Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

Turku, Suomi | 2M-IT Oy
Julkaistu 4 vuotta sitten | 19.7.2019 Alkuperäinen ilmoitus

2M-IT Oy (jäljempänä myös tilaaja) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) koskien sosiaali- ja terveydenhuollon (SOTE) toiminnan kehittämisen konsultointia ja SOTE-ICT-palveluiden konsultointia.

 

 

Ilmoitusnumero 340267-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
EUVL S 138
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot 2M-IT Oy
Turku
hankinnat@2m-it.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340267-2019:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED