Services Contract for IT Consultancy – CSDP Enterprise Resource Planning Tool (ERP) Consultancy Project Framework Contract

Brussels, Belgia | European External Action Service (EEAS), DMD.CPCC.4.SEC1 – Mission Support Platform
Julkaistu 22 tuntia sitten | 25.6.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Levering af IT-rådgivning i forbindelse med udvikling, vedligeholdelse, support og implementering af Unit4 ERP.

 

 

Ilmoitusnumero 374301-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut (72200000), Yritysanalyysejä koskevat konsulttipalvelut (72221000), Järjestelmän toteutuksen suunnittelupalvelut (72224100), Tapahtumakäsittelyohjelmistojen ja asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut (72232000), Ohjelmiston kehittämispalvelut (72262000), Ohjelmistokonsulttipalvelut (72266000)
EUVL S 122
Sääntely EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen organisaatio
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot European External Action Service (EEAS), DMD.CPCC.4.SEC1 – Mission Support Platform
Brussels
eeas-tenders@eeas.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374301-2024:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Analysis of Developments in EU Capital Flows in the Global Context

Brussels, Belgia | European Commission, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (FISMA), FISMA.E.1– EU/Euro Area Financial System
Julkaistu 22 tuntia sitten | 25.6.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Det overordnede formål med denne tjenesteydelseskontrakt er at støtte den ordregivende myndighed og EU's Økonomiske og Finansielle Udvalg i den årlige undersøgelse af kapitalbevægelser og friheden til at foretage betalinger, som påkrævet i henhold til artikel 134, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

 

 

Ilmoitusnumero 374303-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tutkimusten analysointipalvelut (79311300), Taloustutkimuspalvelut (79311400)
EUVL S 122
Sääntely EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen organisaatio
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot European Commission, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (FISMA), FISMA.E.1– EU/Euro Area Financial System
Brussels
ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374303-2024:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Organisation of Events in Poland

Warsaw, Puola | European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX), FRONTEX.MB.AD.IM.HRS.HR – Human Resources Unit
Julkaistu 22 tuntia sitten | 25.6.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Levering af konferencetjenester — tilrettelæggelse, indgåelse af kontrakter og betaling for tjenesteydelserne i forbindelse med arrangementer tilrettelagt af Frontex i Polen.

 

 

Ilmoitusnumero 374304-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Hotellien kokous- ja konferenssipalvelut (55120000)
EUVL S 122
Sääntely EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen organisaatio
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX), FRONTEX.MB.AD.IM.HRS.HR – Human Resources Unit
Warsaw
tender@frontex.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374304-2024:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Provision of Medical Services for the EUAA in Malta

Valletta, Malta | European Union Agency for Asylum (EUAA)
Julkaistu 2 päivää sitten | 24.6.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Levering af lægetjenester til EUAA's personale.

 

 

Ilmoitusnumero 370824-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääkäripalvelut ja niihin liittyvät palvelut (85120000), Työterveyshuollon palvelut (85147000), Terveyspalvelut (85100000)
EUVL S 121
Sääntely EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen organisaatio
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot European Union Agency for Asylum (EUAA)
Valletta
contracts@euaa.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370824-2024:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Training to the European Clearinghouse on Operating Experience of Nuclear Power Plants

Petten, Alankomaat | European Commission, Joint Research Centre (JRC), JRC.G – Nuclear Safety and Security, JRC.G.I.4 – Reactor Safety and Components
Julkaistu 2 päivää sitten | 24.6.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Rammeaftale vedrørende levering af undervisningskurser ved det europæiske clearinginstitut for feedback vedrørende driftserfaring. Levering af otte uddannelseskurser i løbet af de næste fire år (to uddannelseskurser om året).

 

 

Ilmoitusnumero 370825-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Ydinturvallisuuteen liittyvät palvelut (98113100), Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut (80000000)
EUVL S 121
Sääntely EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen organisaatio
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot European Commission, Joint Research Centre (JRC), JRC.G – Nuclear Safety and Security, JRC.G.I.4 – Reactor Safety and Components
Petten
jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370825-2024:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

VIL — Hosting Services for the EU Information Centre in Vilnius 2023

Vilnius, Liettua | European Commission, Directorate-General for Communication (COMM), Representation in Lithuania, COMM.DGA1.C.VL – Vilnius
Julkaistu 2 päivää sitten | 24.6.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Europa-Kommissionens repræsentation søger en kvalificeret og erfaren kontrahent, der skal levere informations- og bistandstjenester til EU's informationscenter, hovedsageligt i dets lokaler, i Vilnius, Litauen. De vigtigste tjenesteydelser, hvorom kontrahenten anmodes:|| 1. informationstjenester|| 2. organisatorisk og logistisk støtte i forbindelse med interinstitutionelle forbindelser, konsulent- og støttetjenester|| 3. teknisk bistand til Europa-Kommissionens repræsentations kommunikationsaktiviteter|| 4. audiovisuelle støttetjenester.

 

 

Ilmoitusnumero 370823-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Toimistohenkilöstön hankintapalvelut (79621000)
EUVL S 121
Sääntely EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen organisaatio
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot European Commission, Directorate-General for Communication (COMM), Representation in Lithuania, COMM.DGA1.C.VL – Vilnius
Vilnius
comm-rep-lithuania@ec.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370823-2024:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Developing a Methodology and Sustainability Standards for Mitigating the Environmental Impact of Crypto-assets

Brussels, Belgia | European Commission, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (FISMA), FISMA.B.4 – Digital Finance
Julkaistu 5 päivää sitten | 21.6.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Der er beviser for, at kryptoaktiver kan forårsage betydelig skade på klimaet og miljøet og skabe negative økonomiske og sociale eksternaliteter, afhængigt af den konsensusmekanisme, der anvendes til at validere transaktioner. Den stigende efterspørgsel på kryptoaktiver og udvidelsen af kryptomining, også inden for EU, kan underminere EU's bestræbelser på at nå sine klima- og bæredygtighedsmål i overensstemmelse med Parisaftalen. Aktiviteten sigter mod at forbedre EU's kapacitet til at vurdere og afbøde virkningen af kryptomining og udvikle specifikke bæredygtighedsstandarder.|| Den forberedende foranstaltning har til hensigt at udvikle en metodologi til måling af klima- og miljøvirkningerne af de konsensusmekanismer, der anvendes af kryptoaktiver, og vurdere gennemførligheden af at fastsætte miljøbæredygtighedsstandarder for kryptoaktiver med henblik på vedtagelse af fremtidig lovgivning på området for finansiel regulering af kryptoaktiver.

 

 

Ilmoitusnumero 367401-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Toteutettavuustutkimus (79314000), Ympäristönormit muuta kuin rakentamista varten (90711200), Ympäristövaikutusten arviointipalvelut (YVA) muuta kuin rakentamista varten (90711400), Toteutettavuustutkimus, neuvontapalvelut, analyysit (71241000)
EUVL S 120
Sääntely EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen organisaatio
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot European Commission, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (FISMA), FISMA.B.4 – Digital Finance
Brussels
ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367401-2024:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Prestations de services dans le domaine de l’ophtalmologie au sein des cabinets médicaux du Parlement européen: lot 1 – Bruxelles, lot 2 – Luxembourg

Bruxelles, Belgia | Parlement européen, Direction générale du personnel (PERS), PERS – Directorate for HR Support and Social Services
Julkaistu 5 päivää sitten | 21.6.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Kontrakten omfatter levering af specialistydelser inden for oftalmologi, herunder individuelle konsultationer og eventuelt rådgivning til parlamentets lægepraksisser.|| Tjenesterne skal ydes under Parlamentets lægepraksissers ledelse og kontrol, i dets lokaler i Bruxelles og Luxembourg og med udstyr, som stilles til rådighed af Parlamentet.

 

 

Ilmoitusnumero 367402-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Silmälääkärin palvelut (85121281)
EUVL S 120
Sääntely EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen organisaatio
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Parlement européen, Direction générale du personnel (PERS), PERS – Directorate for HR Support and Social Services
Bruxelles
pers-tenders@europarl.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367402-2024:TEXT:FR:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Purchase of Furniture for the EMCDDA

Lisbon, Portugali | European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
Julkaistu 5 päivää sitten | 21.6.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Levering af kontormøbler til EMCDDA.

 

 

Ilmoitusnumero 367403-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Toimistokalusteet (39130000)
EUVL S 120
Sääntely EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen organisaatio
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
Lisbon
info.procurement@emcdda.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367403-2024:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

FL/SCIENT23

Luxembourg, Luxemburg | Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT)
Julkaistu 5 päivää sitten | 21.6.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, i det følgende benævnt Oversættelsescentret, påtænker at indgå multiple rammeaftaler vedrørende levering af oversættelse og redigering af tekster inden for forskellige videnskabelige områder som medicin, kemi, farmaceutika, miljø og fødevaresikkerhed fra engelsk til bulgarsk, dansk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, islandsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tyrkisk, tysk og ungarsk, og vedrørende arbejdet i de forskellige EU-organer og -institutioner, som Oversættelsescentret leverer oversættelse og andre sprogtjenester til.

 

 

Ilmoitusnumero 367405-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Käännöspalvelut (79530000)
EUVL S 120
Sääntely EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen organisaatio
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT)
Luxembourg
tenders@cdt.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367405-2024:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Engineering design services for the construction of civil engineering works

Chisinau, Moldova | Moldova Energy Projects Implementation Unit
Julkaistu 5 päivää sitten | 21.6.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Elaboration of the detailed technical design and author supervision for the energy efficient rehabilitation of the Neurology and Neurosurgery Institute, Republican Medical Diagnostic Centre / Physiopneumology Institute, Cardiology Institute and Psychiatry Clinical Hospital.

 

 

Ilmoitusnumero 367406-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Maa-, tie- ja vesirakennustöiden tekninen suunnittelu (71322000)
EUVL S 120
Sääntely Ei määritelty
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Moldova Energy Projects Implementation Unit
Chisinau
mepiu@mepiu.md
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367406-2024:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Environmental planning

Skopje, Makedonia | Government of North Macedonia, Ministry of Finance, Central Financing and Contracting Department (CFCD) Government of North Macedonia, Ministry of Finance, Central Financing and Contracting Department (CFCD)
Julkaistu 5 päivää sitten | 21.6.2024 Alkuperäinen ilmoitus

The purpose of the project is to prepare, review and align the key strategic waste planning documentation in the country, so as to deliver long-term policy measures which will allow all stakeholders to invest and develop the infrastructure and services necessary to align with the EU Acquis for waste management.

 

 

Ilmoitusnumero 367407-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Jäteanalyysipalvelut (79723000), Ympäristösuunnittelu (90712000), Ympäristöasioiden neuvontapalvelut (90713000)
EUVL S 120
Sääntely Ei määritelty
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Government of North Macedonia, Ministry of Finance, Central Financing and Contracting Department (CFCD) Government of North Macedonia, Ministry of Finance, Central Financing and Contracting Department (CFCD)
Skopje
cfcd@finance.gov.mk
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367407-2024:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Security Services for the Delegation of the European Union in Egypt (1-Year Bridge Contract)

Cairo, Egypti | European External Action Service (EEAS), Delegation of the European Union to Egypt
Julkaistu 6 päivää sitten | 20.6.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Etårig mellemfinansieringskontrakt vedrørende sikkerhedstjenester via udbud med forhandling med forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse for at give tid til at iværksætte et udbud med forhandling.

 

 

Ilmoitusnumero 364232-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Turvallisuuspalvelut (79710000)
EUVL S 119
Sääntely EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen organisaatio
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot European External Action Service (EEAS), Delegation of the European Union to Egypt
Cairo
eeas-tenders@eeas.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364232-2024:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Service Framework Contract for the Provision of ‘Explore Defence Digital Twins’ (EDDI)

Brussels, Belgia | European Defence Agency (EDA)
Julkaistu 6 päivää sitten | 20.6.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Formålet med denne rammeaftale er at bekræfte konceptet om digitale tvillinger til militær brug, hvorved den fysiske og digitale verden samles ved hjælp af kunstig intelligens og simuleringsteknologier.

 

 

Ilmoitusnumero 364234-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Turvallisuus- ja maanpuolustustarvikkeiden tutkimus- ja kehittämispalvelut (73400000), Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut (73000000)
EUVL S 119
Sääntely EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen organisaatio
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot European Defence Agency (EDA)
Brussels
procurement@eda.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364234-2024:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Framework Contract on Legal Support to the Commission Services Processing Requests for Internal Review under the Aarhus Regulation

Brussels, Belgia | European Commission, Directorate-General for Environment (ENV)
Julkaistu 6 päivää sitten | 20.6.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Formålet med dette udbud er at indhente juridisk støtte til Kommissionens tjenestegrenes behandling af anmodninger om intern revision i henhold til Århus-forordningen. Dette kan bl.a. omfatte bistand til afgørelse af antagelighed og vedligeholdelse af en videndatabase.

 

 

Ilmoitusnumero 364235-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Oikeudelliset palvelut (79100000), Ympäristöön liittyvät palvelut (90700000), Ympäristöasioiden neuvontapalvelut (90713000)
EUVL S 119
Sääntely EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen organisaatio
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot European Commission, Directorate-General for Environment (ENV)
Brussels
env-tenders@ec.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364235-2024:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Prestación de servicios ordinarios de transporte

Alicante, Espanja | Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), EUIPO – Infrastructure and Buildings
Julkaistu 6 päivää sitten | 20.6.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Formålet med kontrakten er at dække levering af transportrelaterede tjenesteydelser til EUIPO i Alicante og på hele det spanske fastland.

 

 

Ilmoitusnumero 364236-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tieliikennepalvelut (60100000)
EUVL S 119
Sääntely EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen organisaatio
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), EUIPO – Infrastructure and Buildings
Alicante
procurement@euipo.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364236-2024:TEXT:ES:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Implementation of the ERA Monitoring Mechanism

Brussels, Belgia | European Commission, Directorate-General for Research and Innovation (RTD), RTD.A.2 – ERA, Spreading Excellence and Research Careers
Julkaistu 6 päivää sitten | 20.6.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Ifølge pagten for forskning og innovation i Europa (pagt for FoI) skal EU's medlemsstater og Kommissionen indføre en forbedret overvågningsmekanisme for at sikre et passende grundlag for evidensbaseret politikudformning i det europæiske forskningsrum (EFR). Denne nye EFR-overvågningsmekanisme kræver udarbejdelse af følgende instrumenter: en årlig EFR-resultattavle, en årlig EFR-rapport, en statusrapport på EU-plan hver 18. måned og årlige EFR-landerapporter. Formålet med den kontrakt, der er resultatet af denne procedure, er at udarbejde disse rapporter med henblik på at forsyne politiske beslutningstagere, aktører inden for forskning og innovation og alle interesserede borgere med solide analyseværktøjer til at overvåge og evaluere fremskridt hen imod EFR's mål (som fastsat i pagten for forskning og innovation) og vurdere status for gennemførelsen af EFR's politiske dagsorden.

 

 

Ilmoitusnumero 364237-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut (73200000)
EUVL S 119
Sääntely EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen organisaatio
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot European Commission, Directorate-General for Research and Innovation (RTD), RTD.A.2 – ERA, Spreading Excellence and Research Careers
Brussels
rtd-call-for-tenders@ec.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364237-2024:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Assistance on R Programming, Shiny Applications, Ad-Hoc Support and Statistical Programming Trainings to EFSA

Parma, Italia | European Food Safety Authority (EFSA), EFSA.ED.ENABLE.MESE – Methodology and Scientific Support
Julkaistu 6 päivää sitten | 20.6.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Formålet med denne udbudsprocedure var at indgå en rammeaftale for fire år med én kontrahent med henblik på at fortsætte R-tjenester i forbindelse med EU-projekter (»R Services for EU projects (R4EU)«.

 

 

Ilmoitusnumero 364239-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
EUVL S 119
Sääntely EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen organisaatio
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot European Food Safety Authority (EFSA), EFSA.ED.ENABLE.MESE – Methodology and Scientific Support
Parma
efsaprocurement@efsa.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364239-2024:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Framework Contract for Studies and Technical Assistance in the Field of Automotive Emissions

Brussels, Belgia | European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW), GROW.I.2 – Mobility
Julkaistu 7 päivää sitten | 19.6.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Gennemførelsen af Euro 7 og støtten til de bredere spørgsmål i forbindelse med typegodkendelseslovgivningen med hensyn til emissioner af luftforurenende stoffer og støj kræver særlig ekspertise og ressourcer. Formålet med denne multiple rammeaftale er at sikre levering af tilstrækkelig ekstern ekspertise vedrørende emissioner og adgang til tekniske ressourcer, data og tjenester.|| De specifikke tjenesteydelser, der skal leveres, vil bestå i gennemførelse af undersøgelser, udførelse af test, indsamling af data, udarbejdelse af sammenfattende rapporter, levering af adgang til og analyse af publikationer og emissionsdata inden for de områder, der er omfattet af rammeaftalen, og proaktivt at indgå i en dialog med interessenter. Kontrahenten kan blive anmodet om at udføre undersøgelser og yde teknisk bistand på ethvert af de områder, der kan blive genstand for et lovgivningsforslag fra Kommissionen på området for emissioner (herunder forurenende stoffer, støj og CO) og brændstofforbrug (herunder både lette og tunge køretøjer).

 

 

Ilmoitusnumero 360814-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut (73000000), Ympäristöasioiden neuvontapalvelut (90713000), Tekniset analysointi- tai neuvontapalvelut (71621000)
EUVL S 118
Sääntely EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen organisaatio
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW), GROW.I.2 – Mobility
Brussels
grow-procurement@ec.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360814-2024:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED

Provision of Travel Agency Services for the Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina

Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina | European External Action Service (EEAS), Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina
Julkaistu 7 päivää sitten | 19.6.2024 Alkuperäinen ilmoitus

Den ordregivende myndighed agter at indgå en rammetjenesteydelseskontrakt vedrørende levering af rejsebureautjenester i overensstemmelse med specifikationerne i udbudsmaterialet.

 

 

Ilmoitusnumero 360815-2024
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Matkatoimistopalvelut ja vastaavat palvelut (63510000)
EUVL S 118
Sääntely EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen organisaatio
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot European External Action Service (EEAS), Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina
Sarajevo
eeas-tenders@eeas.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360815-2024:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED