Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons

Huddersfield, Iso-Britannia | The Council of the Borough of Kirklees
Julkaistu 5 vuotta sitten | 26.5.2018 Alkuperäinen ilmoitus

The contracting authority intends to establish a Dynamic Purchasing System (“DPS”) for the provision of passenger transport services (“the Service” or “Services”) under which interested economic operators can become eligible to bid to provide specific service contracts or “Routes”.

 

 

Ilmoitusnumero 226215-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Henkilöajoneuvojen vuokraus kuljettajan kanssa (60170000), Kuljetusten tuki- ja apupalvelut; matkatoimistopalvelut (63000000), Alle 10 henkilön kuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot (34115200), Vähintään 10-paikkaiset moottoriajoneuvot (34120000), Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) (60000000), Tieliikennepalvelut (60100000), Matkustajien erikoismaantiekuljetukset (60130000), Tilausmatkustajaliikenteen palvelut (60140000)
EUVL S 99
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot The Council of the Borough of Kirklees
Huddersfield
judith.anderson@kirklees.gov.uk
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226215-2018:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED