Yhdyskuntatekniikan suunnittelu- ja rakennuttamispalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä 2020-2022

Suomi | Tuusulan kunta
Julkaistu 3 vuotta sitten | 12.1.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Geotekniikka (osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Osa-alue pitää sisällään muun muassa
-rakennuskohteiden pohjarakennussuunnittelun
-rakennettavuusselvitykset
-maarakenteiden, putkijohtojen ja niihin liittyvien rakenteiden pohjarakennussuunnittelun
-perustuskorjausten ja pohjavahvistusten suunnittelun
-pohjavesien hallinnan suunnittelun; sekä
-kaivantojen suunnittelun

Arvio vuotuisesta tilausmäärästä on 60.000 euroa/vuosi. Tie-, katu- ja aluetekniikka (osa-tarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu) Osa-alue pitää sisällään muun muassa
- maanteiden, katujen, ratojen, vesiväylien, venesatamien ym. liikennepaikkojen suunnittelun ja kustannusarvioiden laadinnan; sekä
- hulevesien hallinnan suunnittelun

Arvio vuotuisesta tilausmäärästä on 360.000 euroa/vuosi. Melu- ja tärinäselvitykset, suojausten suunnittelu (osa-tarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu) Osa-alue pitää sisällään muun muassa
- liikennemeluselvitykset ja meluntorjuntasuunnittelun sekä mittaukset
- meluesteiden ja -seinien suunnittelun
- tärinäselvitykset; sekä
- liikennetärinän torjunnan suunnittelun

Arvio vuotuisesta tilausmäärästä on 20.000 euroa/vuosi. Maisema- ja viheraluesuunnittelu (osa-tarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu) Osa-alue pitää sisällään muun muassa
- maisemainventoinnit ja selvitykset
- maisemanhoito-, istutus- ja kunnostussuunnitelmat
- julkisten ulkotilojen, virkistysalueiden ja -reittien suunnittelun
- leikki- ja toimintapuistojen suunnittelun
- katuympäristön maisemasuunnittelun
- luonnonmukaisten hulevesiratkaisujen suunnittelun; sekä
- vaurioalueiden kehittämisen ja ennallistamisen suunnittelun

Arvio vuotuisesta tilausmäärästä on 80.000 euroa/vuosi. Pilaantuneiden maa- ja vesialueiden kunnostuksen suunnittelu ja valvonta (osa-tarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu) Osa-alue pitää sisällään muun muassa
- pilaantuneiden maa- ja vesialueiden tutkimuksen
- kunnostuksen suunnittelun; sekä
- kunnostuksen valvonnan

Arvio vuotuisesta tilausmäärästä on 20.000 euroa/vuosi. Vesihuolto ja -tutkimus (osa-tarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu) Osa-alue pitää sisällään muun muassa

-vedenhankinnan, -jakelun ja viemäröinnin yleis- ja linjasuunnittelun
-pumppaamoiden ja paineenkorotusasemien suunnittelun
-vesistöjen tutkimukset
-hankkeiden vesistövaikutusten arvioinnin

Arvio vuotuisesta tilausmäärästä on 50.000 euroa/vuosi. Infrarakennuttaminen (osa-tarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu) Osa-alue pitää sisällään muun muassa

-infrarakennuttamisen asiantuntijatehtävät
-suunnitteluttamisen ja rakennuttamisen ohjauksen ja valvonnan
-rakentamisen valvonnan; sekä
-turvallisuuskoordinaattorin tehtävät

Arvio vuotuisesta tilausmäärästä on 80.000 euroa/vuosi. Siltatekniikka (osa-tarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu) Osa-alue pitää sisällään muun muassa
-siltojen ja siltarakenteiden rakentamisen, käytön ja ylläpidon suunnittelun; sekä
-siltojen yleis- ja erikoistarkastuksiin ja korjaussuunnitteluun liittyvät asiantuntijapalvelut.

Arvio vuotuisesta tilausmäärästä on 30.000 euroa/vuosi. Geotekniset maastotutkimukset (osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Osa-alue pitää sisällään muun muassa

- maa- ja kallioperän geotekniset maastotutkimukset; sekä
- pohjavesitutkimukset
- geolaboratoriopalvelut

Arvio vuotuisesta tilausmäärästä on 50.000 euroa/vuosi. Liikennetekniikka (osa-tarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu) Osa-alue pitää sisällään muun muassa

- liikennetutkimukset, -ennusteet ja -laskennat
- liikennettä koskevat taloudelliset ja toiminnalliset vertailut
- sijaintitutkimukset
- liikenneverkkojen ja -järjestelmien sekä liikenteen hoidon suunnittelun
- liikenteen ohjauksen ja opastuksen suunnittelun; sekä
- liikenneturvallisuusselvitykset

Arvio vuotuisesta tilausmäärästä on 40.000 euroa/vuosi.

Alkuperäinen ilmoitus

Ilmoitusnumero 2019-025865
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Meluntorjuntaa koskevat konsulttipalvelut (71313100), Siltojen suunnittelupalvelut (71322300), Geotekniset palvelut (71332000), Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut (71400000), Yhdyskuntasuunnittelupalvelut (71410000), Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut (71530000), Maa-, tie- ja vesirakentamista koskevat konsulttipalvelut (71311000), Liikennejärjestelmää koskevat konsulttipalvelut (71311200), Infrastruktuuria koskevat konsulttipalvelut (71311300)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI1B1 FI1B1 FI1B1 FI1B1 FI1B1 FI1B1 FI1B1 FI1B1 FI1B1 FI1B1 FI1B1
Osoitetiedot Tuusulan kunta
Hyryläntie 16, PL 60 04301 Tuusula FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma