Leikkaustoiminnan säteilytekniset lääkintälaitteet 2020-2024 (DPS)

Suomi | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Julkaistu 4 vuotta sitten | 10.1.2020 Määräaika: 3 kuukautta kuluttua | 8.1.2024 11:04 Alkuperäinen ilmoitus

Liikuteltavat C-kaaret ja O-kaaret Hankinnan kohteena on leikkaussaleissa tehtävien toimenpiteiden yhteydessä käytettävät liikuteltavat C-kaaret ja O-kaaret.

C-kaaret voidaan jakaa käyttönsä perusteella kolmeen kategoriaan:
1) Raskas ja keskiraskas ortopedia ja traumatologia (mm. selän, lonkan ja olkapään toimenpiteet)
2) Yleisortopedia (mm. olkapään, kyynärpään ja säären toimenpiteet)
3) Käsi- ja jalkateräkirurgia (mini-C-kaaret)

Tähän osa-alueeseen voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa "Muut ehdot" ja "Hankinnan kohteen kriteerit" (sähköisessä tarjousportaalissa "Hankinnan kohteen tietojen syöttö"). Gammailmaisimet Hankinnan kohteena on leikkaussalikäyttöön tarkoitetut gammailmaisimet, eli gammadetektorit osoittamaan radioisotoopeilla merkittyjen imusolmukkeiden sijainti.

Tähän osa-alueeseen voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa "Muut ehdot" ja "Hankinnan kohteen kriteerit" (sähköisessä tarjousportaalissa "Hankinnan kohteen tietojen syöttö"). Dopplerlaitteet Hankinnan kohteena on leikkaustoiminnassa käytettävät dopplerlaitteet (esim. TCD-dopplerlaitteet). Hankinta ei koske pieniä dopplerlaitteita (ns. kynädopplerlaitteita) eikä doppler-ominaisuudella varustettuja UÄ-laitteita, jotka ovat mukana ultraäänilaitteiden voimassa olevissa puitejärjestelyissä.

Tähän osa-alueeseen voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa "Muut ehdot" ja "Hankinnan kohteen kriteerit" (sähköisessä tarjousportaalissa "Hankinnan kohteen tietojen syöttö").

Alkuperäinen ilmoitus

Ilmoitusnumero 2020-035469
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet (33100000), Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen käyttöön tarkoitetut kuvauslaitteet (33110000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1 FI1 FI1 FI1
Osoitetiedot Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa) 00029 HUS FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma