Taimitarhan tuotteet

Helsinki, Suomi | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet
Julkaistu 2 vuotta sitten | 22.6.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala (myöhemmin tilaaja) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (myöhemmin DPS), jonka sisällä tullaan kilpailuttamaan tilaajalle perustaimia. Palvelutoimeksiannot voivat koskea laajasti erilaisia hankintoja, muun muassa tavara- tai palveluhankintoja.|| Dynaamisen hankintajärjestelmän toimintamalli on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan rajoitetun menettelyn säännöksiä noudattaen. Toisessa vaiheessa tilaaja tekee dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisiä kilpailutuksia siihen liittyneiden ehdokkaiden kesken. Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kautta Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimiala hankkii kasvillisuuden osalta merkittäviin katu-, puisto- ja liikuntapaikkahankkeisiin taimia sekä taimiin liittyviä palveluita.|| Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu kolmeen (3) luokkaan:|| – Tavarat – luokka 1 Taimet|| – Palvelut – luokka 2 Kasvatussopimukset|| – Palvelut – luokka 3 Taimet ja taimiin liittyvät palvelusopimukset.|| Dynaamisen taimihankintajärjestelmän sisällä tehtävissä kilpailutuksissa käytetään kokonaistaloudellista vertailuperustetta. Laadun painotus hankinnoissa on 40–70 % ja hinnan vastaavasti 30–60 %. Laatupisteytys perustuu hankintakohtaisesti valittuihin ja painotettuihin, kyseiseen hankintaan soveltuviin seikkoihin. Näitä voivat olla lisäyslähteen kestävyyden osoittaminen, taimien taimistoaikainen hoito, lajikohtainen kasvatuskokemus, pakkausmuovin sekä muun muovin ja glyfosaatin käytön vähentäminen, sekä toiminnan sosiaalinen vastuullisuus.|| Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa 24 kuukautta, ellei hankintayksikkö lyhennä tai pidennä dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa. DPS:ään voidaan jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Helsingin kaupunkiympäristön toimiala hyväksyy DPS:ään kaikki osallistumishakemuksen jättäneet hakijat, jotka täyttävät hakijalle asetetut soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu osiossa Tarjouspyynnön muut ehdot.

 

 

Ilmoitusnumero 312646-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Puutarhatuotteet ja taimitarhan tuotteet (03120000), Taimitarhan tuotteet (03450000), Maisemarakennustyöt (45112700), Maatalous-, metsätalous-, puutarha-, vesiviljely- ja mehiläistalousalan palvelut (77000000)
EUVL S 119
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet
Helsinki
kymp.infrahankinnat@hel.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312646-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED