Tjänster i naturreservat

Örebro, Ruotsi | Örebro kommun
Julkaistu 2 kuukautta sitten | 12.12.2022 Määräaika: Umpeutunut | 9.1.2023 23:59 Alkuperäinen ilmoitus

Örebro kommun bjuder härmed in intresserade företag att lämna anbud gällande skötsel av naturreservatet Oset och Rynningeviken.|| I uppdraget ingår bl.a. skötsel av vattenreglering, röjning av vegetation, skötsel av stigar, snöröjning (manuellt/mindre maskiner), renhållning av rastplatser, öppna/stänga grindar och bommar i området. Vidare viss arbetsledning, inköp av material och löpande kontakt med kommunen och andra inblandade entreprenörer.|| Uppskattad tidsåtgång för att fullgöra uppdraget är 2-3 personer heltid på helårsbasis. Uppdragen är dock mer arbetsintensiva vissa tider på året än andra. Behoven skiftar mycket beroende på årstid och väderlek.|| Avtalsvärdet per år uppskattas till 2,1 miljoner kronor.

 

 

Ilmoitusnumero 688200-2022
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Pensaikon raivaustyöt (45111220), Puutarhanhoitopalvelut (77300000), Lumenaurauspalvelut (90620000), Luonnonsuojelualueiden palvelut (92533000)
EUVL S 239
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot Örebro kommun
Örebro
andreas.svensson@orebro.se
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:688200-2022:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED