Radio-, televisio- ja viestintä- ja teleliikennelaitteet ja niihin liittyvät laitteet

Helsinki, Suomi | Helsingin kaupunginkanslia
Julkaistu 4 vuotta sitten | 27.3.2019 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on esitystekniikan laitteiden ja niihin liittyvien palvelujen hankinta. Helsingin kaupungin yksiköt toteuttavat hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla.|| Dynaamisessa hankintajärjestelmässä on kolme (3) osaluetta. Tarjoaja voi osallistua sisäisiin kilpailutuksiin vain niillä osa-alueilla, joihin se tulee hyväksytyksi.|| Osa-alueet:|| 1. Laitteet ja asennukset|| 2. Asiakaspalvelut|| 3. Tuki- ja huoltopalvelut.

 

 

Ilmoitusnumero 141121-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Radio-, televisio- ja viestintä- ja teleliikennelaitteet ja niihin liittyvät laitteet (32000000), Korjaus- ja huoltopalvelut (50000000), Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta) (51000000), Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000), Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus (79000000)
EUVL S 61
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Helsingin kaupunginkanslia
Helsinki
raili.alanko@hel.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141121-2019:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED