Leikkaustoiminnan säteilytekniset lääkintälaitteet 2020-2024 (DPS)

Suomi | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Julkaistu 4 vuotta sitten | 21.2.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Liikuteltavat C-kaaret Hankinnan kohteena on leikkaustoiminnassa käytettävät liikuteltavat C-kaaret. Tähän osa-alueeseen voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa "Muut ehdot" ja "Hankinnan kohteen kriteerit" (sähköisessä tarjousportaalissa "Hankinnan kohteen tietojen syöttö"). Gammailmaisimet Hankinnan kohteena on leikkaustoiminnassa käytettävät gammailmaisimet, eli gammadetektorit osoittamaan radioisotoopeilla merkittyjen imusolmukkeiden sijainti. Tähän osa-alueeseen voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa "Muut ehdot" ja "Hankinnan kohteen kriteerit" (sähköisessä tarjousportaalissa "Hankinnan kohteen tietojen syöttö"). Dopplerlaitteet Hankinnan kohteena on leikkaustoiminnassa käytettävät dopplerlaitteet (esim. TCD-dopplerlaitteet). Hankinta ei koske pieniä dopplerlaitteita (ns. kynädopplerlaitteita) eikä doppler-ominaisuudella varustettuja UÄ-laitteita, jotka ovat mukana ultraäänilaitteiden voimassa olevissa puitejärjestelyissä. Tähän osa-alueeseen voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa "Muut ehdot" ja "Hankinnan kohteen kriteerit" (sähköisessä tarjousportaalissa "Hankinnan kohteen tietojen syöttö").

Ilmoitusnumero 2020-039301
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet (33100000), Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen käyttöön tarkoitetut kuvauslaitteet (33110000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI1 FI FI FI
Osoitetiedot Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa) 00029 HUS FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma