Liiketoiminnan kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut

Helsinki, Suomi | Yleisradio Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 28.11.2019 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on Ketterä kulttuuri ja digitaalinen asiakaskokemus.|| Tämä dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu sen sisällä hankittavien palveluiden perusteella 3 luokkaan:|| 1) Liiketoiminnan kehittäminen|| 2) Kehittämisen kulttuuri|| 3) Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu.|| Tarjoajaehdokas voi jättää osallistumishakemuksen koskien 1 tai useampaa yllä mainituista luokista. Jokaisella luokalla on omat soveltuvuusvaatimuksensa referenssivaatimuksien muodossa. Hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän luokkien sisällä erillisinä tarjouspyyntöinä. Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto on 48 kuukautta. Palveluiden kilpailutukset voivat ajoittua koko dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajalle.

 

 

Ilmoitusnumero 564467-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut (73000000), Kokeelliset kehityspalvelut (73120000), Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut (79400000), Liiketoiminnan kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut (79411100)
EUVL S 230
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Yleisradio Oy
Helsinki
tarjoukset.yle@yle.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:564467-2019:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED