Monitoimilaitteet

Suomi | Raaseporin kaupunki
Julkaistu 18 tuntia sitten | 23.7.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Monitoimilaitteet Hankinnan kohteena on monitoimilaitteet Raaseporin kaupungin eri kohteisiin.,

Ilmoitusnumero 2024-012291
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Toimistokoneet, -laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta tietokoneita, tulostimia ja kalusteita (30100000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI1B1
Osoitetiedot Raaseporin kaupunki
10611 Raasepori FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Luoston lähivirkistysalueen rakentaminen

Suomi | Sodankylän kunta
Julkaistu 18 tuntia sitten | 23.7.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Sodankylän kunta pyytää kokonaisurakkatarjoustanne lähivirkistysalueen rakentamiseen Luoston keskustaan oheisen ulkoilureittisuunnitelman mukaisesti. Hankinnan tausta: Sodankylän kunta on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Lapin liitolta JTF-rahoitteiseen Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolle reitistöjä kehittämällä -hankekokonaisuuteen, johon sisältyvät suunnitteluhanke ja investointihanke. Molempien hankkeiden toteutusaika on 1.1.2024-31.12.2025. Suunnitteluhankkeen kokonaisbudjetti on 307 411 euroa ja tukiprosentti 80 %, investointihankkeen kokonaisbudjetti on 124 846 euroa ja tukiprosentti 70 %. Hankkeissa kehitetään Pyhä-Luoston alueen matkailuinfraa erityisesti helposti saavutettavien lähi-/ ympyräreittien osalta ympärivuotisesti siten, että alueella toimivat matkailuyritykset voivat kehittää palveluitaan hyödyntäen laajenevaa reitistöä. Suurin osa kehitettävistä reiteistä ja opasteista sijoittuu kansallispuiston ulkopuolisille alueille. Suunnitteluhankkeessa tehdään reitistöjen ja opasteiden suunnittelua, ja investointihankkeessa reitit ja opasteet toteutetaan maastoon. Tällä kilpailutuksella haetaan urakoitsijaa Luostolle suunnitellun lähivirkistysalueen rakentamiseen, joka toteutetaan Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolle reitistöjä kehittämällä -investointihankkeella. Työ kattaa seuraavat osa-alueet: - n. 900 metrin mittaisen helposti saavutettavan reitin rakentaminen - taukopaikan rakentaminen Hankinnan kuvaus: Sodankylän kunta pyytää kokonaisurakkatarjoustanne Luoston lähivirkistysalueen rakentamisesta liitteenä olevan ulkoilureittisuunnitelman mukaisesti. Suunniteltu lähivirkistysalue sijaitsee Sodankylän kunnan omistamalla maa-alueella. Lähivirkistysalue on tarkoitettu lumikenkäilyyn sekä ympärivuotiseen retkeilyyn ja pyöräilyyn. Tässä hankinnassa ei hankinta eikä asenneta opasteita. Tarjoukseen tulee liittää rakentamissuunnitelma pitkospuista ja taukopaikasta. Urakoitsijalla tulee olla kokemusta vähintään kolmesta (3), kestävän pyöräily-, retkeily- tai virkistyskäyttöreitin rakennusprojektista viimeisen 2 vuoden ajalta. Tarjoushinnan tulee sisältää kaikki valmiin työn edellyttämät kustannukset. Aikataulu: Työn tulee olla kokonaisuudessaan valmis 11.10.2024 mennessä. Liitteet: Liite 1. Ulkoilureittisuunnitelma_Luostonlähivirkistysalue

Ilmoitusnumero 2024-148049
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Rakennelmiin ja teknisiin rakenteisiin liittyvät työt (45220000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI1D7
Osoitetiedot Sodankylän kunta
Jäämerentie 1 PL60 99601 Sodankylä FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Kuusankosken seurakuntakeskus ikkunoiden uusiminen

Suomi | Kouvolan seurakuntayhtymä
Julkaistu 18 tuntia sitten | 23.7.2024 Määräaika: 1 kuukausi kuluttua | 30.8.2024 09:00 Alkuperäinen ilmoitus

Kuusankosken seurakuntakeskus puurunkoisten ikkunoiden sekä apukarmien uusiminen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Uusitaan Kuusankosken seurakuntakeskuksen puurunkoiset ikkunat apukarmeineen.

Ilmoitusnumero 2024-147979
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Rakennustyöt (45000000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1C4
Osoitetiedot Kouvolan seurakuntayhtymä
PL 41 45701 Kuusankoski FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Tietopyyntö – Valokuvapalvelu

Suomi | Fingrid Oyj
Julkaistu 18 tuntia sitten | 23.7.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Tämän tietopyynnön tavoitteena on saada lisätietoja markkinoilla olevista vaihtoehdoista ja kuulla toimittajien näkemyksiä hankinnan kohteesta, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti. Tämä ei siis ole varsinainen hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, eikä sido sen antajaa tai kutsuun vastanneita. Fingrid vastaa Suomen kantaverkon toimivuudesta ja ylläpidosta. Kantaverkon komponenteista otetaan vuosittain tuhansia valokuvia. Valokuvat toimivat osana dokumentaatiota. Samoja komponentteja kuitenkin kuvataan yhä uudelleen, koska yhteistä säilytys- ja katselupaikkaa verkon valokuville ei tällä hetkellä ole. Fingridin tavoitteena on luoda valokuvapalvelu verkon valokuvien ottamiseen, tallentamiseen ja katseluun. Tärkeää on kuvan ottaminen mobiililaitteen sovelluksen kautta, helppo tallentaminen keskitettyyn tietokantaan automaattisin metatiedoin sekä kuvien katselu mobiililaitteella ja kannettavalla tietokoneella. Tietopyynnön tulosten perusteella päätetään mahdollisen neuvottelukierroksen toteuttamisesta. Mahdollinen suomenkielinen neuvottelukierros järjestetään syksyllä 2024. Tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä "Valokuvapalvelu Markkinakartoitus". Tämän tietopyynnön tavoitteena on saada lisätietoja markkinoilla olevista vaihtoehdoista ja kuulla toimittajien näkemyksiä hankinnan kohteesta, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti. Tämä ei siis ole varsinainen hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, eikä sido sen antajaa tai kutsuun vastanneita. Fingrid vastaa Suomen kantaverkon toimivuudesta ja ylläpidosta. Kantaverkon komponenteista otetaan vuosittain tuhansia valokuvia. Valokuvat toimivat osana dokumentaatiota. Samoja komponentteja kuitenkin kuvataan yhä uudelleen, koska yhteistä säilytys- ja katselupaikkaa verkon valokuville ei tällä hetkellä ole. Fingridin tavoitteena on luoda valokuvapalvelu verkon valokuvien ottamiseen, tallentamiseen ja katseluun. Tärkeää on kuvan ottaminen mobiililaitteen sovelluksen kautta, helppo tallentaminen keskitettyyn tietokantaan automaattisin metatiedoin sekä kuvien katselu mobiililaitteella ja kannettavalla tietokoneella. Tietopyynnön tulosten perusteella päätetään mahdollisen neuvottelukierroksen toteuttamisesta. Mahdollinen suomenkielinen neuvottelukierros järjestetään syksyllä 2024. Tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä "Valokuvapalvelu Markkinakartoitus".

Ilmoitusnumero 2024-148048
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät (48000000)
Ilmoitustyyppi Ennakkoilmoitus julkisesta hankinnasta
Aluekoodi FI1B1
Osoitetiedot Fingrid Oyj
Läkkisepäntie 21 00620 Helsinki FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Norrbyn yhteysaluslaiturin purkaminen ja uuden laiturin maatuen asentaminen

Suomi | Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Julkaistu 18 tuntia sitten | 23.7.2024 Määräaika: 3 viikkoa kuluttua | 12.8.2024 09:00 Alkuperäinen ilmoitus

Urakkaan kuuluu nykyisen Norrbyn (Iniö) betonilaiturin purku, betonilaiturin paalujen poisto, laiturialueen pohjan haraus, maatukielementin ja siirtymälaatan sekä passiiviankkurien tarvikkeineen kuljetus ja asentaminen, penkereen eroosiosuojaus sekä muut penkereen osalta tarvittavat maatyöt päällysrakennekerroksineen tuotevaatimusten mukaisesti siinä laajuudessa kuin ne on suunnitelma-asiakirjoissa määritelty kaikkine lii-kennejärjestelyineen, varusteineen ja laitteineen. Urakkaan kuuluu nykyisen Norrbyn (Iniö) betonilaiturin purku, betonilaiturin paalujen poisto, laiturialueen pohjan haraus, maatukielementin ja siirtymälaatan sekä passiiviankkurien tarvikkeineen kuljetus ja asentaminen, penkereen eroosiosuojaus sekä muut penkereen osalta tarvittavat maatyöt päällysrakennekerroksineen tuotevaatimusten mukaisesti siinä laajuudessa kuin ne on suunnitelma-asiakirjoissa määritelty kaikkine lii-kennejärjestelyineen, varusteineen ja laitteineen.

Ilmoitusnumero 2024-148047
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat (45200000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1C1
Osoitetiedot Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
PL 236 20101 Turku FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

ELY Yritysrahoitus- ja palveluasiantuntijoiden valmennusohjelma 2024-2026

Suomi | Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Julkaistu 18 tuntia sitten | 23.7.2024 Määräaika: 1 kuukausi kuluttua | 28.8.2024 09:00 Alkuperäinen ilmoitus

Hankinta sisältää valmennuskokonaisuuden ja siihen liittyvän koulutusmateriaalikokonaisuuden ELY-keskusten yritysasiantuntijoille (TEM, MMM), TF-koordinaattoreille, TE-toimistoista ELY-keskuksiin siirtyville asiantuntijoille sekä yrityspalvelujen esihenkilöille ja ryhmien vetäjille. Tarkka kuvaus hankinnasta on liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus. Hankinnan kokonaisarvo on 240 000 € ja se rahoitetaan hankerahoituksella. Kokonaisarvoa ei voi ylittää sopimusaikana. Valmennuskokonaisuus toteutetaan hybriditoteutuksena liitteen 1 mukaisesti. Mikäli valtion säästötoimenpiteet sopimusaikana edellyttävät, on toimittajalla oltava mahdollisuus toteuttaa kaikki koulutusjaksot etänä verkkotyöskentelynä oppilaitoksen omassa oppimisympäristössä. Hankinta on Hankintalain E-liitteen mukainen pienhankinta. Hankinnat tarkka kuvaus liitteessä 1.

Ilmoitusnumero 2024-148046
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Yliopistotason aikuiskoulutuspalvelut (80430000), Henkilökunnan koulutuspalvelut (80511000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1B
Osoitetiedot Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Jääkärinkatu 14 50100 Mikkeli FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Jälki-ilmoitus suorahankinnasta Keskuslaskimopaineen mittaussetit 231_000590

Suomi | Servica Oy
Julkaistu 18 tuntia sitten | 23.7.2024 Määräaika: | Alkuperäinen ilmoitus

Tarjous pyydettiin voimassa olleen hankintasopimuksen sopimustoimittajalta. Saadun tarjouksen perusteella tehty hankintasopimus on määräaikainen (6kk) ja kattaa ajanjakson edellisen hankintasopimuksen päättymisestä uuden, valmistelussa tällä hetkellä olevan kilpailutuksen ja sen perusteella muodostettavan hankintasopimuksen määrittämän hankintakauden alkuun. Hankinnasta on tehty hankintapäätös 9.7.2024 / Servica Oy, Sanna Karppanen-Lokka, Talousjohtaja. Tarjous pyydettiin voimassa olleen hankintasopimuksen sopimustoimittajalta. Saadun tarjouksen perusteella tehty hankintasopimus on määräaikainen (6kk) ja kattaa ajanjakson edellisen hankintasopimuksen päättymisestä uuden, valmistelussa tällä hetkellä olevan kilpailutuksen ja sen perusteella muodostettavan hankintasopimuksen määrittämän hankintakauden alkuun. Hankinnasta on tehty hankintapäätös 9.7.2024 / Servica Oy, Sanna Karppanen-Lokka, Talousjohtaja.

Ilmoitusnumero 2024-148045
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit
Ilmoitustyyppi NationalNotices
Aluekoodi FI1D2
Osoitetiedot Servica Oy
Saaristokatu 7 70620 Kuopio FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Suorahankintailmoitus lastensuojelun laitospalvelusta 27.3.2024-1.4.2026

Suomi | Etelä-Savon hyvinvointialue
Julkaistu 18 tuntia sitten | 23.7.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Etelä-Savon hyvinvointialue on tehnyt suorahankinnan lastensuojelun laitospalvelusta. Hankintasopimuksen kohteena on ympärivuorokautisen sijaishuoltopalvelun hankinta Etelä-Savon hyvinvointialueen yhdelle asiakkaalle.

Ilmoitusnumero 2024-148044
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lasten ja nuorten sosiaalipalvelut (85311300)
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi FI1C5
Osoitetiedot Etelä-Savon hyvinvointialue
Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Laboratory scale injection molding machines (2)

Suomi | Tampere University Foundation sr
Julkaistu 18 tuntia sitten | 23.7.2024 Määräaika: | Alkuperäinen ilmoitus

Tampere University Foundation sr is inviting tenders for 2 'Laboratory scale injection molding machines'. University has a need for two laboratory scale benchtop micromolding injection molding machines. One is for processing thermoplastic polymers such as PLA and one is for processing 2-component (liquid) silicones such as LSR. The accessories include custom mold(s) for manufacturing standardized mechanical testing samples. The university is intending to use the machines in prototyping microfluidic chips and related machine parts in small scale. Therefore the ability to use in-house custom made 3D-printed molds is required for the thermoplastics machine and seen as an advantage for the LSR machine. University is expecting to buy both molding machines from same tenderer. Call is designed so that it is not possible to submit tender only for one of the machines. Pricing guidance (60 000 - 75 000 excl. VAT) applies to combined price of machines. Two contracts are going to be signed with awarded tenderer. Both of the machines will be a (separate) fixed asset in the bookkeeping later on.

Ilmoitusnumero 2024-148043
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja) (38000000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI197
Osoitetiedot Tampere University Foundation sr
33100 Tampere FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Fluorescence Microscope

Suomi | University of Helsinki
Julkaistu 18 tuntia sitten | 23.7.2024 Määräaika: 3 viikkoa kuluttua | 15.8.2024 09:00 Alkuperäinen ilmoitus

Upright motorized microscope • full motorization including focus, XY table and condenser Objectives Plan Fluorite 4-5x, minimum NA 0.13 Plan Fluorite 10x, minimum NA 0.3 Plan Apochromat 20x air, minimum NA 0.8 Plan Apochromat 40x air, min NA 0.9 50x air, minimum working distance 10mm, minimum NA 0.5 Plan Apochromat 60/63x water min NA 1.2 DIC for 10, 20, 40, and 60x objectives Solid state light source Fluorescence filters for imaging of DAPI, CFP, GFP, YFP and RFP B&W CMOS camera Software for multiposition, stack, mosaic and time-lapse imaging Control computer Options: fluorescence filter cube for GFP with exciter changed to aproximately 385-410 nm DIC for 50x objective Upright motorized microscope • full motorization including focus, XY table and condenser Objectives Plan Fluorite 4-5x, minimum NA 0.13 Plan Fluorite 10x, minimum NA 0.3 Plan Apochromat 20x air, minimum NA 0.8 Plan Apochromat 40x air, min NA 0.9 50x air, minimum working distance 10mm, minimum NA 0.5 Plan Apochromat 60/63x water min NA 1.2 DIC for 10, 20, 40, and 60x objectives Solid state light source Fluorescence filters for imaging of DAPI, CFP, GFP, YFP and RFP B&W CMOS camera Software for multiposition, stack, mosaic and time-lapse imaging Control computer

Ilmoitusnumero 2024-148042
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Fluoresenssi- ja polarisaatiomikroskoopit (38515000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1B
Osoitetiedot University of Helsinki
Yliopistonkatu 3 00100 Helsinki FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Sähköenergian hankinta

Suomi | Kuusamon seurakunta
Julkaistu 18 tuntia sitten | 23.7.2024 Määräaika: 3 viikkoa kuluttua | 14.8.2024 09:00 Alkuperäinen ilmoitus

Kuusamon seurakunnan sähköenergian hankinta, jonka yksityiskohdat ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista. Kuusamon seurakunnan sähkönmyyntisopimuksen kilpailutus, jonka tuloksena sovitaan sähkönmyyjän marginaaleista ja sopimusehdoista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta muodostuu myyjän marginaalista, profiilikustannuksesta, prosenttiosuuksina tehdyistä SYS- ja EPAD-hinnankiinnityksistä ja/tai kiinnittämättömistä Spot-osuuksista, kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjaksolla kulloinkin voimassa olevasta tasepalvelun tuotannon ja kulutuksen volyymimaksusta sekä Datahubin kulloinkin voimassa olevista käyttöpaikkakohtaisista maksuista.

Ilmoitusnumero 2024-148041
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Sähkö (09310000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI
Osoitetiedot Kuusamon seurakunta
Kirkkotie 1 93600 Kuusamo FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Keravan seurakunnan henkilöstön työterveyspalveluiden hankinta

Suomi | Keravan seurakunta
Julkaistu 18 tuntia sitten | 23.7.2024 Määräaika: 4 viikkoa kuluttua | 19.8.2024 09:00 Alkuperäinen ilmoitus

Hankinta käsittää lakisääteiset (Työterveyshuoltolaki 1383/2001,12§) työterveyspalvelut ja muut ennaltaehkäisevät työterveyspalvelut sekä erikoislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut Tilaajan henkilökunnalle palveluntarjoajan tiloissa ja etäpalveluina.

Ilmoitusnumero 2024-148040
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Työterveyshuollon palvelut (85147000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1B1
Osoitetiedot Keravan seurakunta
PL 134 04201 Kerava FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Vaununpesukone vainajatiloihin

Suomi | Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Julkaistu 2 päivää sitten | 22.7.2024 Määräaika: 2 kuukautta kuluttua | 11.9.2024 12:00 Alkuperäinen ilmoitus

Vaununpesukone vainajatiloihin Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala pyytää tarjouksia vaununpesukoneelle ja vaununpesukoneen takuuajan jälkeisille määräaikaishuolloille.

Tarjouskilpailun tavoitteena on tehdä hankintasopimus yhdestä vaununpesukoneesta sekä vaununpesukoneen takuuajan jälkeisistä huolloista Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön.

Vaununpesukone tulee käyttöön vainajatiloihin, joiden rakentaminen on alkanut kesällä 2024. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.,

Ilmoitusnumero 2024-012286
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet (33100000), Sterilointi-, desinfektio- ja hygienialaitteet (33191000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1B1
Osoitetiedot Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Toinen linja 4 A 00530 Helsinki FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Autojen latausoperaattoreiden ja latauslaitteiden palveluhankinta 2024-2027 (2030)

Suomi | Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Julkaistu 2 päivää sitten | 22.7.2024 Määräaika: 1 kuukausi kuluttua | 2.9.2024 11:00 Alkuperäinen ilmoitus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen autojen latausoperaattoreiden palveluista ja latauslaitteista sopimuskaudelle 1.11.2024 - 31.10.2027 + kolmen (3) vuoden optiomahdollisuus.

Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Hankintaprosessi on kokonaisuudessaan suomenkielinen.

Latauslaitteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta.

Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset., Sähköautojen latausasemat yksikköhinnalla (alv 0 %) Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen sähköautojen latausasemista sopimuskaudelle 1.11.2024 - 31.10.2027 + kolmen (3) vuoden optiomahdollisuus., Latausasemien operointipalvelut (alv 0 %) Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen latausoperaattoreiden palveluista sopimuskaudelle 1.11.2024 - 31.10.2027 + kolmen (3) vuoden optiomahdollisuus.,

Ilmoitusnumero 2024-012282
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Akunlatauslaitteet (31158100), Ajokalustoon liittyvät tukipalvelut (50111110)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1D3
Osoitetiedot Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Linnunlahdentie 2 80110 Joensuu FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Vammaisen henkilön henkilökohtainen apu ja muu kotiin annettava palvelu

Suomi | Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Julkaistu 2 päivää sitten | 22.7.2024 Määräaika: 6 vuotta kuluttua | 31.12.2030 13:00 Alkuperäinen ilmoitus

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt 24.4.2024 § 21 käynnistää vammaispalvelulain (laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987) mukaisen Vammaisen henkilön henkilökohtaisen avun ja muun kotiin annettavan palvelun hankinnan. Toimittajarekisterin sisäisen kilpailutuksen perusteella solmittavat sopimukset on tarkoitus saada voimaan 1.1.2025 alkaen.

Hankinnan kohteena on yksityisiltä palveluntuottajilta ostopalveluna hankittava henkilökohtaisen avun ja ammatillisen henkilökohtaisen avun palvelu sekä muu kotiin annettava palvelu ja ammatillinen muu kotiin annettava palvelu.

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toimista, eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, 8 c §).

Hankittavaa palvelua voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa vammaispalvelun asiakas tarvitsee muuta vastaavaa kotiin annettavaa palvelua/ammatillista muuta kotiin annettavaa palvelua. Tällöin palvelu hankitaan tavallisesti kehitysvammalain, sosiaalihuoltolain tai omaishoidon tuesta annetun lain perusteella. Hankinta tulee vastaamaan myös 1.1.2025 voimaan tulevan uuden vammaispalvelulain (675/2023) mukaisen henkilökohtaisen avun hankintatarpeeseen. Muuta kotiin annettavaa palvelua / ammatillista kotiin annettavaa palvelua voidaan hankkia myös uuden lain mukaisen erityisen osallisuuden tuen palvelun toteuttamiseksi.

Hankittavien palveluiden lyhyt kuvaus on joustavan toimittajarekisterin kuvauksessa. Toimittajarekisterin sisäisen kilpailutuksen yhteydessä julkaistaan palvelukuvaukset hankittavista palveluista.

Vammaisen henkilön henkilökohtainen apu ja muu kotiin annettava palvelu-hankintaa varten Kanta-Hämeen hyvinvointialue avaa tällä osallistumishakemuksella joustavan toimittajarekisterin, johon hyväksytään palveluntuottajia jatkuvalla ilmoittautumismenettelyllä 31.12.2030 saakka. Joustavan toimittajarekisterin sisällä voidaan pyytää tarjouksia vammaisen henkilön henkilökohtaisen avun ja muun kotiin annettavan palvelun luokkiin toimittajarekisterin voimassaolon aikana. Kyseessä on kaksivaiheinen hankintamenettely, joka on kuvattu osallistumishakemuksen liitteessä "Joustava toimittajarekisteri Vammaisen henkilön henkilökohtainen apu ja muu kotiin annettava palvelu".

Osallistumishakemuksen jättäminen ei edellytä toimittajarekisterin sisäiseen kilpailutukseen osallistumista., Luokka 1. Henkilökohtainen apu ja muu kotiin annettava palvelu Henkilökohtainen apu tarkoittaa vammaispalvelulain (1987/380) 8 c §:n mukaista palvelua. Muuta kotiin annettavaa palvelua voidaan myöntää paitsi vammaispalvelulain myös sosiaalihuoltolain (2014/1301) tai omaishoidosta annetun lain (2005/937) perusteella. Muu kotiin annettava palvelu sisältää tyypillisesti ohjauksen, hoivan, hoidon ja/tai valvonnan elementtejä. Muuta kotiin annettavaa palvelua voidaan hankkia myös uuden vammaispalvelulain (675/2023) 13 §:n erityisen osallisuuden tuen palvelun tai 18 §:n asumisen tuen palvelun toteuttamiseksi. Myös henkilökohtaista apua myönnetään uuden vammaispalvelulain voimaantultua sen perusteella (675/2023, 10 §)., Luokka 2. Ammatillinen henkilökohtainen apu ja ammatillinen muu kotiin annettava palvelu Henkilökohtainen apu tarkoittaa vammaispalvelulain (1987/380) 8 c §:n mukaista palvelua. Muuta kotiin annettavaa palvelua voidaan myöntää paitsi vammaispalvelulain myös sosiaalihuoltolain (2014/1301) tai omaishoidosta annetun lain (2005/937) perusteella. Muu kotiin annettava palvelu sisältää tyypillisesti ohjauksen, hoivan, hoidon ja/tai valvonnan elementtejä. Muuta kotiin annettavaa palvelua voidaan hankkia myös uuden vammaispalvelulain (675/2023) 13 §:n erityisen osallisuuden tuen palvelun tai 18 §:n asumisen tuen palvelun toteuttamiseksi. Myös henkilökohtaista apua myönnetään uuden vammaispalvelulain voimaantultua sen perusteella (675/2023, 10 §).

Ammatillista henkilökohtaista apua ja ammatillista muuta kotiin annettavaa palvelua tai erityisen osallisuuden tukea antaa ensisijaisesti sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (817/2015) tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu ammattihenkilö taikka muun soveltuvan tutkinnon suorittanut henkilö (palveluntuottaja ja tilaaja arvioivat soveltuvuuden tapauskohtaisesti)., Luokka 3. Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin toimittajarekisterin voimassaoloaikana.

Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta., Luokka 4. Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin toimittajarekisterin voimassaoloaikana.

Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta., Luokka 5. Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin toimittajarekisterin voimassaoloaikana.

Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.,

Ilmoitusnumero 2024-012280
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1C2
Osoitetiedot Kanta-Hämeen hyvinvointialue
PL 39 13101 Hämeenlinna FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

SIIRRETTÄVÄT ALUSLAITURIT

Suomi | Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Julkaistu 2 päivää sitten | 22.7.2024 Määräaika: 1 kuukausi kuluttua | 30.8.2024 11:00 Alkuperäinen ilmoitus

SIIRRETTÄVÄT ALUSLAITURIT Merivoimien siirrettävien aluslaitureiden hankinta.

Nyt hankittava määrä on 1 kappale siirrettäviä aluslaitureita. Lisäksi valitun toimittajan kanssa on tarkoitus solmia laiturin kunnossapitoa varten huoltosopimus viideksi (5) vuodeksi.

Hankinta sisältää kahden (2) option aluslaiturista (ajalle 2025-2029) sekä option huoltosopimuksesta viideksi (5) vuodeksi.

Hankinta ei sisällä rakennusurakkaan, joten hankintayksiköllä on oikeus kilpailuttaa kyseinen hankinta tavarahankintana. Laituri on siirrettävä kokonaisuus, ei kiinteästi asennettava laituri.,

Ilmoitusnumero 2024-012279
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Erilaiset tehdasvalmisteiset tuotteet ja vastaavat tuotteet (44400000), Laivalaiturien rakennustyöt (45241500)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1C1
Osoitetiedot Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hatanpään valtatie 30 33541 Tampere FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Petkelvuoren alueen kalliokiviainesten otto-oikeuden luovutussopimus

Suomi | Haminan kaupunki
Julkaistu 2 päivää sitten | 22.7.2024 Määräaika: 4 viikkoa kuluttua | 19.8.2024 09:00 Alkuperäinen ilmoitus

Petkelvuoren alueen kalliokiviainesten otto-oikeuden luovutussopimus Haminan kaupungin Aluepalvelut pyytää tarjouspyyntöä Petkelvuoren alueen kallioainesten otto-oikeuden luovutussopimuksen sopimushinnasta.
Tästä hankinnasta on aiemmin julkaistu hankintailmoitus (508001) ja se on keskeytetty 17.7.2024 kaupungingeodeetin päätöksellä §37 / 2024 ja tässä ilmoituksessa julkaistu uudelleen tarjouspyyntöön tehdyillä muutoksilla. Tarjouspyyntöön tehdyt muutokset koskevat työalueen laajennusta noin 150 000 m³ktr louhinta-alueella, urakka-ajan pidennystä yhdellä vuodella ja tarjousvertailun selkeytämistä.

Haminan Hillonlahden pohjoispuoleinen alue on voimassa olevassa asemakavassa teollisuusaluetta. Teollisuusalueen asemakaavan mukainen toteutuminen edellyttää alueen louhintaa ja tasoittamista.
Toiminnan ympäristövaikutukset on arvioitu YVA-menettelyllä ympäristövaikutusten arvioinnista annatun lain (252/2017) mukaisesti. Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinnan ympäristövaikutukset. YVA-menettelyyn kuului myös Savilahdenvuoren louhinta, joka ei kuulu nyt tehtävään hankkeeseen.

Haminan kaupungin lupavaliokunta on myöntänyt päätöksellä Hamina/190/2023 "Ympäristö - ja maa-aineslupa kallion louhintaan ja murskaukseen Petkelvuoren alueella sekä päätös toiminnan aloitusluvasta, Hamina".

Tavoitteena on, että kiviainesten otto käynnistyy alueella 2024 ja toiminta kestäisi alueella kokonaisuudessaan arvioilta noin kuusi vuotta.
Sovittavalla otto-oikeusalueella on louhittavaa kalliota noin 885 000 m³ktr mikä vastaa noin 2,3 milj. tonnia. Tämän lisäksi kallion päällä olevia poistettavia pinta- ja irtomaita on hankealueella arviolta noin 150 000 m³.

Ottoalueen eteläosassa suunniteltu maanpinta sijaitsee nykymaanpintaa korkeammalla, joten siinä kohdin tullaan tekemään täyttöjä noin 6 ha:n alueella. Täyttötilavuus on noin 100 000 m³. Tämä vastaa noin 63 000 m³ kiintokalliota, jota on räjäytetty louheeksi (löyhtymiskerroin 1,6). Nämä tehtävät täyttötyöt kuulu sisällyttää alueen kalliokiviaineksen ottoon ja siihen liittyvään maisemointiin (otettava huomioon kiviaineksesta maksettavassa korvaushinnassa).

Lisäksi louhinta-alueen pohjoispuolella sijaitsee ns. muraus-alue noin 6,5 ha, jonka louhinta ei kuulu tähän ensimmäisen vaiheen kiviainesten otto-oikeuden luovutussopimuksen piiriin, mutta on mahdollisena optioalueena tuleville louhinnoille. Alueella on louhittavaa kalliota noin 575 000 m³ktr. Pintamaita on tällä alueella arviolta noin 50 000 m³.,

Ilmoitusnumero 2024-012276
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Rakennustyömaan valmistelu- ja raivaustyöt (45111200), Räjäytystyöt ja niihin liittyvät kivenraivaustyöt (45111210)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1C4
Osoitetiedot Haminan kaupunki
Puistokatu 2 49400 Hamina FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Maksuliikenne- ja maksuvalmiussuunnittelujärjestelmän hankinta

Suomi | Helsingin kaupunki
Julkaistu 2 päivää sitten | 22.7.2024 Määräaika: 1 kuukausi kuluttua | 28.8.2024 11:00 Alkuperäinen ilmoitus

Maksuliikenne- ja maksuvalmiussuunnittelujärjestelmän hankinta Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos pyytää tarjouksia kaupunkiyhteisen maksuliikenne- ja maksuvalmissuunnittelu -järjestelmän suunnittelu, toteutus ja käyttöönotto sekä sovellusylläpito-, sovelluskehitys- ja käyttöpalveluista. Hankinnan kohde on valmisohjelmisto, johon sovitetaan Helsingin kaupungin vaatimusten mukaiset toiminnallisuudet.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Tilaaja ei sitoudu tarjouspyynnössä esitettyihin hankintamääriin.,

Ilmoitusnumero 2024-012275
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1B1
Osoitetiedot Helsingin kaupunki
PL 1 00099 Helsingin kaupunki FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Jätesäkit ja pehmopaperit

Suomi | Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy
Julkaistu 2 päivää sitten | 22.7.2024 Määräaika: 4 viikkoa kuluttua | 19.8.2024 13:00 Alkuperäinen ilmoitus

Jätesäkit ja pehmopaperit Hankinnan kohteena ovat Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien sekä Kangasalan, Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien (jäljempänä Tilaajat) tarvitsemat jätesäkit, roskapussit, biojätepussit ja pehmopaperit (jäljempänä Tuotteet).,

Ilmoitusnumero 2024-012267
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit WC-paperi, nenäliinat, käsipyyhkeet ja lautasliinat (33760000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy
Suupantie 2 33960 Pirkkala FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma

Ylläpito- ja perussiivouspalvelut

Suomi | Helsingin kaupungin asunnot Oy
Julkaistu 3 päivää sitten | 21.7.2024 Määräaika: 1 kuukausi kuluttua | 6.9.2024 07:00 Alkuperäinen ilmoitus

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) pyytää tarjousta puhtauspalveluista.

Hankittava puhtauspalvelu kokonaisuus käsittää Hekan omistamien asuintalojen yleisten tilojen ylläpito- ja perussiivouspalvelut, sekä Hekan omassa tuotannossa olevien kohteiden perussiivouksia tarpeen mukaan. Palveluntuottajalta tilataan myös oman henkilöstön poissaolojen ajaksi siivouspalvelua. Siivoustarpeet voivat olla eripituisia aikoja muutamasta päivästä pidempiaikaisempaan palvelun ostamisen tarpeeseen. Hekan omassa kohteiden tuotannossa olevat siivouspalvelutarpeet tilataan tarveperusteisesti keikkaluonteisena lisäpalveluna.

Hankittavat palvelut kilpailutetaan alueellisina osakokonaisuuksina. Alueellisia osakokonaisuuksia on kaksi (2). Hekan omistamien asuintalojen yleisten tilojen ylläpito- ja perussiivouspalveluita on noin 70 kohteessa. Lisäksi Hekan omassa tuotannossa olevia kohteita on noin 100, joissa ostetaan perussiivouksia ja oman henkilöstön poissaolojen ajaksi siivouspalvelua.

Tarjouspyyntö on jaettu kahteen (2) osa-alueeseen (Alue 1: Kumpula, Kansanasunnot, Vallila ja Laajasalo ja Alue 2: Kontula, Vesala, Myllypuro ja Siilitie). Tarkemmat aluekohtaiset tiedot liitteissä 07 Kohdeluettelo alue 1 ja alue 2.

Molempiin osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

Varsinainen sopimus on voimassa kaksi (2) vuotta sopimuskauden alkamispäivästä lukien. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta kaksi (2) kertaa yhden (1) optiovuoden kerrallaan.

Sopimuksen sisältö selviää tarkemmin tarjouspyynnön liiteasiakirjoista.
, Alue 1:Kumpula, Kansanasunnot, Vallila ja Laajasalo (alv 0) Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) pyytää tarjousta puhtauspalveluista Kumpula, Kansanasunnot, Vallila ja Laajasalo -alueelle.

Hankittava puhtauspalvelu kokonaisuus käsittää Hekan omistamien asuintalojen yleisten tilojen ylläpito- ja perussiivouspalvelut, sekä Hekan omassa tuotannossa olevien kohteiden perussiivouksia tarpeen mukaan. Palveluntuottajalta tilataan myös oman henkilöstön poissaolojen ajaksi siivouspalvelua. Siivoustarpeet voivat olla eripituisia aikoja muutamasta päivästä pidempiaikaisempaan palvelun ostamisen tarpeeseen. Hekan omassa kohteiden tuotannossa olevat siivouspalvelutarpeet tilataan tarveperusteisesti keikkaluonteisena lisäpalveluna.

Kumpula, Kansanasunnot, Vallila ja Laajasalo -alueella on noin 40 kohdetta. Lisäksi alueella on noin 50 Hekan omassa tuotannossa olevaan kohdetta, joihin ostetaan perussiivouksia ja oman henkilöstön poissaolojen ajaksi siivouspalvelua. Kohteiden tarkemmat tiedot ja lukumäärät löytyvät liite 07a Kohdeluettelo alue 1.

Osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

Varsinainen sopimus on voimassa kaksi (2) vuotta sopimuskauden alkamispäivästä lukien. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta kaksi (2) kertaa yhden (1) optiovuoden kerrallaan.

Sopimuksen sisältö selviää tarkemmin tarjouspyynnön liiteasiakirjoista.

Tarjoajille järjestetään kohde-esittelyt liite Alue 1 kohdekierrokset ja tutustuminen mukaan., Alue 2: Kontula, Vesala, Myllypuro ja Siilitie (alv 0) Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) pyytää tarjousta puhtauspalveluista Kontula, Vesala, Myllypuro ja Siilitie -alueelle.

Hankittava puhtauspalvelu kokonaisuus käsittää Hekan omistamien asuintalojen yleisten tilojen ylläpito- ja perussiivouspalvelut, sekä Hekan omassa tuotannossa olevien kohteiden perussiivouksia tarpeen mukaan. Palveluntuottajalta tilataan myös oman henkilöstön poissaolojen ajaksi siivouspalvelua. Siivoustarpeet voivat olla eripituisia aikoja muutamasta päivästä pidempiaikaisempaan palvelun ostamisen tarpeeseen. Hekan omassa kohteiden tuotannossa olevat siivouspalvelutarpeet tilataan tarveperusteisesti keikkaluonteisena lisäpalveluna.

Kontula, Vesala, Myllypuro ja Siilitie -alueella on noin 30 kohdetta. Lisäksi alueella on noin 45 Hekan omassa tuotannossa olevaan kohdetta, joihin ostetaan perussiivouksia ja oman henkilöstön poissaolojen ajaksi siivouspalvelua. Kohteiden tarkemmat tiedot ja lukumäärät löytyvät liite 07b Kohdeluettelo alue 2.

Osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

Varsinainen sopimus on voimassa kaksi (2) vuotta sopimuskauden alkamispäivästä lukien. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta kaksi (2) kertaa yhden (1) optiovuoden kerrallaan.

Sopimuksen sisältö selviää tarkemmin tarjouspyynnön liiteasiakirjoista.

Tarjoajille järjestetään kohde-esittelyt liite Alue 2 kohdekierrokset ja tutustuminen mukaan.,

Ilmoitusnumero 2024-012265
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Asuntojen, rakennusten ja ikkunoiden puhdistuspalvelut (90911000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1B1
Osoitetiedot Helsingin kaupungin asunnot Oy
Viipurinkatu 2 00510 Helsinki FIN
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma