NHG:n kotihoidon vertaiskehittämisen lisäosan hankinta

Suomi | Kainuun hyvinvointialue
Julkaistu 2 viikkoa sitten | 13.2.2024 Määräaika: Umpeutunut | 26.2.2024 10:00 Alkuperäinen ilmoitus

Kainuun hyvinvointialue on jo mukana NHG Finland Oy:n Kotihoidon vertaiskehittämispalvelussa ja käytössä on palvelun perusosa. NHG vertaiskehittämispalvelu on käytössä 13 hyvinvointialueella ja se kattaa 130 kunnan alueella tapahtuvan ikääntyneiden kotihoidon toiminnan. Kainuun hyvinvointialue ottaa käyttöön NHG Finland Oy:n Kotihoidon vertaiskehittämispalvelun resursointilisäosan. Vertaiskehittämisessä kotihoidon toimintaa mitataan ja verrataan mm. asiakasrakenteen, palvelutason, laadun, vaikuttavuuden, resursoinnin ja tuottavuuden osalta. Vertailu tapahtuu Kainuun hyvinvointialueen kotihoidossa sekä Kainuun ikääntyneiden kotihoidon toimintaa verrataan muiden mukana olevien hyvinvointialueiden kotihoidon toimintaan. Palvelu antaa tuloksille ja toimintatavoille luotettavan ja ajantasaisen vertailutiedon. Palvelun mittarit ovat toimialakohtaisia ja laskentaperiaatteet ovat kaikille osallistuville yksiköille yhdenmukaisia luotettavan vertailun mahdollistamiseksi. Mittaristossa käytettävä aineisto perustuu useista eri tietojärjestelmistä kerättäviin tietosisältöihin. Palvelu mahdollistaa toiminnan tason tunnistamisen, kehitystyön fokusoimisen ja parhaiden käytäntöjen jakamisen. Palvelun avulla mahdollistuu kehitystavoitteiden toteutumisen seuranta kustannustehokkaalla tavalla. Nyt hankittava Kotihoidon vertaiskehittämisen resursointilisäosa lisää palvelun perusosaan kotihoidon henkilöstöresursoinnin arvioinnin toiminnallisuuden. Lisäosan avulla voidaan arvioida Kainuun kotihoidon optimaalista henkilöstömäärää hyödyntäen vertaiskehittämisessä jo aiemmin kerättyjä aineistoja ja laskentasääntöjä. Lisäosassa vertaillaan työnjakajien resursointia ja työnjaon toimintamalleja muihin vertaiskehittämisessä mukana oleviin 8 hyvinvointialueiden kotihoidon työnjaon resurssointiin ja toimintamalleihin. Kainuun hyvinvointialue on jo mukana NHG Finland Oy:n Kotihoidon vertaiskehittämispalvelussa ja käytössä on palvelun perusosa. NHG vertaiskehittämispalvelu on käytössä 13 hyvinvointialueella ja se kattaa 130 kunnan alueella tapahtuvan ikääntyneiden kotihoidon toiminnan. Kainuun hyvinvointialue ottaa käyttöön NHG Finland Oy:n Kotihoidon vertaiskehittämispalvelun resursointilisäosan. Vertaiskehittämisessä kotihoidon toimintaa mitataan ja verrataan mm. asiakasrakenteen, palvelutason, laadun, vaikuttavuuden, resursoinnin ja tuottavuuden osalta. Vertailu tapahtuu Kainuun hyvinvointialueen kotihoidossa sekä Kainuun ikääntyneiden kotihoidon toimintaa verrataan muiden mukana olevien hyvinvointialueiden kotihoidon toimintaan. Palvelu antaa tuloksille ja toimintatavoille luotettavan ja ajantasaisen vertailutiedon. Palvelun mittarit ovat toimialakohtaisia ja laskentaperiaatteet ovat kaikille osallistuville yksiköille yhdenmukaisia luotettavan vertailun mahdollistamiseksi. Mittaristossa käytettävä aineisto perustuu useista eri tietojärjestelmistä kerättäviin tietosisältöihin. Palvelu mahdollistaa toiminnan tason tunnistamisen, kehitystyön fokusoimisen ja parhaiden käytäntöjen jakamisen. Palvelun avulla mahdollistuu kehitystavoitteiden toteutumisen seuranta kustannustehokkaalla tavalla. Nyt hankittava Kotihoidon vertaiskehittämisen resursointilisäosa lisää palvelun perusosaan kotihoidon henkilöstöresursoinnin arvioinnin toiminnallisuuden. Lisäosan avulla voidaan arvioida Kainuun kotihoidon optimaalista henkilöstömäärää hyödyntäen vertaiskehittämisessä jo aiemmin kerättyjä aineistoja ja laskentasääntöjä. Lisäosassa vertaillaan työnjakajien resursointia ja työnjaon toimintamalleja muihin vertaiskehittämisessä mukana oleviin 8 hyvinvointialueiden kotihoidon työnjaon resurssointiin ja toimintamalleihin.

Ilmoitusnumero 2024-142241
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit
Ilmoitustyyppi NationalNotices
Aluekoodi FI1D8
Osoitetiedot Kainuun hyvinvointialue
Sotkamontie 13 H-talo 87300 Kajaani FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Kuvapuhelinjärjestelmän hankinnan tuki

Suomi | Kainuun hyvinvointialue
Julkaistu 2 viikkoa sitten | 13.2.2024 Määräaika: Umpeutunut | 26.2.2024 10:00 Alkuperäinen ilmoitus

Kainuun hyvinvointialueen tavoitteena on laajentaa asiakkaalle kotiin lainattavan laitteiston kautta tarjottavan kuvapuhelinpalvelun käyttöä. Kuvapuhelinpalvelu on ollut käytössä kotihoidossa vuodesta 2020 ja se on tällä hetkellä käytössä noin 160 asiakkaalla. Kuntoutuspalveluissa palvelua on pienimuotoisesti kokeiltu. Tarvetta vastaavalle palvelulle on jo tunnistettu mm. kuntoutuspalveluilla, vammaispalveluilla ja mielenterveyspalveluilla. Myös akuutti- ja pelastuspalvelut ovat kiinnostuneita selvittämään mahdollisuuksia kuvapuhelinpalvelun hyödyntämiseksi. Kainuun hyvinvointialue tarvitsee kuvapuhelinpalvelun hankinnan tueksi tietoa, millaisia vaatimuksia järjestelmältä ja palvelulta tulee vaatia, jotta se palvelee eri toimialueiden asiakkaiden ja henkilöstön tarpeita. Kainuun hyvinvointialue tilaa NHG Finland Oy:ltä käyttötapausten kartoituksen ja vaatimusmäärittelyn kuvapuhelinpalvelun hankinnan tueksi. NHG Finland Oy:n asiantuntijatiimi auttaa määrittelemään ja dokumentoimaan Kainuun hyvinvointialueen tarpeet kuvapuhelinpalvelulle. Tarvittaessa tilataan optiona kilpailutusprosessin tuki. Kainuun hyvinvointialueen tavoitteena on laajentaa asiakkaalle kotiin lainattavan laitteiston kautta tarjottavan kuvapuhelinpalvelun käyttöä. Kuvapuhelinpalvelu on ollut käytössä kotihoidossa vuodesta 2020 ja se on tällä hetkellä käytössä noin 160 asiakkaalla. Kuntoutuspalveluissa palvelua on pienimuotoisesti kokeiltu. Tarvetta vastaavalle palvelulle on jo tunnistettu mm. kuntoutuspalveluilla, vammaispalveluilla ja mielenterveyspalveluilla. Myös akuutti- ja pelastuspalvelut ovat kiinnostuneita selvittämään mahdollisuuksia kuvapuhelinpalvelun hyödyntämiseksi. Kainuun hyvinvointialue tarvitsee kuvapuhelinpalvelun hankinnan tueksi tietoa, millaisia vaatimuksia järjestelmältä ja palvelulta tulee vaatia, jotta se palvelee eri toimialueiden asiakkaiden ja henkilöstön tarpeita. Kainuun hyvinvointialue tilaa NHG Finland Oy:ltä käyttötapausten kartoituksen ja vaatimusmäärittelyn kuvapuhelinpalvelun hankinnan tueksi. NHG Finland Oy:n asiantuntijatiimi auttaa määrittelemään ja dokumentoimaan Kainuun hyvinvointialueen tarpeet kuvapuhelinpalvelulle. Tarvittaessa tilataan optiona kilpailutusprosessin tuki.

Ilmoitusnumero 2024-142198
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit
Ilmoitustyyppi NationalNotices
Aluekoodi FI1D8
Osoitetiedot Kainuun hyvinvointialue
Sotkamontie 13 H-talo 87300 Kajaani FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Sidosyksikön palvelun myynti markkinoille

Suomi | Kymenlaakson hyvinvointialue
Julkaistu 1 kuukausi sitten | 27.1.2024 Määräaika: Umpeutunut | 12.2.2024 10:00 Alkuperäinen ilmoitus

1. SIDOSYKSIKKÖ, JOTA YLEINEN AVOIMUUSILMOITUS KOSKEE Kymijoen Ravintopalvelut Oy (1635108-3) on julkisomisteinen ravintopalveluja tuottava, kehittävä, myyvä ja markkinoiva yhtiö. Yhtiön päätoimialana ovat ruokailupalvelut, muut toimialat ovat henkilöstöravintolat ja suurkeittiötuotteet. Toimialaluokitus: 56290 Henkilöstö- ja laitosruokalat. 2. OMISTAJATIEDOT Määräysvaltaa käyttävät hankintayksiköt (omistusosuudet suluissa) - Kotkan kaupunki 66,27 % - Kymenlaakson hyvinvointialue 33,21 % - Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 0,13 % - Haminan kaupunki 0,13 % - Virolahden kunta 0,13 % - Miehikkälän kunta 0,13 % 3. MÄÄRÄYSVALTAA KÄYTTÄVILLE HANKINTAYKSIKÖILLE TARJOTTAVAT PALVELUT - henkilöstöruokailupalvelut - oppilas- ja päiväkotiruokailupalvelut - potilasruokailupalvelut - hoivaruokailupalvelut - catering-palvelut 4. PALVELUT, JOITA YLEINEN AVOIMUUSILMOITUS KOSKEE Muille kuin määräysvaltaa käyttäville asiakkaille tuotetaan ruoka- ja ruokatuotepalveluita, joihin kuuluvat lounaat, päivälliset, välipalat ja niitä tukevat tuotteet. Sidosyksikön ulosmyyntiä koskevan liiketoiminnan arvioitu osuus on suunnilleen 4,5 % mutta kuitenkin enintään 10 % Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n liikevaihdosta 4.2 ASIAKKAAT Tässä tarkoitetut muut kuin määräysvaltaa käyttävät asiakkaat ovat hoiva- ja erilaisia tukipalveluita kansalaisille tarjoavat ja lasten päiväkotitoimintaa harjoittavat yksityiset yhteisöt. 4.1 TARKEMPI PALVELUNKUVAUS Eri ateriat sisältävät sovitun ateriasisältö- ja palvelukuvauksen mukaisen sisällön ja palvelun. Aterioita täydennetään eri aterioilla tarvittavilla tuotteilla, kuten ruokajuomilla, leivillä ja levitteillä. Asiakkaalle toimitetaan asiakastarpeen mukaan erityisruokavalioaterioita ja -tuotteita. Erityisruokavalioateriat valmistetaan Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n valmistuskeittiöissä, erillisissä dieettiosastoissa dieettikokkien toimesta. Tällä varmistetaan, että asiakas saa tarvitsemansa aterian, eikä asiakasturvallisuus vaarannu. Palveluun kuuluvat myös kuljetusastiat ja kuljetukset kohteisiin asiakkaan määrittelemällä kuljetusaikataululla. Ruoka ja ruokalistat noudattavat eri asiakasryhmien virallisia ravitsemussuosituksia. Palvelu pitää sisällään myös neuvontaa ravitsemuksesta ja ravitsemuksen merkityksestä hyvinvoinnissa ja terveyden edistämisessä mm. ravitsemusterapeutin toimesta. Asiakkaat tilaavat ateriat ja tuotteet sähköisesti toimittajan tilausjärjestelmää hyödyntäen. 5. VASTAUKSET YLEISEEN AVOIMUUSILMOITUKSEEN Yleisen avoimuusilmoituksen tarkoituksena on kartoittaa mahdollisen markkinaehtoisen toiminnan olemassaolo. Avoimuusilmoitukseen annetun vastauksen tulisi olla kirjallinen ja luonteeltaan sellainen, jossa vastauksen antaja on tosiasiallisesti sitoutunut kyseessä olevan kokonaisuuden tuottamiseen markkinoille kuntien alueella sekä kuvaa vastaavan markkinaehtoisen liiketoiminnan luonteen ja osuuden uskottavasti ja selkeästi. Hankintayksikkö tekee ratkaisut markkinaehtoisen toiminnan olemassaolosta sille toimitettujen vastausten perusteella, joten vastauksen toimittanut vastaa vastauksensa sisällön vaatimustenmukaisuudesta. Markkinaehtoista vastaavaa toimintaa koskevien vastausten tekemisen vähimmäismääräaika on 14 vuorokautta avoimuusilmoituksen julkaisemisesta. Vastaus tulee toimittaa hankintayksikön avoimuusilmoituksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen 12.2.2024 päivän loppuun mennessä. Puhelimitse vastaanotettuja ilmoituksia ei huomioida. ___________________________ Kymenlaakson hyvinvointialue on valtuuttanut Kotkan kaupungin hoitamaan tämän yleisen avoimuusilmoituksen teknisen julkaisemisen Kotkan kaupungin kilpailutusjärjestelmän kautta. 1. SIDOSYKSIKKÖ, JOTA YLEINEN AVOIMUUSILMOITUS KOSKEE Kymijoen Ravintopalvelut Oy (1635108-3) on julkisomisteinen ravintopalveluja tuottava, kehittävä, myyvä ja markkinoiva yhtiö. Yhtiön päätoimialana ovat ruokailupalvelut, muut toimialat ovat henkilöstöravintolat ja suurkeittiötuotteet. Toimialaluokitus: 56290 Henkilöstö- ja laitosruokalat. 2. OMISTAJATIEDOT Määräysvaltaa käyttävät hankintayksiköt (omistusosuudet suluissa) - Kotkan kaupunki 66,27 % - Kymenlaakson hyvinvointialue 33,21 % - Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 0,13 % - Haminan kaupunki 0,13 % - Virolahden kunta 0,13 % - Miehikkälän kunta 0,13 % 3. MÄÄRÄYSVALTAA KÄYTTÄVILLE HANKINTAYKSIKÖILLE TARJOTTAVAT PALVELUT - henkilöstöruokailupalvelut - oppilas- ja päiväkotiruokailupalvelut - potilasruokailupalvelut - hoivaruokailupalvelut - catering-palvelut 4. PALVELUT, JOITA YLEINEN AVOIMUUSILMOITUS KOSKEE Muille kuin määräysvaltaa käyttäville asiakkaille tuotetaan ruoka- ja ruokatuotepalveluita, joihin kuuluvat lounaat, päivälliset, välipalat ja niitä tukevat tuotteet. Sidosyksikön ulosmyyntiä koskevan liiketoiminnan arvioitu osuus on suunnilleen 4,5 % mutta kuitenkin enintään 10 % Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n liikevaihdosta 4.2 ASIAKKAAT Tässä tarkoitetut muut kuin määräysvaltaa käyttävät asiakkaat ovat hoiva- ja erilaisia tukipalveluita kansalaisille tarjoavat ja lasten päiväkotitoimintaa harjoittavat yksityiset yhteisöt. 4.1 TARKEMPI PALVELUNKUVAUS Eri ateriat sisältävät sovitun ateriasisältö- ja palvelukuvauksen mukaisen sisällön ja palvelun. Aterioita täydennetään eri aterioilla tarvittavilla tuotteilla, kuten ruokajuomilla, leivillä ja levitteillä. Asiakkaalle toimitetaan asiakastarpeen mukaan erityisruokavalioaterioita ja -tuotteita. Erityisruokavalioateriat valmistetaan Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n valmistuskeittiöissä, erillisissä dieettiosastoissa dieettikokkien toimesta. Tällä varmistetaan, että asiakas saa tarvitsemansa aterian, eikä asiakasturvallisuus vaarannu. Palveluun kuuluvat myös kuljetusastiat ja kuljetukset kohteisiin asiakkaan määrittelemällä kuljetusaikataululla. Ruoka ja ruokalistat noudattavat eri asiakasryhmien virallisia ravitsemussuosituksia. Palvelu pitää sisällään myös neuvontaa ravitsemuksesta ja ravitsemuksen merkityksestä hyvinvoinnissa ja terveyden edistämisessä mm. ravitsemusterapeutin toimesta. Asiakkaat tilaavat ateriat ja tuotteet sähköisesti toimittajan tilausjärjestelmää hyödyntäen. 5. VASTAUKSET YLEISEEN AVOIMUUSILMOITUKSEEN Yleisen avoimuusilmoituksen tarkoituksena on kartoittaa mahdollisen markkinaehtoisen toiminnan olemassaolo. Avoimuusilmoitukseen annetun vastauksen tulisi olla kirjallinen ja luonteeltaan sellainen, jossa vastauksen antaja on tosiasiallisesti sitoutunut kyseessä olevan kokonaisuuden tuottamiseen markkinoille kuntien alueella sekä kuvaa vastaavan markkinaehtoisen liiketoiminnan luonteen ja osuuden uskottavasti ja selkeästi. Hankintayksikkö tekee ratkaisut markkinaehtoisen toiminnan olemassaolosta sille toimitettujen vastausten perusteella, joten vastauksen toimittanut vastaa vastauksensa sisällön vaatimustenmukaisuudesta. Markkinaehtoista vastaavaa toimintaa koskevien vastausten tekemisen vähimmäismääräaika on 14 vuorokautta avoimuusilmoituksen julkaisemisesta. Vastaus tulee toimittaa hankintayksikön avoimuusilmoituksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen 12.2.2024 päivän loppuun mennessä. Puhelimitse vastaanotettuja ilmoituksia ei huomioida. ___________________________ Kymenlaakson hyvinvointialue on valtuuttanut Kotkan kaupungin hoitamaan tämän yleisen avoimuusilmoituksen teknisen julkaisemisen Kotkan kaupungin kilpailutusjärjestelmän kautta.

Ilmoitusnumero 2024-141525
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit
Ilmoitustyyppi NationalNotices
Aluekoodi FI1C4
Osoitetiedot Kymenlaakson hyvinvointialue
Keskuskatu 19 48100 Kotka FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Sidosyksikön palvelun myynti markkinoille

Suomi | Kotkan kaupunki
Julkaistu 1 kuukausi sitten | 27.1.2024 Määräaika: Umpeutunut | 12.2.2024 10:00 Alkuperäinen ilmoitus

1. SIDOSYKSIKKÖ, JOTA YLEINEN AVOIMUUSILMOITUS KOSKEE Kymijoen Ravintopalvelut Oy (1635108-3) on julkisomisteinen ravintopalveluja tuottava, kehittävä, myyvä ja markkinoiva yhtiö. Yhtiön päätoimialana ovat ruokailupalvelut, muut toimialat ovat henkilöstöravintolat ja suurkeittiötuotteet. Toimialaluokitus: 56290 Henkilöstö- ja laitosruokalat. 2. OMISTAJATIEDOT Määräysvaltaa käyttävät hankintayksiköt (omistusosuudet suluissa) - Kotkan kaupunki 66,27 % - Kymenlaakson hyvinvointialue 33,21 % - Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 0,13 % - Haminan kaupunki 0,13 % - Virolahden kunta 0,13 % - Miehikkälän kunta 0,13 % 3. MÄÄRÄYSVALTAA KÄYTTÄVILLE HANKINTAYKSIKÖILLE TARJOTTAVAT PALVELUT - henkilöstöruokailupalvelut - oppilas- ja päiväkotiruokailupalvelut - potilasruokailupalvelut - hoivaruokailupalvelut - catering-palvelut 4. PALVELUT, JOITA YLEINEN AVOIMUUSILMOITUS KOSKEE Muille kuin määräysvaltaa käyttäville asiakkaille tuotetaan ruoka- ja ruokatuotepalveluita, joihin kuuluvat lounaat, päivälliset, välipalat ja niitä tukevat tuotteet. Sidosyksikön ulosmyyntiä koskevan liiketoiminnan arvioitu osuus on suunnilleen 4,5 % mutta kuitenkin enintään 10 % Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n liikevaihdosta 4.2 ASIAKKAAT Tässä tarkoitetut muut kuin määräysvaltaa käyttävät asiakkaat ovat hoiva- ja erilaisia tukipalveluita kansalaisille tarjoavat ja lasten päiväkotitoimintaa harjoittavat yksityiset yhteisöt. 4.1 TARKEMPI PALVELUNKUVAUS Eri ateriat sisältävät sovitun ateriasisältö- ja palvelukuvauksen mukaisen sisällön ja palvelun. Aterioita täydennetään eri aterioilla tarvittavilla tuotteilla, kuten ruokajuomilla, leivillä ja levitteillä. Asiakkaalle toimitetaan asiakastarpeen mukaan erityisruokavalioaterioita ja -tuotteita. Erityisruokavalioateriat valmistetaan Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n valmistuskeittiöissä, erillisissä dieettiosastoissa dieettikokkien toimesta. Tällä varmistetaan, että asiakas saa tarvitsemansa aterian, eikä asiakasturvallisuus vaarannu. Palveluun kuuluvat myös kuljetusastiat ja kuljetukset kohteisiin asiakkaan määrittelemällä kuljetusaikataululla. Ruoka ja ruokalistat noudattavat eri asiakasryhmien virallisia ravitsemussuosituksia. Palvelu pitää sisällään myös neuvontaa ravitsemuksesta ja ravitsemuksen merkityksestä hyvinvoinnissa ja terveyden edistämisessä mm. ravitsemusterapeutin toimesta. Asiakkaat tilaavat ateriat ja tuotteet sähköisesti toimittajan tilausjärjestelmää hyödyntäen. 5. VASTAUKSET YLEISEEN AVOIMUUSILMOITUKSEEN Yleisen avoimuusilmoituksen tarkoituksena on kartoittaa mahdollisen markkinaehtoisen toiminnan olemassaolo. Avoimuusilmoitukseen annetun vastauksen tulisi olla kirjallinen ja luonteeltaan sellainen, jossa vastauksen antaja on tosiasiallisesti sitoutunut kyseessä olevan kokonaisuuden tuottamiseen markkinoille kuntien alueella sekä kuvaa vastaavan markkinaehtoisen liiketoiminnan luonteen ja osuuden uskottavasti ja selkeästi. Hankintayksikkö tekee ratkaisut markkinaehtoisen toiminnan olemassaolosta sille toimitettujen vastausten perusteella, joten vastauksen toimittanut vastaa vastauksensa sisällön vaatimustenmukaisuudesta. Markkinaehtoista vastaavaa toimintaa koskevien vastausten tekemisen vähimmäismääräaika on 14 vuorokautta avoimuusilmoituksen julkaisemisesta. Vastaus tulee toimittaa hankintayksikön avoimuusilmoituksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen 12.2.2024 päivän loppuun mennessä. Puhelimitse vastaanotettuja ilmoituksia ei huomioida. 1. SIDOSYKSIKKÖ, JOTA YLEINEN AVOIMUUSILMOITUS KOSKEE Kymijoen Ravintopalvelut Oy (1635108-3) on julkisomisteinen ravintopalveluja tuottava, kehittävä, myyvä ja markkinoiva yhtiö. Yhtiön päätoimialana ovat ruokailupalvelut, muut toimialat ovat henkilöstöravintolat ja suurkeittiötuotteet. Toimialaluokitus: 56290 Henkilöstö- ja laitosruokalat. 2. OMISTAJATIEDOT Määräysvaltaa käyttävät hankintayksiköt (omistusosuudet suluissa) - Kotkan kaupunki 66,27 % - Kymenlaakson hyvinvointialue 33,21 % - Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 0,13 % - Haminan kaupunki 0,13 % - Virolahden kunta 0,13 % - Miehikkälän kunta 0,13 % 3. MÄÄRÄYSVALTAA KÄYTTÄVILLE HANKINTAYKSIKÖILLE TARJOTTAVAT PALVELUT - henkilöstöruokailupalvelut - oppilas- ja päiväkotiruokailupalvelut - potilasruokailupalvelut - hoivaruokailupalvelut - catering-palvelut 4. PALVELUT, JOITA YLEINEN AVOIMUUSILMOITUS KOSKEE Muille kuin määräysvaltaa käyttäville asiakkaille tuotetaan ruoka- ja ruokatuotepalveluita, joihin kuuluvat lounaat, päivälliset, välipalat ja niitä tukevat tuotteet. Sidosyksikön ulosmyyntiä koskevan liiketoiminnan arvioitu osuus on suunnilleen 4,5 % mutta kuitenkin enintään 10 % Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n liikevaihdosta 4.2 ASIAKKAAT Tässä tarkoitetut muut kuin määräysvaltaa käyttävät asiakkaat ovat hoiva- ja erilaisia tukipalveluita kansalaisille tarjoavat ja lasten päiväkotitoimintaa harjoittavat yksityiset yhteisöt. 4.1 TARKEMPI PALVELUNKUVAUS Eri ateriat sisältävät sovitun ateriasisältö- ja palvelukuvauksen mukaisen sisällön ja palvelun. Aterioita täydennetään eri aterioilla tarvittavilla tuotteilla, kuten ruokajuomilla, leivillä ja levitteillä. Asiakkaalle toimitetaan asiakastarpeen mukaan erityisruokavalioaterioita ja -tuotteita. Erityisruokavalioateriat valmistetaan Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n valmistuskeittiöissä, erillisissä dieettiosastoissa dieettikokkien toimesta. Tällä varmistetaan, että asiakas saa tarvitsemansa aterian, eikä asiakasturvallisuus vaarannu. Palveluun kuuluvat myös kuljetusastiat ja kuljetukset kohteisiin asiakkaan määrittelemällä kuljetusaikataululla. Ruoka ja ruokalistat noudattavat eri asiakasryhmien virallisia ravitsemussuosituksia. Palvelu pitää sisällään myös neuvontaa ravitsemuksesta ja ravitsemuksen merkityksestä hyvinvoinnissa ja terveyden edistämisessä mm. ravitsemusterapeutin toimesta. Asiakkaat tilaavat ateriat ja tuotteet sähköisesti toimittajan tilausjärjestelmää hyödyntäen. 5. VASTAUKSET YLEISEEN AVOIMUUSILMOITUKSEEN Yleisen avoimuusilmoituksen tarkoituksena on kartoittaa mahdollisen markkinaehtoisen toiminnan olemassaolo. Avoimuusilmoitukseen annetun vastauksen tulisi olla kirjallinen ja luonteeltaan sellainen, jossa vastauksen antaja on tosiasiallisesti sitoutunut kyseessä olevan kokonaisuuden tuottamiseen markkinoille kuntien alueella sekä kuvaa vastaavan markkinaehtoisen liiketoiminnan luonteen ja osuuden uskottavasti ja selkeästi. Hankintayksikkö tekee ratkaisut markkinaehtoisen toiminnan olemassaolosta sille toimitettujen vastausten perusteella, joten vastauksen toimittanut vastaa vastauksensa sisällön vaatimustenmukaisuudesta. Markkinaehtoista vastaavaa toimintaa koskevien vastausten tekemisen vähimmäismääräaika on 14 vuorokautta avoimuusilmoituksen julkaisemisesta. Vastaus tulee toimittaa hankintayksikön avoimuusilmoituksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen 12.2.2024 päivän loppuun mennessä. Puhelimitse vastaanotettuja ilmoituksia ei huomioida.

Ilmoitusnumero 2024-141524
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit
Ilmoitustyyppi NationalNotices
Aluekoodi FI1C4
Osoitetiedot Kotkan kaupunki
PL 205 48101 Kotka FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Sidosyksikön palvelun myynti markkinoille

Suomi | Miehikkälän kunta
Julkaistu 1 kuukausi sitten | 27.1.2024 Määräaika: Umpeutunut | 12.2.2024 10:00 Alkuperäinen ilmoitus

1. SIDOSYKSIKKÖ, JOTA YLEINEN AVOIMUUSILMOITUS KOSKEE Kymijoen Ravintopalvelut Oy (1635108-3) on julkisomisteinen ravintopalveluja tuottava, kehittävä, myyvä ja markkinoiva yhtiö. Yhtiön päätoimialana ovat ruokailupalvelut, muut toimialat ovat henkilöstöravintolat ja suurkeittiötuotteet. Toimialaluokitus: 56290 Henkilöstö- ja laitosruokalat. 2. OMISTAJATIEDOT Määräysvaltaa käyttävät hankintayksiköt (omistusosuudet suluissa) - Kotkan kaupunki 66,27 % - Kymenlaakson hyvinvointialue 33,21 % - Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 0,13 % - Haminan kaupunki 0,13 % - Virolahden kunta 0,13 % - Miehikkälän kunta 0,13 % 3. MÄÄRÄYSVALTAA KÄYTTÄVILLE HANKINTAYKSIKÖILLE TARJOTTAVAT PALVELUT - henkilöstöruokailupalvelut - oppilas- ja päiväkotiruokailupalvelut - potilasruokailupalvelut - hoivaruokailupalvelut - catering-palvelut 4. PALVELUT, JOITA YLEINEN AVOIMUUSILMOITUS KOSKEE Muille kuin määräysvaltaa käyttäville asiakkaille tuotetaan ruoka- ja ruokatuotepalveluita, joihin kuuluvat lounaat, päivälliset, välipalat ja niitä tukevat tuotteet. Sidosyksikön ulosmyyntiä koskevan liiketoiminnan arvioitu osuus on suunnilleen 4,5 % mutta kuitenkin enintään 10 % Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n liikevaihdosta 4.2 ASIAKKAAT Tässä tarkoitetut muut kuin määräysvaltaa käyttävät asiakkaat ovat hoiva- ja erilaisia tukipalveluita kansalaisille tarjoavat ja lasten päiväkotitoimintaa harjoittavat yksityiset yhteisöt. 4.1 TARKEMPI PALVELUNKUVAUS Eri ateriat sisältävät sovitun ateriasisältö- ja palvelukuvauksen mukaisen sisällön ja palvelun. Aterioita täydennetään eri aterioilla tarvittavilla tuotteilla, kuten ruokajuomilla, leivillä ja levitteillä. Asiakkaalle toimitetaan asiakastarpeen mukaan erityisruokavalioaterioita ja -tuotteita. Erityisruokavalioateriat valmistetaan Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n valmistuskeittiöissä, erillisissä dieettiosastoissa dieettikokkien toimesta. Tällä varmistetaan, että asiakas saa tarvitsemansa aterian, eikä asiakasturvallisuus vaarannu. Palveluun kuuluvat myös kuljetusastiat ja kuljetukset kohteisiin asiakkaan määrittelemällä kuljetusaikataululla. Ruoka ja ruokalistat noudattavat eri asiakasryhmien virallisia ravitsemussuosituksia. Palvelu pitää sisällään myös neuvontaa ravitsemuksesta ja ravitsemuksen merkityksestä hyvinvoinnissa ja terveyden edistämisessä mm. ravitsemusterapeutin toimesta. Asiakkaat tilaavat ateriat ja tuotteet sähköisesti toimittajan tilausjärjestelmää hyödyntäen. 5. VASTAUKSET YLEISEEN AVOIMUUSILMOITUKSEEN Yleisen avoimuusilmoituksen tarkoituksena on kartoittaa mahdollisen markkinaehtoisen toiminnan olemassaolo. Avoimuusilmoitukseen annetun vastauksen tulisi olla kirjallinen ja luonteeltaan sellainen, jossa vastauksen antaja on tosiasiallisesti sitoutunut kyseessä olevan kokonaisuuden tuottamiseen markkinoille kuntien alueella sekä kuvaa vastaavan markkinaehtoisen liiketoiminnan luonteen ja osuuden uskottavasti ja selkeästi. Hankintayksikkö tekee ratkaisut markkinaehtoisen toiminnan olemassaolosta sille toimitettujen vastausten perusteella, joten vastauksen toimittanut vastaa vastauksensa sisällön vaatimustenmukaisuudesta. Markkinaehtoista vastaavaa toimintaa koskevien vastausten tekemisen vähimmäismääräaika on 14 vuorokautta avoimuusilmoituksen julkaisemisesta. Vastaus tulee toimittaa hankintayksikön avoimuusilmoituksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen 12.2.2024 päivän loppuun mennessä. Puhelimitse vastaanotettuja ilmoituksia ei huomioida. ___________________________ Miehikkälän kunta on valtuuttanut Kotkan kaupungin hoitamaan tämän yleisen avoimuusilmoituksen teknisen julkaisemisen Kotkan kaupungin kilpailutusjärjestelmän kautta. 1. SIDOSYKSIKKÖ, JOTA YLEINEN AVOIMUUSILMOITUS KOSKEE Kymijoen Ravintopalvelut Oy (1635108-3) on julkisomisteinen ravintopalveluja tuottava, kehittävä, myyvä ja markkinoiva yhtiö. Yhtiön päätoimialana ovat ruokailupalvelut, muut toimialat ovat henkilöstöravintolat ja suurkeittiötuotteet. Toimialaluokitus: 56290 Henkilöstö- ja laitosruokalat. 2. OMISTAJATIEDOT Määräysvaltaa käyttävät hankintayksiköt (omistusosuudet suluissa) - Kotkan kaupunki 66,27 % - Kymenlaakson hyvinvointialue 33,21 % - Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 0,13 % - Haminan kaupunki 0,13 % - Virolahden kunta 0,13 % - Miehikkälän kunta 0,13 % 3. MÄÄRÄYSVALTAA KÄYTTÄVILLE HANKINTAYKSIKÖILLE TARJOTTAVAT PALVELUT - henkilöstöruokailupalvelut - oppilas- ja päiväkotiruokailupalvelut - potilasruokailupalvelut - hoivaruokailupalvelut - catering-palvelut 4. PALVELUT, JOITA YLEINEN AVOIMUUSILMOITUS KOSKEE Muille kuin määräysvaltaa käyttäville asiakkaille tuotetaan ruoka- ja ruokatuotepalveluita, joihin kuuluvat lounaat, päivälliset, välipalat ja niitä tukevat tuotteet. Sidosyksikön ulosmyyntiä koskevan liiketoiminnan arvioitu osuus on suunnilleen 4,5 % mutta kuitenkin enintään 10 % Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n liikevaihdosta 4.2 ASIAKKAAT Tässä tarkoitetut muut kuin määräysvaltaa käyttävät asiakkaat ovat hoiva- ja erilaisia tukipalveluita kansalaisille tarjoavat ja lasten päiväkotitoimintaa harjoittavat yksityiset yhteisöt. 4.1 TARKEMPI PALVELUNKUVAUS Eri ateriat sisältävät sovitun ateriasisältö- ja palvelukuvauksen mukaisen sisällön ja palvelun. Aterioita täydennetään eri aterioilla tarvittavilla tuotteilla, kuten ruokajuomilla, leivillä ja levitteillä. Asiakkaalle toimitetaan asiakastarpeen mukaan erityisruokavalioaterioita ja -tuotteita. Erityisruokavalioateriat valmistetaan Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n valmistuskeittiöissä, erillisissä dieettiosastoissa dieettikokkien toimesta. Tällä varmistetaan, että asiakas saa tarvitsemansa aterian, eikä asiakasturvallisuus vaarannu. Palveluun kuuluvat myös kuljetusastiat ja kuljetukset kohteisiin asiakkaan määrittelemällä kuljetusaikataululla. Ruoka ja ruokalistat noudattavat eri asiakasryhmien virallisia ravitsemussuosituksia. Palvelu pitää sisällään myös neuvontaa ravitsemuksesta ja ravitsemuksen merkityksestä hyvinvoinnissa ja terveyden edistämisessä mm. ravitsemusterapeutin toimesta. Asiakkaat tilaavat ateriat ja tuotteet sähköisesti toimittajan tilausjärjestelmää hyödyntäen. 5. VASTAUKSET YLEISEEN AVOIMUUSILMOITUKSEEN Yleisen avoimuusilmoituksen tarkoituksena on kartoittaa mahdollisen markkinaehtoisen toiminnan olemassaolo. Avoimuusilmoitukseen annetun vastauksen tulisi olla kirjallinen ja luonteeltaan sellainen, jossa vastauksen antaja on tosiasiallisesti sitoutunut kyseessä olevan kokonaisuuden tuottamiseen markkinoille kuntien alueella sekä kuvaa vastaavan markkinaehtoisen liiketoiminnan luonteen ja osuuden uskottavasti ja selkeästi. Hankintayksikkö tekee ratkaisut markkinaehtoisen toiminnan olemassaolosta sille toimitettujen vastausten perusteella, joten vastauksen toimittanut vastaa vastauksensa sisällön vaatimustenmukaisuudesta. Markkinaehtoista vastaavaa toimintaa koskevien vastausten tekemisen vähimmäismääräaika on 14 vuorokautta avoimuusilmoituksen julkaisemisesta. Vastaus tulee toimittaa hankintayksikön avoimuusilmoituksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen 12.2.2024 päivän loppuun mennessä. Puhelimitse vastaanotettuja ilmoituksia ei huomioida. ___________________________ Miehikkälän kunta on valtuuttanut Kotkan kaupungin hoitamaan tämän yleisen avoimuusilmoituksen teknisen julkaisemisen Kotkan kaupungin kilpailutusjärjestelmän kautta.

Ilmoitusnumero 2024-141529
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit
Ilmoitustyyppi NationalNotices
Aluekoodi FI1C4
Osoitetiedot Miehikkälän kunta
Keskustie 4 A 49700 Miehikkälä FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Sidosyksikön palvelun myynti markkinoille

Suomi | Virolahden kunta
Julkaistu 1 kuukausi sitten | 27.1.2024 Määräaika: Umpeutunut | 12.2.2024 10:00 Alkuperäinen ilmoitus

1. SIDOSYKSIKKÖ, JOTA YLEINEN AVOIMUUSILMOITUS KOSKEE Kymijoen Ravintopalvelut Oy (1635108-3) on julkisomisteinen ravintopalveluja tuottava, kehittävä, myyvä ja markkinoiva yhtiö. Yhtiön päätoimialana ovat ruokailupalvelut, muut toimialat ovat henkilöstöravintolat ja suurkeittiötuotteet. Toimialaluokitus: 56290 Henkilöstö- ja laitosruokalat. 2. OMISTAJATIEDOT Määräysvaltaa käyttävät hankintayksiköt (omistusosuudet suluissa) - Kotkan kaupunki 66,27 % - Kymenlaakson hyvinvointialue 33,21 % - Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 0,13 % - Haminan kaupunki 0,13 % - Virolahden kunta 0,13 % - Miehikkälän kunta 0,13 % 3. MÄÄRÄYSVALTAA KÄYTTÄVILLE HANKINTAYKSIKÖILLE TARJOTTAVAT PALVELUT - henkilöstöruokailupalvelut - oppilas- ja päiväkotiruokailupalvelut - potilasruokailupalvelut - hoivaruokailupalvelut - catering-palvelut 4. PALVELUT, JOITA YLEINEN AVOIMUUSILMOITUS KOSKEE Muille kuin määräysvaltaa käyttäville asiakkaille tuotetaan ruoka- ja ruokatuotepalveluita, joihin kuuluvat lounaat, päivälliset, välipalat ja niitä tukevat tuotteet. Sidosyksikön ulosmyyntiä koskevan liiketoiminnan arvioitu osuus on suunnilleen 4,5 % mutta kuitenkin enintään 10 % Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n liikevaihdosta 4.2 ASIAKKAAT Tässä tarkoitetut muut kuin määräysvaltaa käyttävät asiakkaat ovat hoiva- ja erilaisia tukipalveluita kansalaisille tarjoavat ja lasten päiväkotitoimintaa harjoittavat yksityiset yhteisöt. 4.1 TARKEMPI PALVELUNKUVAUS Eri ateriat sisältävät sovitun ateriasisältö- ja palvelukuvauksen mukaisen sisällön ja palvelun. Aterioita täydennetään eri aterioilla tarvittavilla tuotteilla, kuten ruokajuomilla, leivillä ja levitteillä. Asiakkaalle toimitetaan asiakastarpeen mukaan erityisruokavalioaterioita ja -tuotteita. Erityisruokavalioateriat valmistetaan Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n valmistuskeittiöissä, erillisissä dieettiosastoissa dieettikokkien toimesta. Tällä varmistetaan, että asiakas saa tarvitsemansa aterian, eikä asiakasturvallisuus vaarannu. Palveluun kuuluvat myös kuljetusastiat ja kuljetukset kohteisiin asiakkaan määrittelemällä kuljetusaikataululla. Ruoka ja ruokalistat noudattavat eri asiakasryhmien virallisia ravitsemussuosituksia. Palvelu pitää sisällään myös neuvontaa ravitsemuksesta ja ravitsemuksen merkityksestä hyvinvoinnissa ja terveyden edistämisessä mm. ravitsemusterapeutin toimesta. Asiakkaat tilaavat ateriat ja tuotteet sähköisesti toimittajan tilausjärjestelmää hyödyntäen. 5. VASTAUKSET YLEISEEN AVOIMUUSILMOITUKSEEN Yleisen avoimuusilmoituksen tarkoituksena on kartoittaa mahdollisen markkinaehtoisen toiminnan olemassaolo. Avoimuusilmoitukseen annetun vastauksen tulisi olla kirjallinen ja luonteeltaan sellainen, jossa vastauksen antaja on tosiasiallisesti sitoutunut kyseessä olevan kokonaisuuden tuottamiseen markkinoille kuntien alueella sekä kuvaa vastaavan markkinaehtoisen liiketoiminnan luonteen ja osuuden uskottavasti ja selkeästi. Hankintayksikkö tekee ratkaisut markkinaehtoisen toiminnan olemassaolosta sille toimitettujen vastausten perusteella, joten vastauksen toimittanut vastaa vastauksensa sisällön vaatimustenmukaisuudesta. Markkinaehtoista vastaavaa toimintaa koskevien vastausten tekemisen vähimmäismääräaika on 14 vuorokautta avoimuusilmoituksen julkaisemisesta. Vastaus tulee toimittaa hankintayksikön avoimuusilmoituksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen 12.2.2024 päivän loppuun mennessä. Puhelimitse vastaanotettuja ilmoituksia ei huomioida. ___________________________ Virolahden kunta on valtuuttanut Kotkan kaupungin hoitamaan tämän yleisen avoimuusilmoituksen teknisen julkaisemisen Kotkan kaupungin kilpailutusjärjestelmän kautta. 1. SIDOSYKSIKKÖ, JOTA YLEINEN AVOIMUUSILMOITUS KOSKEE Kymijoen Ravintopalvelut Oy (1635108-3) on julkisomisteinen ravintopalveluja tuottava, kehittävä, myyvä ja markkinoiva yhtiö. Yhtiön päätoimialana ovat ruokailupalvelut, muut toimialat ovat henkilöstöravintolat ja suurkeittiötuotteet. Toimialaluokitus: 56290 Henkilöstö- ja laitosruokalat. 2. OMISTAJATIEDOT Määräysvaltaa käyttävät hankintayksiköt (omistusosuudet suluissa) - Kotkan kaupunki 66,27 % - Kymenlaakson hyvinvointialue 33,21 % - Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 0,13 % - Haminan kaupunki 0,13 % - Virolahden kunta 0,13 % - Miehikkälän kunta 0,13 % 3. MÄÄRÄYSVALTAA KÄYTTÄVILLE HANKINTAYKSIKÖILLE TARJOTTAVAT PALVELUT - henkilöstöruokailupalvelut - oppilas- ja päiväkotiruokailupalvelut - potilasruokailupalvelut - hoivaruokailupalvelut - catering-palvelut 4. PALVELUT, JOITA YLEINEN AVOIMUUSILMOITUS KOSKEE Muille kuin määräysvaltaa käyttäville asiakkaille tuotetaan ruoka- ja ruokatuotepalveluita, joihin kuuluvat lounaat, päivälliset, välipalat ja niitä tukevat tuotteet. Sidosyksikön ulosmyyntiä koskevan liiketoiminnan arvioitu osuus on suunnilleen 4,5 % mutta kuitenkin enintään 10 % Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n liikevaihdosta 4.2 ASIAKKAAT Tässä tarkoitetut muut kuin määräysvaltaa käyttävät asiakkaat ovat hoiva- ja erilaisia tukipalveluita kansalaisille tarjoavat ja lasten päiväkotitoimintaa harjoittavat yksityiset yhteisöt. 4.1 TARKEMPI PALVELUNKUVAUS Eri ateriat sisältävät sovitun ateriasisältö- ja palvelukuvauksen mukaisen sisällön ja palvelun. Aterioita täydennetään eri aterioilla tarvittavilla tuotteilla, kuten ruokajuomilla, leivillä ja levitteillä. Asiakkaalle toimitetaan asiakastarpeen mukaan erityisruokavalioaterioita ja -tuotteita. Erityisruokavalioateriat valmistetaan Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n valmistuskeittiöissä, erillisissä dieettiosastoissa dieettikokkien toimesta. Tällä varmistetaan, että asiakas saa tarvitsemansa aterian, eikä asiakasturvallisuus vaarannu. Palveluun kuuluvat myös kuljetusastiat ja kuljetukset kohteisiin asiakkaan määrittelemällä kuljetusaikataululla. Ruoka ja ruokalistat noudattavat eri asiakasryhmien virallisia ravitsemussuosituksia. Palvelu pitää sisällään myös neuvontaa ravitsemuksesta ja ravitsemuksen merkityksestä hyvinvoinnissa ja terveyden edistämisessä mm. ravitsemusterapeutin toimesta. Asiakkaat tilaavat ateriat ja tuotteet sähköisesti toimittajan tilausjärjestelmää hyödyntäen. 5. VASTAUKSET YLEISEEN AVOIMUUSILMOITUKSEEN Yleisen avoimuusilmoituksen tarkoituksena on kartoittaa mahdollisen markkinaehtoisen toiminnan olemassaolo. Avoimuusilmoitukseen annetun vastauksen tulisi olla kirjallinen ja luonteeltaan sellainen, jossa vastauksen antaja on tosiasiallisesti sitoutunut kyseessä olevan kokonaisuuden tuottamiseen markkinoille kuntien alueella sekä kuvaa vastaavan markkinaehtoisen liiketoiminnan luonteen ja osuuden uskottavasti ja selkeästi. Hankintayksikkö tekee ratkaisut markkinaehtoisen toiminnan olemassaolosta sille toimitettujen vastausten perusteella, joten vastauksen toimittanut vastaa vastauksensa sisällön vaatimustenmukaisuudesta. Markkinaehtoista vastaavaa toimintaa koskevien vastausten tekemisen vähimmäismääräaika on 14 vuorokautta avoimuusilmoituksen julkaisemisesta. Vastaus tulee toimittaa hankintayksikön avoimuusilmoituksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen 12.2.2024 päivän loppuun mennessä. Puhelimitse vastaanotettuja ilmoituksia ei huomioida. ___________________________ Virolahden kunta on valtuuttanut Kotkan kaupungin hoitamaan tämän yleisen avoimuusilmoituksen teknisen julkaisemisen Kotkan kaupungin kilpailutusjärjestelmän kautta.

Ilmoitusnumero 2024-141528
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit
Ilmoitustyyppi NationalNotices
Aluekoodi FI1C4
Osoitetiedot Virolahden kunta
PL 14 49901 Virolahti FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Sidosyksikön palvelun myynti markkinoille

Suomi | Haminan kaupunki
Julkaistu 1 kuukausi sitten | 27.1.2024 Määräaika: Umpeutunut | 12.2.2024 10:00 Alkuperäinen ilmoitus

1. SIDOSYKSIKKÖ, JOTA YLEINEN AVOIMUUSILMOITUS KOSKEE Kymijoen Ravintopalvelut Oy (1635108-3) on julkisomisteinen ravintopalveluja tuottava, kehittävä, myyvä ja markkinoiva yhtiö. Yhtiön päätoimialana ovat ruokailupalvelut, muut toimialat ovat henkilöstöravintolat ja suurkeittiötuotteet. Toimialaluokitus: 56290 Henkilöstö- ja laitosruokalat. 2. OMISTAJATIEDOT Määräysvaltaa käyttävät hankintayksiköt (omistusosuudet suluissa) - Kotkan kaupunki 66,27 % - Kymenlaakson hyvinvointialue 33,21 % - Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 0,13 % - Haminan kaupunki 0,13 % - Virolahden kunta 0,13 % - Miehikkälän kunta 0,13 % 3. MÄÄRÄYSVALTAA KÄYTTÄVILLE HANKINTAYKSIKÖILLE TARJOTTAVAT PALVELUT - henkilöstöruokailupalvelut - oppilas- ja päiväkotiruokailupalvelut - potilasruokailupalvelut - hoivaruokailupalvelut - catering-palvelut 4. PALVELUT, JOITA YLEINEN AVOIMUUSILMOITUS KOSKEE Muille kuin määräysvaltaa käyttäville asiakkaille tuotetaan ruoka- ja ruokatuotepalveluita, joihin kuuluvat lounaat, päivälliset, välipalat ja niitä tukevat tuotteet. Sidosyksikön ulosmyyntiä koskevan liiketoiminnan arvioitu osuus on suunnilleen 4,5 % mutta kuitenkin enintään 10 % Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n liikevaihdosta 4.2 ASIAKKAAT Tässä tarkoitetut muut kuin määräysvaltaa käyttävät asiakkaat ovat hoiva- ja erilaisia tukipalveluita kansalaisille tarjoavat ja lasten päiväkotitoimintaa harjoittavat yksityiset yhteisöt. 4.1 TARKEMPI PALVELUNKUVAUS Eri ateriat sisältävät sovitun ateriasisältö- ja palvelukuvauksen mukaisen sisällön ja palvelun. Aterioita täydennetään eri aterioilla tarvittavilla tuotteilla, kuten ruokajuomilla, leivillä ja levitteillä. Asiakkaalle toimitetaan asiakastarpeen mukaan erityisruokavalioaterioita ja -tuotteita. Erityisruokavalioateriat valmistetaan Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n valmistuskeittiöissä, erillisissä dieettiosastoissa dieettikokkien toimesta. Tällä varmistetaan, että asiakas saa tarvitsemansa aterian, eikä asiakasturvallisuus vaarannu. Palveluun kuuluvat myös kuljetusastiat ja kuljetukset kohteisiin asiakkaan määrittelemällä kuljetusaikataululla. Ruoka ja ruokalistat noudattavat eri asiakasryhmien virallisia ravitsemussuosituksia. Palvelu pitää sisällään myös neuvontaa ravitsemuksesta ja ravitsemuksen merkityksestä hyvinvoinnissa ja terveyden edistämisessä mm. ravitsemusterapeutin toimesta. Asiakkaat tilaavat ateriat ja tuotteet sähköisesti toimittajan tilausjärjestelmää hyödyntäen. 5. VASTAUKSET YLEISEEN AVOIMUUSILMOITUKSEEN Yleisen avoimuusilmoituksen tarkoituksena on kartoittaa mahdollisen markkinaehtoisen toiminnan olemassaolo. Avoimuusilmoitukseen annetun vastauksen tulisi olla kirjallinen ja luonteeltaan sellainen, jossa vastauksen antaja on tosiasiallisesti sitoutunut kyseessä olevan kokonaisuuden tuottamiseen markkinoille kuntien alueella sekä kuvaa vastaavan markkinaehtoisen liiketoiminnan luonteen ja osuuden uskottavasti ja selkeästi. Hankintayksikkö tekee ratkaisut markkinaehtoisen toiminnan olemassaolosta sille toimitettujen vastausten perusteella, joten vastauksen toimittanut vastaa vastauksensa sisällön vaatimustenmukaisuudesta. Markkinaehtoista vastaavaa toimintaa koskevien vastausten tekemisen vähimmäismääräaika on 14 vuorokautta avoimuusilmoituksen julkaisemisesta. Vastaus tulee toimittaa hankintayksikön avoimuusilmoituksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen 12.2.2024 päivän loppuun mennessä. Puhelimitse vastaanotettuja ilmoituksia ei huomioida. ___________________________ Haminan kaupunki on valtuuttanut Kotkan kaupungin hoitamaan tämän yleisen avoimuusilmoituksen teknisen julkaisemisen Kotkan kaupungin kilpailutusjärjestelmän kautta. 1. SIDOSYKSIKKÖ, JOTA YLEINEN AVOIMUUSILMOITUS KOSKEE Kymijoen Ravintopalvelut Oy (1635108-3) on julkisomisteinen ravintopalveluja tuottava, kehittävä, myyvä ja markkinoiva yhtiö. Yhtiön päätoimialana ovat ruokailupalvelut, muut toimialat ovat henkilöstöravintolat ja suurkeittiötuotteet. Toimialaluokitus: 56290 Henkilöstö- ja laitosruokalat. 2. OMISTAJATIEDOT Määräysvaltaa käyttävät hankintayksiköt (omistusosuudet suluissa) - Kotkan kaupunki 66,27 % - Kymenlaakson hyvinvointialue 33,21 % - Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 0,13 % - Haminan kaupunki 0,13 % - Virolahden kunta 0,13 % - Miehikkälän kunta 0,13 % 3. MÄÄRÄYSVALTAA KÄYTTÄVILLE HANKINTAYKSIKÖILLE TARJOTTAVAT PALVELUT - henkilöstöruokailupalvelut - oppilas- ja päiväkotiruokailupalvelut - potilasruokailupalvelut - hoivaruokailupalvelut - catering-palvelut 4. PALVELUT, JOITA YLEINEN AVOIMUUSILMOITUS KOSKEE Muille kuin määräysvaltaa käyttäville asiakkaille tuotetaan ruoka- ja ruokatuotepalveluita, joihin kuuluvat lounaat, päivälliset, välipalat ja niitä tukevat tuotteet. Sidosyksikön ulosmyyntiä koskevan liiketoiminnan arvioitu osuus on suunnilleen 4,5 % mutta kuitenkin enintään 10 % Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n liikevaihdosta 4.2 ASIAKKAAT Tässä tarkoitetut muut kuin määräysvaltaa käyttävät asiakkaat ovat hoiva- ja erilaisia tukipalveluita kansalaisille tarjoavat ja lasten päiväkotitoimintaa harjoittavat yksityiset yhteisöt. 4.1 TARKEMPI PALVELUNKUVAUS Eri ateriat sisältävät sovitun ateriasisältö- ja palvelukuvauksen mukaisen sisällön ja palvelun. Aterioita täydennetään eri aterioilla tarvittavilla tuotteilla, kuten ruokajuomilla, leivillä ja levitteillä. Asiakkaalle toimitetaan asiakastarpeen mukaan erityisruokavalioaterioita ja -tuotteita. Erityisruokavalioateriat valmistetaan Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n valmistuskeittiöissä, erillisissä dieettiosastoissa dieettikokkien toimesta. Tällä varmistetaan, että asiakas saa tarvitsemansa aterian, eikä asiakasturvallisuus vaarannu. Palveluun kuuluvat myös kuljetusastiat ja kuljetukset kohteisiin asiakkaan määrittelemällä kuljetusaikataululla. Ruoka ja ruokalistat noudattavat eri asiakasryhmien virallisia ravitsemussuosituksia. Palvelu pitää sisällään myös neuvontaa ravitsemuksesta ja ravitsemuksen merkityksestä hyvinvoinnissa ja terveyden edistämisessä mm. ravitsemusterapeutin toimesta. Asiakkaat tilaavat ateriat ja tuotteet sähköisesti toimittajan tilausjärjestelmää hyödyntäen. 5. VASTAUKSET YLEISEEN AVOIMUUSILMOITUKSEEN Yleisen avoimuusilmoituksen tarkoituksena on kartoittaa mahdollisen markkinaehtoisen toiminnan olemassaolo. Avoimuusilmoitukseen annetun vastauksen tulisi olla kirjallinen ja luonteeltaan sellainen, jossa vastauksen antaja on tosiasiallisesti sitoutunut kyseessä olevan kokonaisuuden tuottamiseen markkinoille kuntien alueella sekä kuvaa vastaavan markkinaehtoisen liiketoiminnan luonteen ja osuuden uskottavasti ja selkeästi. Hankintayksikkö tekee ratkaisut markkinaehtoisen toiminnan olemassaolosta sille toimitettujen vastausten perusteella, joten vastauksen toimittanut vastaa vastauksensa sisällön vaatimustenmukaisuudesta. Markkinaehtoista vastaavaa toimintaa koskevien vastausten tekemisen vähimmäismääräaika on 14 vuorokautta avoimuusilmoituksen julkaisemisesta. Vastaus tulee toimittaa hankintayksikön avoimuusilmoituksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen 12.2.2024 päivän loppuun mennessä. Puhelimitse vastaanotettuja ilmoituksia ei huomioida. ___________________________ Haminan kaupunki on valtuuttanut Kotkan kaupungin hoitamaan tämän yleisen avoimuusilmoituksen teknisen julkaisemisen Kotkan kaupungin kilpailutusjärjestelmän kautta.

Ilmoitusnumero 2024-141527
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit
Ilmoitustyyppi NationalNotices
Aluekoodi FI1C4
Osoitetiedot Haminan kaupunki
PL 70 49401 Hamina FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Sidosyksikön palvelun myynti markkinoille

Suomi | Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy
Julkaistu 1 kuukausi sitten | 27.1.2024 Määräaika: Umpeutunut | 12.2.2024 10:00 Alkuperäinen ilmoitus

1. SIDOSYKSIKKÖ, JOTA YLEINEN AVOIMUUSILMOITUS KOSKEE Kymijoen Ravintopalvelut Oy (1635108-3) on julkisomisteinen ravintopalveluja tuottava, kehittävä, myyvä ja markkinoiva yhtiö. Yhtiön päätoimialana ovat ruokailupalvelut, muut toimialat ovat henkilöstöravintolat ja suurkeittiötuotteet. Toimialaluokitus: 56290 Henkilöstö- ja laitosruokalat. 2. OMISTAJATIEDOT Määräysvaltaa käyttävät hankintayksiköt (omistusosuudet suluissa) - Kotkan kaupunki 66,27 % - Kymenlaakson hyvinvointialue 33,21 % - Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 0,13 % - Haminan kaupunki 0,13 % - Virolahden kunta 0,13 % - Miehikkälän kunta 0,13 % 3. MÄÄRÄYSVALTAA KÄYTTÄVILLE HANKINTAYKSIKÖILLE TARJOTTAVAT PALVELUT - henkilöstöruokailupalvelut - oppilas- ja päiväkotiruokailupalvelut - potilasruokailupalvelut - hoivaruokailupalvelut - catering-palvelut 4. PALVELUT, JOITA YLEINEN AVOIMUUSILMOITUS KOSKEE Muille kuin määräysvaltaa käyttäville asiakkaille tuotetaan ruoka- ja ruokatuotepalveluita, joihin kuuluvat lounaat, päivälliset, välipalat ja niitä tukevat tuotteet. Sidosyksikön ulosmyyntiä koskevan liiketoiminnan arvioitu osuus on suunnilleen 4,5 % mutta kuitenkin enintään 10 % Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n liikevaihdosta 4.2 ASIAKKAAT Tässä tarkoitetut muut kuin määräysvaltaa käyttävät asiakkaat ovat hoiva- ja erilaisia tukipalveluita kansalaisille tarjoavat ja lasten päiväkotitoimintaa harjoittavat yksityiset yhteisöt. 4.1 TARKEMPI PALVELUNKUVAUS Eri ateriat sisältävät sovitun ateriasisältö- ja palvelukuvauksen mukaisen sisällön ja palvelun. Aterioita täydennetään eri aterioilla tarvittavilla tuotteilla, kuten ruokajuomilla, leivillä ja levitteillä. Asiakkaalle toimitetaan asiakastarpeen mukaan erityisruokavalioaterioita ja -tuotteita. Erityisruokavalioateriat valmistetaan Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n valmistuskeittiöissä, erillisissä dieettiosastoissa dieettikokkien toimesta. Tällä varmistetaan, että asiakas saa tarvitsemansa aterian, eikä asiakasturvallisuus vaarannu. Palveluun kuuluvat myös kuljetusastiat ja kuljetukset kohteisiin asiakkaan määrittelemällä kuljetusaikataululla. Ruoka ja ruokalistat noudattavat eri asiakasryhmien virallisia ravitsemussuosituksia. Palvelu pitää sisällään myös neuvontaa ravitsemuksesta ja ravitsemuksen merkityksestä hyvinvoinnissa ja terveyden edistämisessä mm. ravitsemusterapeutin toimesta. Asiakkaat tilaavat ateriat ja tuotteet sähköisesti toimittajan tilausjärjestelmää hyödyntäen. 5. VASTAUKSET YLEISEEN AVOIMUUSILMOITUKSEEN Yleisen avoimuusilmoituksen tarkoituksena on kartoittaa mahdollisen markkinaehtoisen toiminnan olemassaolo. Avoimuusilmoitukseen annetun vastauksen tulisi olla kirjallinen ja luonteeltaan sellainen, jossa vastauksen antaja on tosiasiallisesti sitoutunut kyseessä olevan kokonaisuuden tuottamiseen markkinoille kuntien alueella sekä kuvaa vastaavan markkinaehtoisen liiketoiminnan luonteen ja osuuden uskottavasti ja selkeästi. Hankintayksikkö tekee ratkaisut markkinaehtoisen toiminnan olemassaolosta sille toimitettujen vastausten perusteella, joten vastauksen toimittanut vastaa vastauksensa sisällön vaatimustenmukaisuudesta. Markkinaehtoista vastaavaa toimintaa koskevien vastausten tekemisen vähimmäismääräaika on 14 vuorokautta avoimuusilmoituksen julkaisemisesta. Vastaus tulee toimittaa hankintayksikön avoimuusilmoituksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen 12.2.2024 päivän loppuun mennessä. Puhelimitse vastaanotettuja ilmoituksia ei huomioida. ___________________________ Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä on valtuuttanut Kotkan kaupungin hoitamaan tämän yleisen avoimuusilmoituksen teknisen julkaisemisen Kotkan kaupungin kilpailutusjärjestelmän kautta. 1. SIDOSYKSIKKÖ, JOTA YLEINEN AVOIMUUSILMOITUS KOSKEE Kymijoen Ravintopalvelut Oy (1635108-3) on julkisomisteinen ravintopalveluja tuottava, kehittävä, myyvä ja markkinoiva yhtiö. Yhtiön päätoimialana ovat ruokailupalvelut, muut toimialat ovat henkilöstöravintolat ja suurkeittiötuotteet. Toimialaluokitus: 56290 Henkilöstö- ja laitosruokalat. 2. OMISTAJATIEDOT Määräysvaltaa käyttävät hankintayksiköt (omistusosuudet suluissa) - Kotkan kaupunki 66,27 % - Kymenlaakson hyvinvointialue 33,21 % - Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 0,13 % - Haminan kaupunki 0,13 % - Virolahden kunta 0,13 % - Miehikkälän kunta 0,13 % 3. MÄÄRÄYSVALTAA KÄYTTÄVILLE HANKINTAYKSIKÖILLE TARJOTTAVAT PALVELUT - henkilöstöruokailupalvelut - oppilas- ja päiväkotiruokailupalvelut - potilasruokailupalvelut - hoivaruokailupalvelut - catering-palvelut 4. PALVELUT, JOITA YLEINEN AVOIMUUSILMOITUS KOSKEE Muille kuin määräysvaltaa käyttäville asiakkaille tuotetaan ruoka- ja ruokatuotepalveluita, joihin kuuluvat lounaat, päivälliset, välipalat ja niitä tukevat tuotteet. Sidosyksikön ulosmyyntiä koskevan liiketoiminnan arvioitu osuus on suunnilleen 4,5 % mutta kuitenkin enintään 10 % Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n liikevaihdosta 4.2 ASIAKKAAT Tässä tarkoitetut muut kuin määräysvaltaa käyttävät asiakkaat ovat hoiva- ja erilaisia tukipalveluita kansalaisille tarjoavat ja lasten päiväkotitoimintaa harjoittavat yksityiset yhteisöt. 4.1 TARKEMPI PALVELUNKUVAUS Eri ateriat sisältävät sovitun ateriasisältö- ja palvelukuvauksen mukaisen sisällön ja palvelun. Aterioita täydennetään eri aterioilla tarvittavilla tuotteilla, kuten ruokajuomilla, leivillä ja levitteillä. Asiakkaalle toimitetaan asiakastarpeen mukaan erityisruokavalioaterioita ja -tuotteita. Erityisruokavalioateriat valmistetaan Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n valmistuskeittiöissä, erillisissä dieettiosastoissa dieettikokkien toimesta. Tällä varmistetaan, että asiakas saa tarvitsemansa aterian, eikä asiakasturvallisuus vaarannu. Palveluun kuuluvat myös kuljetusastiat ja kuljetukset kohteisiin asiakkaan määrittelemällä kuljetusaikataululla. Ruoka ja ruokalistat noudattavat eri asiakasryhmien virallisia ravitsemussuosituksia. Palvelu pitää sisällään myös neuvontaa ravitsemuksesta ja ravitsemuksen merkityksestä hyvinvoinnissa ja terveyden edistämisessä mm. ravitsemusterapeutin toimesta. Asiakkaat tilaavat ateriat ja tuotteet sähköisesti toimittajan tilausjärjestelmää hyödyntäen. 5. VASTAUKSET YLEISEEN AVOIMUUSILMOITUKSEEN Yleisen avoimuusilmoituksen tarkoituksena on kartoittaa mahdollisen markkinaehtoisen toiminnan olemassaolo. Avoimuusilmoitukseen annetun vastauksen tulisi olla kirjallinen ja luonteeltaan sellainen, jossa vastauksen antaja on tosiasiallisesti sitoutunut kyseessä olevan kokonaisuuden tuottamiseen markkinoille kuntien alueella sekä kuvaa vastaavan markkinaehtoisen liiketoiminnan luonteen ja osuuden uskottavasti ja selkeästi. Hankintayksikkö tekee ratkaisut markkinaehtoisen toiminnan olemassaolosta sille toimitettujen vastausten perusteella, joten vastauksen toimittanut vastaa vastauksensa sisällön vaatimustenmukaisuudesta. Markkinaehtoista vastaavaa toimintaa koskevien vastausten tekemisen vähimmäismääräaika on 14 vuorokautta avoimuusilmoituksen julkaisemisesta. Vastaus tulee toimittaa hankintayksikön avoimuusilmoituksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen 12.2.2024 päivän loppuun mennessä. Puhelimitse vastaanotettuja ilmoituksia ei huomioida. ___________________________ Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä on valtuuttanut Kotkan kaupungin hoitamaan tämän yleisen avoimuusilmoituksen teknisen julkaisemisen Kotkan kaupungin kilpailutusjärjestelmän kautta.

Ilmoitusnumero 2024-141526
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit
Ilmoitustyyppi NationalNotices
Aluekoodi FI1C4
Osoitetiedot Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy
Kymenlaaksonkatu 29 48100 Kotka FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Duodecim Oppiportin hankinta

Suomi | Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Julkaistu 1 kuukausi sitten | 25.1.2024 Määräaika: Umpeutunut | 9.2.2024 07:00 Alkuperäinen ilmoitus

Oppiportti on luotettava ja ajantasainen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhankinnan ja kouluttautumisen kotimainen portaali. Oppiportin avulla sote-ammattilainen voi ylläpitää ja täydentää ammattitaitoaan sekä tehdä perusteltuja päätöksiä. Oppiportti-oppimisympäristö sisältää laajasti erilaisia verkkokursseja, Duodecimin keskeiset e-kirjat, laitekoulutuksia ja videoita. Oppiportti on ollut käytössä laajasti Kanta-Hämeen alueen sote-organisaatioissa ja sen käytön jatkaminen Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on henkilöstön osaamisen varmistamiseksi jatkossakin tärkeää. Kustannus Oy Duodecim on tehnyt tarjouksen Oppiportin käyttöoikeuksista Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle sopimuksesta, joka on voimassa toistaiseksi kalenterivuoden kerrallaan. Kanta-Hämeen hyvinvointialue hankkii Oppiportin käyttöoikeuden toistaiseksi suorahankintana Kustannus Oy Duodecimilta. Suorahankinta on mahdollinen hankintalain 40§ 2 momentin mukaan silloin, kun vain tietty toimija voi toteuttaa hankinnan teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä eikä järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ole. Oppiportin oppimisympäristöä sisällöllisesti ja luotettavuudeltaan vastaavaa oppimisympäristöä ei terveydenhuollon ammattialaisille ole muualta saatavilla. Oppiportin oppimisympäristö pitää sisällään pitkän kehitystyön tuloksena syntynyttä ainutlaatuista sisältöä, jossa terveydenhuollon ammattihenkilö voi suorittaa erilaisia kliinisen työn täydennyskoulutuksia, ammattitaidon ylläpitoa ja jatkokoulutusta Kustannus Oy Duodecim omistaa palveluiden tekijänoikeuden tai hallinnoi tekijänoikeutta, eikä sisällöltään ja laajuudeltaan vastaavia palveluita voi hankkia muilta palveluntuottajilta, joten yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä ne hankitaan suorahankintana. Oppiportti on luotettava ja ajantasainen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhankinnan ja kouluttautumisen kotimainen portaali. Oppiportin avulla sote-ammattilainen voi ylläpitää ja täydentää ammattitaitoaan sekä tehdä perusteltuja päätöksiä. Oppiportti-oppimisympäristö sisältää laajasti erilaisia verkkokursseja, Duodecimin keskeiset e-kirjat, laitekoulutuksia ja videoita. Oppiportti on ollut käytössä laajasti Kanta-Hämeen alueen sote-organisaatioissa ja sen käytön jatkaminen Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on henkilöstön osaamisen varmistamiseksi jatkossakin tärkeää. Kustannus Oy Duodecim on tehnyt tarjouksen Oppiportin käyttöoikeuksista Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle sopimuksesta, joka on voimassa toistaiseksi kalenterivuoden kerrallaan. Kanta-Hämeen hyvinvointialue hankkii Oppiportin käyttöoikeuden toistaiseksi suorahankintana Kustannus Oy Duodecimilta. Suorahankinta on mahdollinen hankintalain 40§ 2 momentin mukaan silloin, kun vain tietty toimija voi toteuttaa hankinnan teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä eikä järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ole. Oppiportin oppimisympäristöä sisällöllisesti ja luotettavuudeltaan vastaavaa oppimisympäristöä ei terveydenhuollon ammattialaisille ole muualta saatavilla. Oppiportin oppimisympäristö pitää sisällään pitkän kehitystyön tuloksena syntynyttä ainutlaatuista sisältöä, jossa terveydenhuollon ammattihenkilö voi suorittaa erilaisia kliinisen työn täydennyskoulutuksia, ammattitaidon ylläpitoa ja jatkokoulutusta Kustannus Oy Duodecim omistaa palveluiden tekijänoikeuden tai hallinnoi tekijänoikeutta, eikä sisällöltään ja laajuudeltaan vastaavia palveluita voi hankkia muilta palveluntuottajilta, joten yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä ne hankitaan suorahankintana.

Ilmoitusnumero 2024-141356
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit
Ilmoitustyyppi NationalNotices
Aluekoodi FI1C2
Osoitetiedot Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Sibeliuksenkatu 2 13100 Hämeenlinna FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Kontiolahden seurakunnan vakuutukset

Suomi | Kontiolahden Ev.Lut.Seurakunta
Julkaistu 1 kuukausi sitten | 19.1.2024 Määräaika: Umpeutunut | 15.2.2024 21:59 Alkuperäinen ilmoitus

Kontiolahden seurakunnan vakuutusturva ilman osatarjouksia.

Ilmoitusnumero 2024-141139
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit
Ilmoitustyyppi NationalNotices
Aluekoodi
Osoitetiedot Kontiolahden Ev.Lut.Seurakunta
Keskuskatu 26 81100 KONTIOLAHTI FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Oppiva Invest Oy: Avoin rahoitushaku 1/2024

Suomi | Oppiva Invest Oy
Julkaistu 1 kuukausi sitten | 16.1.2024 Määräaika: Umpeutunut | 15.2.2024 14:00 Alkuperäinen ilmoitus

Myönnettävät pääomalainat kohdistuvat Oppiva Investin tehtävän mukaisesti erityisesti ammatillisen koulutuksenoppimisympäristöjen ja opetusvälineistön kehittämistä sekä koulutusviennin edistämistä tukevaan yritystoimintaan ja rahoitettavilla ratkaisuilla aikaansaatavaan vaikuttavuuteen(hyödyt ja lisäarvo).

Ilmoitusnumero 2024-140795
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit
Ilmoitustyyppi NationalNotices
Aluekoodi FI
Osoitetiedot Oppiva Invest Oy
Oppiva Invest Oy, Spaces / Bulevardi 21 00180 Helsinki FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Taivalkosken kirkko, peruskorjaus

Suomi | Taivalkosken seurakunta
Julkaistu 2 kuukautta sitten | 11.1.2024 Määräaika: Umpeutunut | 13.2.2024 13:00 Alkuperäinen ilmoitus

Taivalkosken kirkon peruskorjaus. Vesikate uusitaan, kirkon ulkopuoli maalataan, sisäpuolelle tehdään pieniä tilamuutoksia. Ulko- ja sisäpuolella sähköjärjestelmien muutoksia. Pieniä LVI-muutostöitä.

Ilmoitusnumero 2024-140824
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit
Ilmoitustyyppi NationalNotices
Aluekoodi FI1D9
Osoitetiedot Taivalkosken seurakunta
Kirkkotie 7 93400 TAIVALKOSKI FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Häviösähkön toimitus ja häviösähkön hankinnan riskienhallinta

Suomi | Pori Energia Sähköverkot Oy
Julkaistu 2 kuukautta sitten | 10.1.2024 Määräaika: Umpeutunut | 29.1.2024 10:00 Alkuperäinen ilmoitus

Hankintayksikkö pyytää tarjousta, joka sisältää - Fyysisen häviösähkön toimituksen (”häviösähkö”) - Häviösähkön hankinnan riskienhallinnan (”riskienhallintapalvelu”) Tarjoajan tulee jättää tarjous fyysisen häviösähkön toimituksen ja häviösähkön hankinnan riskienhallinnan muodostamasta kokonaistoimituksesta.

Ilmoitusnumero 2024-140740
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit
Ilmoitustyyppi NationalNotices
Aluekoodi FI196
Osoitetiedot Pori Energia Sähköverkot Oy
Radanvarsi 2 28100 Pori FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Lagmansgården uusi koulukoti, keittiölaitehankinta

Suomi | Senaatti-kiinteistöt
Julkaistu 2 kuukautta sitten | 4.1.2024 Määräaika: Umpeutunut | 5.2.2024 10:00 Alkuperäinen ilmoitus

Uuden koulukodin valmistuskeittiön laitteet ja kalusteet tarjouspyyntöasiakirjojen laajuudessa. Sisältää option siivouskeskuksen laitteista.

Ilmoitusnumero 2024-140548
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit
Ilmoitustyyppi NationalNotices
Aluekoodi FI195
Osoitetiedot Senaatti-kiinteistöt
Lintulahdenkatu 5 A 00530 HELSINKI FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma