Sjukskötersketjänster

Arvika, Ruotsi | Arvika kommun, 7 Inköp
Julkaistu 4 vuotta sitten | 17.1.2019 Alkuperäinen ilmoitus

Arvika kommun bjuder in leverantörer till att ansöka om att delta i Bemanningstjänster sjuksköterskor som ett dynamiskt inköpssystem (DIS).|| Målet är att fylla kommunens behov av sjuksköterskor, inom ordinärt- och särskilt boende, som den egna personalpoolen inte kan uppfylla. Uppskattat volym baserad på tidigare år är 5-6 heltider under semesterperioden samt enstaka dagar under resten av året.|| Information om det aktuella behovet samt specificerade krav och villkor kommer att anges i respektive anbudsinbjudan (inbjudan att lämna anbud i steg 2, se upphandlingsdokumenten för förklaring).

 

 

Ilmoitusnumero 024144-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Työhönottopalvelut (79600000), Henkilöstön työhönsijoituspalvelut (79610000), Sairaanhoitohenkilöstön hankintapalvelut (79624000), Sairaanhoitajapalvelut (85141200)
EUVL S 12
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Arvika kommun, 7 Inköp
Arvika
hilde.mansson@arvika.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:024144-2019:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED