Skogstjänster

Karlskrona, Ruotsi | Länsstyrelsen Blekinge
Julkaistu 4 vuotta sitten | 15.7.2019 Alkuperäinen ilmoitus

Länsstyrelsen i Blekinge län inbjuder er att anmäla intresse för att ingå i ett Dynamiskt inköpssystem avseende Naturvårdstjänster. Naturvårdsstjänsterna avser Skogliga åtgärder som T. ex. Gallring, röjning, restaurering och flisning.|| Annonsens syfte är att få intresserade anbudsgivare att ansluta sig till Länsstyrelsens dynamiska inköpssystem för Naturvårdstjänster.

 

 

Ilmoitusnumero 329567-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Metsänhoitopalvelut (77200000), Puiden raivauspalvelut (77211300), Viheralueiden istutus- ja hoitopalvelut (77310000), Puiden leikkaus (77341000), Luonnonsuojelualueiden palvelut (92533000)
EUVL S 134
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Länsstyrelsen Blekinge
Karlskrona
fredrik.k.nilsson@lansstyrelsen.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329567-2019:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED