Psykiatrian palvelualueen ostopalvelut

Suomi | Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Julkaistu 2 vuotta sitten | 4.4.2021 Määräaika: 2 vuotta kuluttua | 1.4.2025 16:55 Alkuperäinen ilmoitus

Erikoislääkäripalvelut Palveluluokka A Erikoislääkäripalvelut on jaettu neljään Palveluryhmään: A1. Psykiatrian palvelut A2. Nuorisopsykiatrian palvelut A3. Lastenpsykiatrian palvelut A4. Oikeuspsykiatrian palvelut Palvelua koskevat vaatimukset on esitetty liitteessä 1 ("Hankinnan kuvaus") Lasten terapiapalvelut Palveluluokka B Lasten terapiapalvelut on jaettu neljään Palveluryhmään: B1. Psykoterapeutin palvelut B2. Kuvataideterapeutin palvelut B3. Toimintaterapeutin palvelut B4. Musiikkiterapeutin palvelut Palvelua koskevat vaatimukset on esitetty liitteessä 1 ("Hankinnan kuvaus") Työnohjauspalvelut Palveluluokka C Työnohjauspalvelut on jaettu kahteen Palveluryhmään: C1. Esimiestyöhön ja johtamiseen liittyvät työnohjauspalvelut C2. Yksilö, ryhmä ja työyhteisön ohjaamiseen liittyvät työnohjauspalvelut Yleinen kuvaus työnohjauspalveluista: Työnohjaus on prosessiluontoista työhön, sen tavoitteisiin ja toimintastrategioihin, työyhteisöön ja työrooleihin liittyvien kysymysten ja tunteiden tutkimista, tiedostamista, jäsentämistä, arvioimista ja kehittämistä yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. Työnohjauspalveluilla tarkoitetaan koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaukset ovat yksilö-, ryhmä- tai työyhteisötyönohjauksia eri ammattiryhmille. Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisön työnohjaukset voivat sisältää ns. suoraa työnohjausta, jolloin työnohjaustilanteessa on asiakas läsnä. Palvelua koskevat vaatimukset on esitetty liitteessä 1 ("Hankinnan kuvaus")

Ilmoitusnumero 2021-069606
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus (80570000), Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut (85000000), Terveyspalvelut (85100000), Erikoislääkäripalvelut (85121200)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI193 FI193 FI193 FI193
Osoitetiedot Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Keskussairaalantie 19 40620 Jyväskylä FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma