Sora, hiekka, sepeli ja muut kiviainekset

Imatra, Suomi | Imatran kaupunki
Julkaistu 3 vuotta sitten | 12.12.2019 Alkuperäinen ilmoitus

Imatran kaupunki sekä Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy pyytävät osallistumishakemuksia infra-rakentamisen ja kunnossapidon kiviainesten hankintaan perustettavaan dynaamiseen hankintajärjestelmään oheisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 11.2.2020 (tavoiteltu) alkavalle hankintakaudelle. Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa 48 kuukautta, ja sitä voidaan jatkaa ilmoittamalla uudella hankintailmoituksella. Pääpaino on infrarakentamisen kiviaineksissa. Rakennettavat kohteet sijaitsevat Imatran kaupungin alueen eri osissa. Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitetun ajan ja sen voimassaoloaikana voidaan järjestää ennalta määrittelemätön määrä tarjouskilpailuja, joihin voivat osallistua kaikki järjestelmään mukaan hyväksytyt tarjoajat. Tarjouskilpailuihin osallistuminen ei ole pakollista. Järjestelmään hyväksytään uusia toimittajia koko sen voimassaolon ajan. Hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon.

 

 

Ilmoitusnumero 588515-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Sora, hiekka, sepeli ja muut kiviainekset (14210000)
EUVL S 240
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Imatran kaupunki
Imatra
hankinnat@imatra.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:588515-2019:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED