Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

Falun, Ruotsi | Region Dalarna
Julkaistu 4 kuukautta sitten | 8.11.2023 Alkuperäinen ilmoitus

Upphandlingen avser ett vätskekromatografiskt system med tandemmasspektrometer (LC-MS/MS) till Laboratoriemedicin Falu lasarett.||  || Systemet ska primärt utföra PEth-analyser och möjlighet för utökade analyser ska finnas.

 

 

Ilmoitusnumero 678093-2023
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja) (38000000), Ilmaisimet ja analyysilaitteet (38430000), Analyysilaitteet (38432000), Kromatografit (38432200), Spektrometrit (38433000), Massaspektrometri (38433100)
EUVL S 215
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Region Dalarna
Falun
dimitra.kalivas@regiondalarna.se
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:678093-2023:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED