Tehohoidon lääkintälaitteet 2020-2024 (DPS)

Suomi | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Julkaistu 4 vuotta sitten | 15.2.2020 Alkuperäinen ilmoitus

AV-laskimopumput ja niihin liittyvät tarvikkeet Hankinnan kohteena on av-laskimopumput ja niihin liittyvät tarvikkeet. AV-laskimopumppu on laite, jota käytetään raajojen verenkiertohäiriöiden hoitoon, muuan muassa turvotuksen hallintaan, kudoskuolion ennaltaehkäisyyn, haavanhoitoon sekä iskemiaoireiden hoitoon. Tähän osa-alueeseen voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa "Tarjouspyynnön muut ehdot" ja "Hankinnan kohteen kriteerit". Hengityksenhoito (CPAP) koti- ja sairaalakäyttöön ja niihin liittyvät tarvikkeet Hankinnan kohteena on hengityksenhoito (CPAP) koti- ja sairaalakäyttöön ja niihin liittyvät tarvikkeet. CPAP- hoidolla tarkoitetaan naamarin avulla annettavaa jatkuvaa ylipainehengityshoitoa (continuous positive airway pressure). Tähän osa-alueeseen voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa "Tarjouspyynnön muut ehdot" ja "Hankinnan kohteen kriteerit" (sähköisessä tarjousportaalissa "Hankinnan kohteen tietojen syöttö"). Veren -ja nesteenlämmityslaitteet ja niihin liittyvät tarvikkeet Hankinnan kohteena on veren -ja nesteenlämmityslaitteet ja niihin liittyvät tarvikkeet. Potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa nesteiden lämmitys on erittäin tärkeä osa, sillä sen avulla voidaan vähentää potilaan lämpöhukkaa suuria nestevolyymeja annettaessa. Tähän osa-alueeseen voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa "Tarjouspyynnön muut ehdot" ja "Hankinnan kohteen kriteerit" (sähköisessä tarjousportaalissa "Hankinnan kohteen tietojen syöttö").

Ilmoitusnumero 2020-038964
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI1 FI1 FI1 FI1
Osoitetiedot Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa) 00029 HUS FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma