Training services

Wakefield, Iso-Britannia | YPO
Julkaistu 4 vuotta sitten | 31.1.2020 Alkuperäinen ilmoitus

YPO are looking for suppliers to be appointed onto a dynamic purchasing system (DPS) for the provision of training solutions for the emergency services and wider public sector. The DPS is designed to meet the needs of all public sector organisations which includes YPO’s internal requirements and any of YPO’s wholly owned associated or subsidiary companies. The end customer will place the order/s with the provider and the provider will deliver direct to the end customer.

 

 

Ilmoitusnumero 048779-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Harjoitteluvälineet ja -laitteet (39162200), Teollisuusalan koulutus ja tekniset koulutuspalvelut (80531000), Terveys- ja hyvinvointipalvelut (98334000), Harjoitustilat (45214800), Teollisuusalan koulutus (80531100), Riskien tai vaarojen arviointi rakentamisessa (71313410), Tekniset koulutuspalvelut (80531200), Tietokonepalvelut (72500000), Johtamiskoulutus (80532000), Julkishallinnon palvelut, maanpuolustus ja sosiaaliturvapalvelut (75000000), Tietokonekäyttäjien perehdyttämiskoulutus ja muu atk-koulutus (80533000), Palontorjunta (75251110), ATK-koulutus (80533100), Henkilöstökoulutus (79632000), Ympäristökoulutuspalvelut (80540000), Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut (80000000), Turvatehtävissä toimivien henkilöiden valmennuspalvelut (80550000), Autokoulupalvelut (80411000), Terveys- ja ensiapukoulutus (80560000), Ammattikoulutuspalvelut (80500000), Ensiapukoulutus (80562000), Asiantuntijakoulutus (80510000), Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus (80570000), Lennonjohdon koulutuslaitteistot (34962230), Henkilökunnan koulutuspalvelut (80511000), Maanpuolustus- ja turvallisuustarvikkeisiin liittyvät koulutuspalvelut (80600000), Palontorjunta-, pelastus- ja turvavälineet (35110000), Koirien koulutuspalvelut (80512000), Turvalaitteisiin ja -varusteisiin liittyvä koulutus ja simulointi (80610000), Pelastuskoulutuksessa käytettävät nuket (35112100), Koulutusalan palvelut (80520000), Tuliaseisiin ja ampumatarvikkeisiin liittyvä koulutus ja simulointi (80620000), Hygienian valvonta- ja testauslaitteisto (38910000), Koulutusseminaarit (80522000), Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut (85000000), Tekniset simulaattorit tutkimus-, testaus- ja tieteelliseen käyttöön (38970000), Ammattikoulutuspalvelut (80530000), Koulutuskäsikirjojen laatimiseen liittyvät palvelut (92312212)
EUVL S 22
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot YPO
Wakefield
Contracts@ypo.co.uk
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:048779-2020:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED