointi-, desinfektio- ja hygienialaitteet (33191000)
Ilmoitustyyppi Ennakkoilmoitus julkisesta hankinnasta
Aluekoodi FI1D2
Osoitetiedot Sansia Oy
PL 2000 70601 Kuopio FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Markkinavuoropuhelukutsu: Juridiset erityisasiantuntijapalvelut

Suomi | Oy Apotti Ab
Julkaistu 20 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

HUOM! Tämä ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan markkinavuoropuhelukutsu mahdollisille hankinnasta kiinnostuneille tarjoajille. Hankintayksikkö (Oy Apotti Ab) tarvitsee toimintansa tueksi monipuolista juridista erityisosaamista yhtiön oman juridisen in house-toiminnan rinnalle. Hankintayksikön tavoitteena tässä hankinnassa on hankkia vielä markkinavuoropuheluvaiheessa määrittelemättömän sopimuskauden ajaksi yksi palveluntuottaja, joka kykenee toimittamaan hankintayksikölle kokonaisvaltaisesti ja laadukkaasti kaikki sen tarvitsemat juridiset erityisasiantuntijapalvelut ns. ”yhden luukun” periaatteella. Hankintayksikön tarve yksittäiseen juridiseen ongelmaan voi olla moniulotteista ja useampaa erityisosaamisalaa vaativaa, jolloin tarvittava juridinen erityisosaaminen tulee saada samalta palveluntuottajalta kustannus- ja informaatiotehokkuuteen liittyvistä syistä. Hankinnan kohde pitää sisällään alustavasti seuraavat erityisosaamisalueet: 1) Työoikeus 2) Julkisiin hankintoihin liittyvät selvitystyöt (pois lukien kilpailutukset) 3) Yhtiöoikeus 4) Sopimusoikeus 5) Tekoälyyn liittyvä juridiikka 6) Tietosuoja 7) Vastuullisuus (ESG- yms. asiat) 8) Immateriaalioikeus Tällä hankinnalla ei hankita hankintalain 9 §:n 1 momentin 5) -kohdan mukaisia luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011) tarkoitetun oikeudenkäyntiasiamiehen ja –avustajan tarjoamia oikeudenkäyntiasiamiespalveluja ja näihin välittömästi liittyviä oikeudellisia neuvontapalveluja, joiden hankintaan ei sovelleta hankintalain säännöksiä. Palvelu perustuu erillisiin toimeksiantoihin sopimuskauden aikana hankintayksikön kulloistenkin tarpeiden mukaisesti. Markkinavuoropuhelun tavoitteena on kartoittaa markkinoita ja käynnistää avoin vuorovaikutusprosessi hankintayksikön ja potentiaalisten tarjoajien välillä ja käydä läpi vaihtoehtoisia näkemyksiä sekä ratkaisuehdotuksia hankintayksikön vaatimuksia vastaavan hankinnan kilpailuttamiseksi. Markkinavuoropuhelu toteutetaan suomen kielellä ja pääosin tai kokonaan kirjallisena vuoropuheluna. Ilmoittautuneille lähetetään tarjouspyyntöasiakirjoja kommentoitavaksi ja mahdollisesti järjestetään toimittajien kanssa keskustelutilaisuuksia. Mahdolliset vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käytetään ainoastaan hankinnan valmisteluun. Tuleva varsinainen hankintamenettely toteutetaan tämän hetken sitomattoman arvion mukaan avoimena menettelynä. Tähän markkinavuoropuhelukutsuun ei anneta tarjouksia, vaan ilmoitetaan halukkuudesta osallistua hankinnan vuoropuheluun. Osallistuminen markkinavuoropuheluun ei velvoita osallistujaa tai hankintayksikköä mihinkään eikä ole edellytyksenä varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei vaikuta tarjoajan asemaan mahdollisessa kilpailutusprosessissa. Markkinavuoropuhelussa saatuja tietoja voidaan käyttää tulevan hankinnan hankinta-asiakirjojen valmisteluun. Kaikki markkinavuoropuhelussa esitetty materiaali ja sen aikana käydyt keskustelut ovat alustavia, eivätkä sido hankintayksikköä tai tarjoajaa. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan markkinavuoropuhelussa eriteltyä hankintaa. Markkinavuoropuheluun osallistuneille ei makseta korvausta osallistumisesta. TIETOPYYNTÖÖN VASTAAMINEN Palveluntuottaja voi osallistua markkinavuoropuheluun lähettämällä määräaikaan 8.3.2024 klo 09.15 mennessä yhteystietonsa tällä tietopyynnöllä. Ilmoittautumisia ei oteta vastaan muulla tavalla. Yhteystietonsa jättäneille lähetetään sähköpostitse lisätietoa palvelusta sekä kysymyksiä kommentoitavaksi. Samassa sähköpostissa on määräaika kysymyksiin vastaamiseen. HUOM! Tämä ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan markkinavuoropuhelukutsu mahdollisille hankinnasta kiinnostuneille tarjoajille. Hankintayksikkö (Oy Apotti Ab) tarvitsee toimintansa tueksi monipuolista juridista erityisosaamista yhtiön oman juridisen in house-toiminnan rinnalle. Hankintayksikön tavoitteena tässä hankinnassa on hankkia vielä markkinavuoropuheluvaiheessa määrittelemättömän sopimuskauden ajaksi yksi palveluntuottaja, joka kykenee toimittamaan hankintayksikölle kokonaisvaltaisesti ja laadukkaasti kaikki sen tarvitsemat juridiset erityisasiantuntijapalvelut ns. ”yhden luukun” periaatteella. Hankintayksikön tarve yksittäiseen juridiseen ongelmaan voi olla moniulotteista ja useampaa erityisosaamisalaa vaativaa, jolloin tarvittava juridinen erityisosaaminen tulee saada samalta palveluntuottajalta kustannus- ja informaatiotehokkuuteen liittyvistä syistä. Hankinnan kohde pitää sisällään alustavasti seuraavat erityisosaamisalueet: 1) Työoikeus 2) Julkisiin hankintoihin liittyvät selvitystyöt (pois lukien kilpailutukset) 3) Yhtiöoikeus 4) Sopimusoikeus 5) Tekoälyyn liittyvä juridiikka 6) Tietosuoja 7) Vastuullisuus (ESG- yms. asiat) 8) Immateriaalioikeus Tällä hankinnalla ei hankita hankintalain 9 §:n 1 momentin 5) -kohdan mukaisia luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011) tarkoitetun oikeudenkäyntiasiamiehen ja –avustajan tarjoamia oikeudenkäyntiasiamiespalveluja ja näihin välittömästi liittyviä oikeudellisia neuvontapalveluja, joiden hankintaan ei sovelleta hankintalain säännöksiä. Palvelu perustuu erillisiin toimeksiantoihin sopimuskauden aikana hankintayksikön kulloistenkin tarpeiden mukaisesti. Markkinavuoropuhelun tavoitteena on kartoittaa markkinoita ja käynnistää avoin vuorovaikutusprosessi hankintayksikön ja potentiaalisten tarjoajien välillä ja käydä läpi vaihtoehtoisia näkemyksiä sekä ratkaisuehdotuksia hankintayksikön vaatimuksia vastaavan hankinnan kilpailuttamiseksi. Markkinavuoropuhelu toteutetaan suomen kielellä ja pääosin tai kokonaan kirjallisena vuoropuheluna. Ilmoittautuneille lähetetään tarjouspyyntöasiakirjoja kommentoitavaksi ja mahdollisesti järjestetään toimittajien kanssa keskustelutilaisuuksia. Mahdolliset vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käytetään ainoastaan hankinnan valmisteluun. Tuleva varsinainen hankintamenettely toteutetaan tämän hetken sitomattoman arvion mukaan avoimena menettelynä. Tähän markkinavuoropuhelukutsuun ei anneta tarjouksia, vaan ilmoitetaan halukkuudesta osallistua hankinnan vuoropuheluun. Osallistuminen markkinavuoropuheluun ei velvoita osallistujaa tai hankintayksikköä mihinkään eikä ole edellytyksenä varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei vaikuta tarjoajan asemaan mahdollisessa kilpailutusprosessissa. Markkinavuoropuhelussa saatuja tietoja voidaan käyttää tulevan hankinnan hankinta-asiakirjojen valmisteluun. Kaikki markkinavuoropuhelussa esitetty materiaali ja sen aikana käydyt keskustelut ovat alustavia, eivätkä sido hankintayksikköä tai tarjoajaa. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan markkinavuoropuhelussa eriteltyä hankintaa. Markkinavuoropuheluun osallistuneille ei makseta korvausta osallistumisesta. TIETOPYYNTÖÖN VASTAAMINEN Palveluntuottaja voi osallistua markkinavuoropuheluun lähettämällä määräaikaan 8.3.2024 klo 09.15 mennessä yhteystietonsa tällä tietopyynnöllä. Ilmoittautumisia ei oteta vastaan muulla tavalla. Yhteystietonsa jättäneille lähetetään sähköpostitse lisätietoa palvelusta sekä kysymyksiä kommentoitavaksi. Samassa sähköpostissa on määräaika kysymyksiin vastaamiseen.

Ilmoitusnumero 2024-142857
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Oikeudelliset palvelut (79100000)
Ilmoitustyyppi Ennakkoilmoitus julkisesta hankinnasta
Aluekoodi FI1B
Osoitetiedot Oy Apotti Ab
Valimotie 17-19 00380 Helsinki FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Kutsu markkinavuoropuheluun: Kuntouttava työtoiminta

Suomi | Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Julkaistu 20 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Tämä ilmoitus on kutsu markkinavuoropuheluun. Tämä ilmoitus ei ole tarjouspyyntö tai hankintailmoitus. Kanta-Hämeen hyvinvointialue suunnittelee kuntouttavan työtoiminnan palvelujen kilpailuttamista. Kilpailutettavat palvelut ovat 1) työ- ja toimintakykyä kartoittava kuntouttava työtoiminta (sosiaalipalvelu, edellyttää rekisteröintiä Soteriin) 2) työhön ja koulutukseen suuntaava kuntouttava työtoiminta (sosiaalipalvelu, edellyttää rekisteröintiä Soteriin) 3) toimintakykyä ja osallisuutta edistävä kuntouttava työtoiminta (sosiaalipalvelu, edellyttää rekisteröintiä Soteriin) 4) työtoimintapaikan järjestäminen ja työtoimintatehtävien ohjaus. Kohtien 1-3 palvelut edellyttävät, että palveluntuottajalla ja palveluyksiköllä on sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetun lain 3 luvun tarkoittama rekisteröinti. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä ja tuottamista määrittelevät seuraavat lait: - laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) - sosiaalihuoltolaki (1301/2014) - laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) - laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) - laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023). Hyvinvointialue voi hankkia kuntouttavan työtoiminnan palveluja rekisteröidyltä yhdistykseltä, rekisteröidyltä säätiöltä tai rekisteröidyltä uskonnolliselta yhdyskunnalta. Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaan kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä. Kanta-Hämeen hyvinvointialue kutsuu tällä ilmoituksella kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajia hankintayksikön järjestämään hankinnan valmisteluun liittyvään markkinavuoropuheluun. Tarkoituksena on kartoittaa kuntouttavan työtoiminnan palvelujen tuottamisesta kiinnostuneita palveluntuottajia ja pyytää heiltä näkemyksiä hankinnan kohteena oleviin palveluihin ja suunniteltuun hankintatapaan. Markkinavuoropuhelu järjestetään maanantaina 18.3.2024 klo 13 - 16. Markkinavuoropuhelussa esitellään hankinnan kohteena olevia palveluja ja suunniteltua hankintatapaa. Markkinavuoropuhelu järjestetään Kanta-Hämeen keskussairaalan Ahvenisto-rakennuksessa, osoite Parantolankatu 6, Hämeenlinna. Sisäänkäynti Ahvenisto-rakennukseen AB-ovesta, luentosali 3. kerros (katso linkki sairaala-alueen karttaan). Markkinavuoropuheluun osallistujien tiedot pyydetään ilmoittamaan tämän ilmoituksen kohdassa Soveltuvuusvaatimukset. Ilmoittautumiset tulee tehdä maanantaihin 11.3.2024 klo 14.00 mennessä. Markkinavuoropuhelu käydään suomen kielellä. Hankintayksikkö voi myös muilla tavoin käydä markkinavuoropuhelua. Hankintayksikkö voi lähettää hankinnan asiakirjojen luonnoksia palveluntuottajien kommentoitavaksi, järjestää palveluntuottajakohtaisia tapaamisia tai käydä markkinavuoropuhelua muilla vastaavilla tarkoituksenmukaisilla tavoilla markkinavuoropuhelutilaisuuden jälkeen. Hankintayksikkö kohtelee markkinavuoropuhelun yhteydessä palveluntuottajia tasapuolisesti. Markkinavuoropuheluun osallistumisesta ja asiakirjojen kommentoinnista ei makseta korvausta. Markkinavuoropuhelussa saatuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Markkinavuoropuheluun vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei edellytä osallistumista mahdolliseen myöhemmin järjestettävään tarjouskilpailuun eikä vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Markkinavuoropuhelu ei sido hankintayksikköä toteuttamaan pyynnön kohteena olevaa hankintaa. Kaikki markkinavuoropuhelussa esitetyt tiedot ovat alustavia ja varsinaisen kilpailutuksen tiedot voivat poiketa markkinavuoropuhelun aikana esitetyistä. Tietopyyntö ei velvoita Kanta-Hämeen hyvinvointialuetta toteuttamaan hankintaa markkinavuoropuhelussa tai esittelymateriaalissa kuvatulla tavalla ja tarjouskilpailu voidaan jättää myös toteuttamatta. Tämä ilmoitus on kutsu markkinavuoropuheluun. Tämä ilmoitus ei ole tarjouspyyntö tai hankintailmoitus. Kanta-Hämeen hyvinvointialue suunnittelee kuntouttavan työtoiminnan palvelujen kilpailuttamista. Kilpailutettavat palvelut ovat 1) työ- ja toimintakykyä kartoittava kuntouttava työtoiminta (sosiaalipalvelu, edellyttää rekisteröintiä Soteriin) 2) työhön ja koulutukseen suuntaava kuntouttava työtoiminta (sosiaalipalvelu, edellyttää rekisteröintiä Soteriin) 3) toimintakykyä ja osallisuutta edistävä kuntouttava työtoiminta (sosiaalipalvelu, edellyttää rekisteröintiä Soteriin) 4) työtoimintapaikan järjestäminen ja työtoimintatehtävien ohjaus. Kohtien 1-3 palvelut edellyttävät, että palveluntuottajalla ja palveluyksiköllä on sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetun lain 3 luvun tarkoittama rekisteröinti. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä ja tuottamista määrittelevät seuraavat lait: - laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) - sosiaalihuoltolaki (1301/2014) - laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) - laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) - laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023). Hyvinvointialue voi hankkia kuntouttavan työtoiminnan palveluja rekisteröidyltä yhdistykseltä, rekisteröidyltä säätiöltä tai rekisteröidyltä uskonnolliselta yhdyskunnalta. Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaan kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä. Kanta-Hämeen hyvinvointialue kutsuu tällä ilmoituksella kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajia hankintayksikön järjestämään hankinnan valmisteluun liittyvään markkinavuoropuheluun. Tarkoituksena on kartoittaa kuntouttavan työtoiminnan palvelujen tuottamisesta kiinnostuneita palveluntuottajia ja pyytää heiltä näkemyksiä hankinnan kohteena oleviin palveluihin ja suunniteltuun hankintatapaan. Markkinavuoropuhelu järjestetään maanantaina 18.3.2024 klo 13 - 16. Markkinavuoropuhelussa esitellään hankinnan kohteena olevia palveluja ja suunniteltua hankintatapaa. Markkinavuoropuhelu järjestetään Kanta-Hämeen keskussairaalan Ahvenisto-rakennuksessa, osoite Parantolankatu 6, Hämeenlinna. Sisäänkäynti Ahvenisto-rakennukseen AB-ovesta, luentosali 3. kerros (katso linkki sairaala-alueen karttaan). Markkinavuoropuheluun osallistujien tiedot pyydetään ilmoittamaan tämän ilmoituksen kohdassa Soveltuvuusvaatimukset. Ilmoittautumiset tulee tehdä maanantaihin 11.3.2024 klo 14.00 mennessä. Markkinavuoropuhelu käydään suomen kielellä. Hankintayksikkö voi myös muilla tavoin käydä markkinavuoropuhelua. Hankintayksikkö voi lähettää hankinnan asiakirjojen luonnoksia palveluntuottajien kommentoitavaksi, järjestää palveluntuottajakohtaisia tapaamisia tai käydä markkinavuoropuhelua muilla vastaavilla tarkoituksenmukaisilla tavoilla markkinavuoropuhelutilaisuuden jälkeen. Hankintayksikkö kohtelee markkinavuoropuhelun yhteydessä palveluntuottajia tasapuolisesti. Markkinavuoropuheluun osallistumisesta ja asiakirjojen kommentoinnista ei makseta korvausta. Markkinavuoropuhelussa saatuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Markkinavuoropuheluun vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei edellytä osallistumista mahdolliseen myöhemmin järjestettävään tarjouskilpailuun eikä vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Markkinavuoropuhelu ei sido hankintayksikköä toteuttamaan pyynnön kohteena olevaa hankintaa. Kaikki markkinavuoropuhelussa esitetyt tiedot ovat alustavia ja varsinaisen kilpailutuksen tiedot voivat poiketa markkinavuoropuhelun aikana esitetyistä. Tietopyyntö ei velvoita Kanta-Hämeen hyvinvointialuetta toteuttamaan hankintaa markkinavuoropuhelussa tai esittelymateriaalissa kuvatulla tavalla ja tarjouskilpailu voidaan jättää myös toteuttamatta.

Ilmoitusnumero 2024-142837
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut (85000000)
Ilmoitustyyppi Ennakkoilmoitus julkisesta hankinnasta
Aluekoodi FI1C2
Osoitetiedot Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Sibeliuksenkatu 2 13100 Hämeenlinna FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Moottorikelkka-ajokypärät

Suomi | Poliisihallitus
Julkaistu 20 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Moottorikelkka-ajokypärät Poliisihallitus ilmoittaa suunnittelevansa kilpailutusta, johon mahdollisesti osallistuu myös toisena viranomaisena Tulli. Poliisihallitus kartoittaa tällä tietopyynnöllä toimialan markkinoita. Kyse ei ole kilpailutusprosessin aloittavasta hankintailmoituksesta.

Suunnitteilla olevan hankinnan kohteena ovat poliisin operatiivisiin tarpeisiin ja käyttöolosuhteisiin soveltuvat moottorikelkka-ajokypärät ja niihin liittyvät varaosat sekä tarvikkeet. Hankinta tullaan mahdollisesti jakamaan useisiin osa-alueisiin.

Hankinnasta kiinnostuneita toimittajia pyydetään lähettämään yhteystietonsa sähköpostitse osoitteeseen hankinnat.poliisihallitus@poliisi.fi 25.3.2024 mennessä.

Poliisihallitus voi lähettää tarjouspyynnön luonnosasiakirjoja ilmoittautuneille toimittajille, tavoitteena on lähettää asiakirjat kommentoitavaksi viikon 15 aikana.

Hankintayksikön tavoitteena on julkaista tarjouspyyntö huhtikuun loppuun mennessä. Hankintapäätöksen tavoiteltu aikataulu on kesäkuussa. Sopimuksesta tehdään toistaiseksi voimassaoleva.

Markkinakartoituksen yhteydessä annetut tiedot eivät sido yrityksiä mahdollisesti myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen. Yrityksillä ei ole oikeutta vaatia korvauksia markkinakartoitukseen osallistumisesta.,

Ilmoitusnumero 2024-006114
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Kypärät (18444110)
Ilmoitustyyppi Ennakkoilmoitus julkisesta hankinnasta
Aluekoodi FI
Osoitetiedot Poliisihallitus
Vuorimiehentie 3 02151 Espoo FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Isotope ratio mass spectrometer (CF-IRMS)

Suomi | Luonnonvarakeskus
Julkaistu 20 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Isotope ratio mass spectrometer (CF-IRMS) Please note that this is a prior information notice and that this notice is not yet a call for tenders. The information provided in this notice is preliminary and may change as the preparation progresses.

The aim is to publish the final call for tenders in April 2024.

THE SUBJECT-MATTER OF THE PROCUREMENT

Target of this procurement is a continuous flow isotope ratio mass spectrometer (CF-IRMS) intended for the use of measuring stable isotope ratios at the Stable Isotope Laboratory of Luke at the Natural Resources Institute Finland.

The Stable Isotope Laboratory of Luke performs stable isotope analyses of natural samples with the research focus of forestry, agriculture and related environmental sciences. The laboratory currently hosts a Sercon 20-22 Stable Isotope Ratio Mass Spectrometer with Europa EA-GSL Sample Preparation System (Sercon), HT-EA unit (Sercon) and a Cryoprep-2 unit (Sercon) all operated with Callisto (v3011) program. Also housed in the laboratory is a UV-laser ablation system LSX-213 G+, operating on a Chromium (2.4.) Program, manufactured by Teledyne Photon Machines, which is coupled with the Cryoprep-2 unit and the Sercon 20-22.

The target of this procurement is a stable isotope ratio mass spectrometer (IRMS), which will be coupled with the combination of peripherals including the Cryoprep-2 and LSX-213 G+ units housed in the laboratory. The IRMS will be used in continuous flow mode to analyse the stable isotope composition of (at least) carbon and oxygen of small amount of laser ablated material (e.g. approximate amount of carbon per laser ablation analysis is 5-8 µg). This analysis type can be described as laser ablation-combustion-GC-isotope ratio mass spectrometry.

The IRMS must be compatible with the following two peripherals, Cryoprep-2 unit, and the 213 nm UV laser model ‘LSX-213 G+’. The instrument must be suited for the precise analysis of δ13C and δ18O values, and should allow the precise analysis of δ2H, δ15N and δ34S values from H2, CO2, CO, N2, N2O, NO, O2, SO, and SO2 gasses (m/z 1-66). Included into the procurement are all the necessary equipment and computer programs that are needed for the instrument to perform in its stated purpose.,

Ilmoitusnumero 2024-006107
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja) (38000000)
Ilmoitustyyppi Ennakkoilmoitus julkisesta hankinnasta
Aluekoodi FI1B1
Osoitetiedot Luonnonvarakeskus
PL 2 (Latokartanonkaari 9) 00791 Helsinki FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Rakennuskoneiden, -laitteiden, liikennemerkkien ja liikenteenohjauslaitteiden vuokrauspalvelut

Suomi | TeeSe Botnia Oy Ab
Julkaistu 20 tuntia sitten | 28.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

TeeSe Botnia Oy Ab valmistelee kilpailutusta rakennuskoneiden, -laitteiden, liikennemerkkien ja liikenteenohjauslaitteiden vuokrauspalveluista TeeSe Botnia Oy:n ja sen omistajayhteisöjen tarpeisiin. Tavoitteena on rakennuskoneiden ja -laitteiden, liikennemerkkien ja liikenteenohjauslaitteiden vuokrauspalveluja koskevan puitejärjestelyn muodostaminen useamman toimittajan kanssa keväällä /kesällä 2024 alkavalle toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle.

Alustavan suunnitelman mukaan kilpailutettavia palveluja ovat mm.
-Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ilman käyttäjää
-Liikennemerkkien ja liikenteenohjauslaitteiden vuokraus

Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan kyseessä on suunnitteluilmoitus. Tällä suunniteluilmoituksella tarkoituksena on tiedottaa markkinoita tulevasta kilpailutuksesta, kartoittaa hankinnasta kiinnostuneita alan toimijoita ja potentiaalisia tarjoajia sekä tarkastella hankintakokonaisuuden tarkoituksenmukaista kilpailutustapaa.

Hankinnasta kiinnostuneet alan toimijat voivat halutessaan esittää vapaamuotoisia näkemyksiä, kysymyksiä ja muita kommentteja tulevaa kilpailutusta ja hankintakokonaisuutta koskien TeeSe Botnia Oy:n yhteyshenkilölle sähköpostitse osoitteeseen: pirjo.kekalainen@teese.fi. Näkemykset, kommentit, kysymykset ja esitykset tulevat ainoastaan hankinnan valmisteluryhmän käyttöön.

Mahdolliset kommentit tms sekä yhteydenotot toivotaan pe 22.3.2024 mennessä (pirjo.kekalainen@teese.fi). Varsinainen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistaan alustavan suunnitelman mukaan keväällä 2024.

Suunnitteluilmoitukseen osallistuminen ei ole edellytys tarjouskilpailuun osallistumiselle. Suunnitteluilmoitukseen osallistumatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä suunnitteluilmoitukseen vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tämä ilmoitus ei velvoita Teese Botnian Oy:n hankintapalveluita toteuttamaan hankintaa ilmoituksessa kuvatulla tavalla. Suunitteluilmoituksessa ilmoitetut tiedot hankinnasta sekä hankintamenettelystä ovat alustavia ja lopullinen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö voivat poiketa tässä ennakkoilmoituksessa mainituista tiedoista.
, Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauspalvelut Rakennuskoneet ja laitteet vuokrataan ilman käyttäjää osittain kohteeseen / työmaalle toimitettuna ja osittain koneet ja laitteet noudetaan tilaajayksiköiden toimesta.

Vuokrattavaksi suunnittellaan mm.:
-ajettavat ja hinattavat nostimet
-maantiivistäjät
-pumppukalusto
-sähkö- ja valaistuskalusto
-siivous, ilmanpuhdistus- ja pesukalusto
-hioma- ja jyrsintäkoneet
-poraus- ja pohjaleikkaukset
-naulaus- ja kiinnityskalusto
-rakennuskoneet
-puhaltimet ja lämmittimet
-työmaatilat
-alumiinitelineet- ja työtasot, Liikennemerkkien ja liikenteenohjauslaitteiden vuokrauspalvelut Liikennemerkit ja liikenteenohjauslaitteet vuokrataan osittain kohteeseen / työmaalle toimitettuna ja osittain merkit ja laitteet noudetaan tilaajayksiköiden toimesta.

Vuokrattavaksi suunnittellaan mm.:
-liikennemerkit ja niiden tarvikkeet
-opasteet
-kaapelisuojat
-aidat, kaiteet
-raskassuoja
-työmaavilkut,

Ilmoitusnumero 2024-006089
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Ohjaus-, turva-, merkinanto- ja valaistuslaitteet (34990000), Rakennuskoneet ja -laitteet (43300000)
Ilmoitustyyppi Ennakkoilmoitus julkisesta hankinnasta
Aluekoodi FI195
Osoitetiedot TeeSe Botnia Oy Ab
Sorakatu 2-4 65100 Vaasa FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Moottorikelkka-ajokypärät

Espoo, Suomi | Poliisihallitus
Julkaistu 2 päivää sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Poliisihallitus ilmoittaa suunnittelevansa kilpailutusta, johon mahdollisesti osallistuu myös toisena viranomaisena Tulli. Poliisihallitus kartoittaa tällä tietopyynnöllä toimialan markkinoita. Kyse ei ole kilpailutusprosessin aloittavasta hankintailmoituksesta.

Suunnitteilla olevan hankinnan kohteena ovat poliisin operatiivisiin tarpeisiin ja käyttöolosuhteisiin soveltuvat moottorikelkka-ajokypärät ja niihin liittyvät varaosat sekä tarvikkeet. Hankinta tullaan mahdollisesti jakamaan useisiin osa-alueisiin.

Hankinnasta kiinnostuneita toimittajia pyydetään lähettämään yhteystietonsa sähköpostitse osoitteeseen hankinnat.poliisihallitus@poliisi.fi 25.3.2024 mennessä.

Poliisihallitus voi lähettää tarjouspyynnön luonnosasiakirjoja ilmoittautuneille toimittajille, tavoitteena on lähettää asiakirjat kommentoitavaksi viikon 15 aikana.

Hankintayksikön tavoitteena on julkaista tarjouspyyntö huhtikuun loppuun mennessä. Hankintapäätöksen tavoiteltu aikataulu on kesäkuussa. Sopimuksesta tehdään toistaiseksi voimassaoleva.

Markkinakartoituksen yhteydessä annetut tiedot eivät sido yrityksiä mahdollisesti myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen. Yrityksillä ei ole oikeutta vaatia korvauksia markkinakartoitukseen osallistumisesta.

Ilmoitusnumero 118647-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Kypärät (18444110)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Ennakkoilmoitus julkisesta hankinnasta
Aluekoodi
Osoitetiedot Poliisihallitus
Espoo
hankinnat.poliisihallitus@poliisi.fi
https://ted.europa.eu/fi/notice/-/detail/118647-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Būvuzraudzība labiekārtojuma objektam – bijušās Iecavas muižas ēkas vietas iezīmēšanai dabā

Bauska, Latvia | Bauskas novada pašvaldība
Julkaistu 2 päivää sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Būvuzraudzība labiekārtojuma objektam - bijušās Iecavas muižas ēkas vietas iezīmēšana dabā

Ilmoitusnumero 119090-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Rakennustyön valvonta (71247000)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Ennakkoilmoitus julkisesta hankinnasta
Aluekoodi
Osoitetiedot Bauskas novada pašvaldība
Bauska
kristine.maksimova@bauskasnovads.lv
https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/119090-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Soporte técnico 24×7 infraestructuras Área de Innovación y Tecnología

Tarragona, Espanja | DIPUTACION DE TARRAGONA
Julkaistu 2 päivää sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Servicio de soporte técnico, 24 horas al dia y siete días a la semana, para monitorizar y mantener operativa la infraestructura de tecnologías de la información y la comunicación de la Diputación de Tarragona i garantir la disponibilidad de los servicios

Ilmoitusnumero 119593-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Järjestelmän ylläpito (50324100)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Ennakkoilmoitus julkisesta hankinnasta
Aluekoodi
Osoitetiedot DIPUTACION DE TARRAGONA
Tarragona
contractacio@dipta.cat
https://ted.europa.eu//notice/-/detail/119593-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Remiss Externa städtjänster

KINNA, Ruotsi | Marks kommun
Julkaistu 2 päivää sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Marks kommun ska upphandla ett nytt avtal för externa städtjänster och vill gärna få in återkoppling från marknaden på kommunens olika frågor om upphandlingsdokumentet.

Ilmoitusnumero 120150-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut (90900000)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Ennakkoilmoitus julkisesta hankinnasta
Aluekoodi
Osoitetiedot Marks kommun
KINNA
jonas.magnusson@mark.se
https://ted.europa.eu/sv/notice/-/detail/120150-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Consultazione del mercato ai sensi dell’art. 77 del d.gs. n. 36/2023 finalizzata all’individuazione di operatori economici in grado di eseguire il servizio di manutenzione programmata, a guasto e fornitura di ricambi per le presse da stampa monetaria e alcuni altri impianti produttivi presenti presso lo Stabilimento Zecca di Roma e lo Stabilimento di Verrès.

Roma, Italia | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Julkaistu 2 päivää sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Consultazione del mercato ai sensi dell’art. 77 del d.gs. n. 36/2023 finalizzata all’individuazione di operatori economici in grado di eseguire il servizio di manutenzione programmata, a guasto e fornitura di ricambi per le presse da stampa monetaria e alcuni altri impianti produttivi presenti presso lo Stabilimento Zecca di Roma e lo Stabilimento di Verrès.

Ilmoitusnumero 120600-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Ennakkoilmoitus julkisesta hankinnasta
Aluekoodi
Osoitetiedot Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Roma
bandigara@ipzs.it
https://ted.europa.eu/it/notice/-/detail/120600-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Digitālo mediju plānošanas un iegādes pakalpojumu realizācija

Rīga, Latvia | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvalde
Julkaistu 2 päivää sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Digitālo mediju plānošanas un iegādes pakalpojumu realizācija

Ilmoitusnumero 118651-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Mainontapalvelut (79341000)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Ennakkoilmoitus julkisesta hankinnasta
Aluekoodi
Osoitetiedot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvalde
Rīga
rdpi@riga.lv
https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/118651-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko vielu iegāde – 4.kārta

Rīga, Latvia | Rīgas Stradiņa universitāte
Julkaistu 2 päivää sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko vielu iegāde – 4.kārta

Ilmoitusnumero 119117-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Ennakkoilmoitus julkisesta hankinnasta
Aluekoodi
Osoitetiedot Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga
iveta.sakenfele@rsu.lv
https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/119117-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Servicio de limpieza, desparasitación, desinfectación y desratización de la sede central y delegaciones.

Madrid, Espanja | Presidencia Ejecutiva de la Agencia E.F.E. S.A.U., S.M.E.
Julkaistu 2 päivää sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Servicio de limpieza, desparasitación, desinfectación y desratización de la sede central y delegaciones.

Ilmoitusnumero 119607-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Desinfiointi- ja tuholaistorjuntapalvelut (90921000), Tuholaistorjunta (90922000), Rottien hävittäminen (90923000)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Ennakkoilmoitus julkisesta hankinnasta
Aluekoodi
Osoitetiedot Presidencia Ejecutiva de la Agencia E.F.E. S.A.U., S.M.E.
Madrid
contratacion@efe.com
https://ted.europa.eu//notice/-/detail/119607-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Mamogrāfijas iekārtas iegāde un uzstādīšana

Limbaži, Latvia | SIA “Limbažu slimnīca”
Julkaistu 2 päivää sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Mamogrāfijas iekārtas iegāde un uzstādīšana

Ilmoitusnumero 120173-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000), Mammografialaitteet (33111650)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Ennakkoilmoitus julkisesta hankinnasta
Aluekoodi
Osoitetiedot SIA “Limbažu slimnīca”
Limbaži
oksana.strogonova@limbazuslimnica.lv
https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/120173-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie 831.

München, Saksa | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH
Julkaistu 2 päivää sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus
Ilmoitusnumero 120619-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Joukkoliikennepalvelut maanteitse (60112000)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Ennakkoilmoitus julkisesta hankinnasta
Aluekoodi
Osoitetiedot Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH
München
christian.bulin@mvv-muenchen.de
https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/120619-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

MARKET SURVEY Long cooling die and pumping system for an extruder equipment

Helsinki, Suomi | Luonnonvarakeskus
Julkaistu 2 päivää sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

With this market survey / prior information notice Natural Resources Institute Finland (Luke) surveys the market and requests information from suppliers concerning the procurement of a long cooling die (LCD) and a pumping system for a pilot size food extruder. Luke is planning the procurement of one long cooling die and one tailor-made pumping system within year 2024 to be used in Jokioinen, Finland, for the purposes of testing plant-based ingredients and producing of meat analogues.

A long cooling die (LCD) is an enclosed cooling system (food-grade stainless steel) that is attached to an extruder equipment through a transfer bridge. The main purpose of this LCD would be to obtain plant-based meat analogues through high moisture extrusion. Generally, LCD uses water as an internal circulating medium with the help of an external cooling unit. Additional features are (i) an in-built pressure/temperature reading device, (ii) hose inlet for the injection of external ingredients at transfer-bridge point and (iii) a stainless-steel tray for sample collection.

A pumping system (consisting of the vessel, pump and connecting pipe) for the injection of pressurized food liquid ingredients at transfer-bridge point needs to be implemented in parallel with the long cooling die. Technical features of the hose inlet must be in line with those of the pump.

The long cooling die and the pumping system must be compatible with twin-screw and multi-screw extruders.

The contracting entity invites the interested suppliers to participate in a market dialogue by sending their expression of interest and contact details (contact person, email address) by email to kirjaamo@luke.fi and a copy to hankintatuki@luke.fi preferably by March 8th, 2024, at the latest. The email should be titled /identified with “Market Survey 739/02 10 01 03/2024 Long cooling die and pumping system”.

The interested suppliers are also kindly asked in their email to provide answers to the following questions:

1. Are you able to provide both equipment, the long cooling die and the tailor-made pumping system?
2. What would be the estimated delivery time?
3. What kind of technical support can you provide post-sale?
4. Are you able to manufacture tailor-made spare parts? How long would it take (on average) to deliver those spare parts?
5. How long is your warranty for the equipment?
6. Does the equipment meet all the requirements for food production (e.g., food grade stainless steel)?
7. Are you also able to provide thermostats for water circulation inside the long cooling die? If not, can you provide assistance with where to purchase them?

The contracting entity may afterwards also send further questions and/or a draft procurement documents to interested suppliers for comments by email.

Ilmoitusnumero 118658-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Elintarviketeollisuuden koneiden osat (42221000)
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Ennakkoilmoitus julkisesta hankinnasta
Aluekoodi
Osoitetiedot Luonnonvarakeskus
Helsinki
hankintatuki@luke.fi
https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/118658-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Seguro de todo riesgo de daños materiales para el Palau de Les Arts ”Reina Sofía”

Valencia, Espanja | Dirección General de la Fundación Palau de Les Arts Reina Sofía
Julkaistu 2 päivää sitten | 27.2.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Seguro de todo riesgo de daños materiales para el Palau de Les Arts "Reina Sofía"

Ilmoitusnumero 119146-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit
EUVL S 41/2024
Ilmoitustyyppi Ennakkoilmoitus julkisesta hankinnasta
Aluekoodi
Osoitetiedot Dirección General de la Fundación Palau de Les Arts Reina Sofía
Valencia
asoriano@lesarts.com
https://ted.europa.eu//notice/-/detail/119146-2024
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED