Vaatteet, jalkineet, matkalaukkutuotteet ja tarvikkeet

Kajaani, Suomi | Kajaanin kaupunki
Julkaistu 3 vuotta sitten | 23.11.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Hankintailmoituksella perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Järjestelmään ilmoittautuminen ei sido ehdokasta. Ehdokas voi valita, mihin järjestelmän sisällä järjestettäviin kilpailutuksiin osallistuu. Ehdokkaiden hyväksymisen dynaamiseen hankintajärjestelmään tekee Kajaanin kaupungin hankintapalvelut|| Dynaamisen hankintajärjestelmä (DPS) kohteena ovat henkilöstölle hankittavat työvaatteet, jalkineet sekä henkilösuojaimet. Pääasiallisia kohderyhmiä, joille näitä hankitaan ovat ympäristöteknisen toimialan ja ateria- ja puhtaanapitopalveluiden työntekijät.

 

 

Ilmoitusnumero 561136-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Vaatteet, jalkineet, matkalaukkutuotteet ja tarvikkeet (18000000)
EUVL S 228
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Kajaanin kaupunki
Kajaani
erja.tuovinen@kajaani.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:561136-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED