Repair and maintenance services of building installations

Warrington, Iso-Britannia | Procurement for Housing Limited
Julkaistu 5 vuotta sitten | 6.9.2018 Alkuperäinen ilmoitus

Procurement for Housing wish to establish a DPS for the delivery of compliance services projects and provision of associated works for PfH Members throughout England, Wales and Northern Ireland. It is intended that the DPS will run for an initial period of 5 years with the option to extend for a further period of up to five years. The opportunity has been divided into seventeen categories. Organisations can apply to become qualified suppliers in one or more categories. At the Invitation to Tender stage PfH Members will define the requirements including requirements and specification, delivery model, pricing model and form of contract.

 

 

Ilmoitusnumero 388633-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Sisääntuloväylän portit (44221310), Palontorjuntalaitteiden korjaus ja huolto (50413200), Sekalaiset palontorjuntalaitteet (44480000), Kattilalaitteistojen korjaus ja huolto (50531100), Palontorjuntalaitteet (44482000), Rakennuksen laitteiden korjaus ja huolto (50700000), Palonilmaisinjärjestelmät (31625100), Veden puhdistamiseen liittyvä työ (45232430), Rakennuksen sähkölaitteiden korjaus ja huolto (50711000), Palohälytysjärjestelmät (31625200), Turvalaitteiden asennustyöt (45233292), Keskuslämmitysjärjestelmän korjaus ja huolto (50720000), Suojakaiteet (34928300), Asbestin poistotyöt (45262660), Palontorjuntalaitteiden asennuspalvelut (51700000), Palontorjunta-, pelastus- ja turvavälineet (35110000), Rakennusten asennustyöt (45300000), Ympäristötekniset konsulttipalvelut (71313000), Palontukahdutusjärjestelmä (35111500), Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt (45310000), Koneenrakennus- ja sähkötekniset palvelut (71334000), Palonsammutuspumput (42122110), Palohälytysjärjestelmän asennustyöt (45312100), Palontorjunta (75251110), Hissit (42416100), Keskuslämmityslaitteiden asennustyöt (45331100), Rikkakasvien kitkeminen (77312000), Uima-allashissit (42416110), Kattilalaitteistojen asennustyöt (45331110), Asbestinpoistopalvelut (90650000), Tavarahissit (42416120), Paloturvallisuutta parantavat asennustyöt (45343000), Myrkyllisten aineiden seurantapalvelut (90743100), Mekaaniset hissit (42416130), Palosuojaustyöt (45343100), Tuolihissit (42418220), Palontorjuntalaitteiden asennustyöt (45343200), Kulunvalvontajärjestelmä (42961100), CO2-sammuttimien asennustyöt (45343210), Palo-ovet (44221220), Sammutuslaitteiden asennustyöt (45343220)
EUVL S 171
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Procurement for Housing Limited
Warrington
itaylor@pfh.co.uk
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388633-2018:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED