Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

Uppsala, Ruotsi | Region Uppsala
Julkaistu 2 vuotta sitten | 2.10.2020 Alkuperäinen ilmoitus

De produktgrupper avropen i detta DIS kan komma att omfatta är följande: Medicinska kylar och frysar, för laboratorieverksamhet och klinisk verksamhet samt värmeenheter. Exempelvis blodkylskåp, läkemedelskylskåp, medicinkyl, vaccinkyl, reagenskyl, lågtemperaturfrysar, ultralågtempfrys, kryofrys, LN2, genomräckningskylar, ismaskiner, inkubatorer, värmeskåp och klimatkammare.|| Ansökans utgång|| Ansökan ska vara Region Uppsala tillhanda senast 19.9.2023 23:59. Ansökan som inkommer efter ansökningstidens utgång får inte prövas.

 

 

Ilmoitusnumero 461040-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja) (38000000)
EUVL S 192
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Region Uppsala
Uppsala
upphandling@regionuppsala.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461040-2020:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED