Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut

Imatra, Suomi | Imatran kaupunki
Julkaistu 4 vuotta sitten | 3.4.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat Imatran kaupungin kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun sekä kunnallistekniikan suunnittelu- ja konsulttipalvelut. Hankinnan kohteena olevia palveluja käyttävät Imatran kaupungin lisäksi kaupungin konserniyhtiöt.|| DPS on jaettu perustettaessa seuraaviin osa-alueisiin:|| – Selvitykset (kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu)|| – Suunnitelmat (kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu)|| – Vaikutusten arviointi (kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu)|| – Kadut ja liikenne (kunnallistekniikan suunnittelu)|| – Vesihuolto (kunnallistekniikan suunnittelu).|| Tarkempi osa-aluejako on eritelty hankinnan kohteissa.|| Tilaajan yhteyshenkilöt 27.3.2020:|| Kaija Maunula, kaavoitusarkkitehti|| kaija.maunula@imatra.fi|| +358 20 617 4460|| Kari Pietarinen, vesihuoltopäällikkö|| kari.pietarinen@imatra.fi|| +358 20 617 4399|| Päivi Pekkanen, kaupungininsinööri|| paivi.pekkanen@imatra.fi|| +358 20 617 4418|| Simo Timperi, hankinta-asiantuntija|| simo.timperi@imatra.fi|| +358 20 617 2218

 

 

Ilmoitusnumero 159635-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut (71400000)
EUVL S 67
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Imatran kaupunki
Imatra
simo.timperi@imatra.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159635-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED