Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

Helsinki, Suomi | Fingrid Oyj
Julkaistu 5 vuotta sitten | 14.9.2018 Alkuperäinen ilmoitus

Fingrid Oyj ja Fingridin tytäryhtiö Datahub Oy hankkivat dynaamisen hankintajärjestelmän ohjelmistorobotiikan, ohjelmistotestauksen ja ohjelmistokehityksen asiantuntijapalveluiden hankintaan. Hankinta on jaettu edellä mainittujen asiantuntijapalveluiden osa-alueisiin. Tarjoaja voi toimittaa osallistumishakemuksen kaikkiin tai yksittäisiin hankinnan osa-alueisiin. Hankintajärjestelmän aikana toimittaja voi osallistua vain sellaisten osa-alueiden hankintoihin, joihin sen osallistumishakemus on hyväksytty. Dynaamisen hankintajärjestelmän aikana kaikki hankinnasta kiinnostuneet tarjoajat voivat hakea osallistumista järjestelmään täyttämällä hankintayksikön asettamat vähimmäisvaatimukset. Hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken kilpailutetaan asiantuntijapalveluja osa-alueittain järjestelmän sisäisillä, kevennetyillä kilpailutuksilla.

 

 

Ilmoitusnumero 401471-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000), Ohjelmiston kehittämispalvelut (72262000), Tietojärjestelmän auditointi- ja testauspalvelut (72800000)
EUVL S 177
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Fingrid Oyj
Helsinki
katariina.kasanen@fingrid.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401471-2018:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED