Tieliikennepalvelut

Joensuu, Suomi | Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Julkaistu 4 vuotta sitten | 29.5.2019 Alkuperäinen ilmoitus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää teiltä osallistumishakemustanne Siun soten henkilökuljetuksista osallistumispyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 1.7.2019-30.6.2023. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Osallistumishakemus on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä.

 

 

Ilmoitusnumero 249892-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tieliikennepalvelut (60100000)
EUVL S 103
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Joensuu
hankinta@jns.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249892-2019:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED