Siuvimo paslaugos

Vilnius, Liettua | Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
Julkaistu 4 vuotta sitten | 26.7.2019 Alkuperäinen ilmoitus

Pirkimo objektas – siuvinėta atributika (paslauga) (toliau – paslauga) bus įsigyjama taikant DPS. Tiekėjai, kurie neturės pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų ir atitiks perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacinius reikalavimus ir kuriems bus leista dalyvauti DPS, bus kviečiami teikti pasiūlymus dėl konkrečių paslaugų pirkimo šioje DPS.|| DPS galiojimo terminas – 48 (keturiasdešimt aštuoni) mėnesiai. DPS galiojimo terminas gali būti keičiamas. GRA turi teisę nutraukti DPS galiojimą anksčiau šiame punkte nustatyto jos termino.|| Maksimalus numatomas pirkti paslaugų kiekis – 62 000 vnt./porų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso maksimalaus paslaugų kiekio per visą 48 mėnesių DPS galiojimo laikotarpį.

 

 

Ilmoitusnumero 352564-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Räätälipalvelut (98393000)
EUVL S 143
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
Vilnius
agne.vielyte@kam.lt
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352564-2019:TEXT:LT:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED