Vammaispalvelun ja sosiaalihuollon henkilökuljetuspalvelut

Suomi | Oulun kaupunki
Julkaistu 3 vuotta sitten | 25.2.2020 Määräaika: 9 kuukautta kuluttua | 21.2.2024 08:42 Alkuperäinen ilmoitus

Ajoneuvoluokka 1 Ajoneuvoluokka 1 M1 luokan henkilöauto, sedan tai farmari Henkilöiden kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa vähintään kolmelle (3) ja enintään kuudelle (6) henkilölle. Ajoneuvossa tulee olla neljä (4), auton sivuilla sijaitsevaa ovea. Ajoneuvon kattorakenne tulee olla kiinnitettynä kiinteästi auton korirakenteeseen. Euroluokituksen mukaan kaluston on täytettävä vähintään Euro 5- luokan päästöluokitus. Ajoneuvoluokka 2 Ajoneuvoluokka 2 M1 luokan henkilöauto, esteetön auto Esteetön ajoneuvo on erityisesti pyörätuolia käyttävien vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljetusta varten rakennettu ja varustettu ajoneuvo. Esteetön ajoneuvo jakautuu kahteen (2) alaluokkaan: 2A Suuri esteetön auto ja 2B Pieni esteetön auto. Euroluokituksen mukaan kaluston on täytettävä vähintään Euro 5- luokan päästöluokitus. Esteettömässä ajoneuvossa tulee olla pyörätuolia varten nostin tai sen sijaan leveyssuunnassa yhtenäinen ja turvallinen kulkuluiska, jonka kaltevuus on enintään 14 prosenttia. Kulkuluiskan kaltevuus saa kuitenkin olla enintään 21 prosenttia, jos kulkuluiskalla liikkumista varten on käytössä sähköisesti kelautuvat ja lukittuvat pyörätuolin kiinnitysvyöt. Esteettömässä ajoneuvossa tulee olla pyörätuolipaikka, jonka leveys on vähintään 0,75 metriä ja pituus vähintään 1,10 metriä. Pyörätuolipaikan korkeus on pienessä esteettömässä ajoneuvossa oltava vähintään 1,40 metriä ja suuressa esteettömässä ajoneuvossa vähintään 1,45 metriä. Pyörätuolipaikan kohdalla lattian sisätilan kaltevuus saa olla korkeintaan yksi (1) prosentti lukuun ottamatta pitkittäissuuntaa, jossa kaltevuus voi olla eteenpäin nousevasti enintään viisi (5) prosenttia. Pyörätuolipaikalla saa olla vaihtoehtoista käyttöä varten helposti sivuun käännettävät istuimet, joiden tarvitsema tila sivuun käännettynä ei rajoita edellä määrättyä pyörätuolipaikan tilaa. Pyörätuolin ja siinä matkustavan tulee olla luotettavasti kiinnitettävissä ajoneuvoon standardin SFS 5912 tai standardin ISO 10542-1:2012 mukaisesti. Pyörätuolipaikalle johtavan kulkuaukon leveys on lattiatasossa vähintään 0,80 metriä enintään 30 millimetriä pyörätuolipaikan lattiatason yläpuolelta mitattuna. Pyörätuolipaikalle johtavan kulkuaukon korkeus on pienessä esteettömässä ajoneuvossa vähintään 1,35 metriä ja suuressa esteettömässä autossa vähintään 1,45 metriä. Kulku autoon on järjestettävä helpoksi. Ajoneuvoluokka 3 Ajoneuvoluokka 3 M2 luokan linja-auto, pyörätuolivalmiudella lisättynä Henkilöiden kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jossa on kuljettajan istumapaikan lisäksi enemmän kuin kahdeksan (8) ja enintään 15 istuinpaikkaa ja siinä on pyörätuoli valmius. Ajoneuvon kokonaismassa on enintään viisi (5) tonnia. Euroluokituksen mukaan kaluston on täytettävä vähintään Euro 5- luokan päästöluokitus.

Ilmoitusnumero 2020-039674
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1D9 FI FI FI
Osoitetiedot Oulun kaupunki
PL 27 90015 Oulun kaupunki FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma