Taxi services

Anglesey, Iso-Britannia | Isle of Anglesey County Council
Julkaistu 3 vuotta sitten | 26.9.2019 Alkuperäinen ilmoitus

Provision of transport services for Home to School Mainstream Education, Additional Learning/Special Needs (ALN/SEN), Post 16 and Ad Hoc Taxis.

 

 

Ilmoitusnumero 452423-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Alle 10 henkilön kuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot (34115200), Vähintään 10-paikkaiset moottoriajoneuvot (34120000), Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) (60000000), Tieliikennepalvelut (60100000), Joukkoliikennepalvelut maanteitse (60112000), Taksipalvelut (60120000), Tilausmatkustajaliikenteen palvelut (60140000)
EUVL S 186
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Isle of Anglesey County Council
Anglesey
cfxfi@anglesey.gov.uk
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:452423-2019:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED