Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet

HUS, Suomi | Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka
Julkaistu 2 vuotta sitten | 24.2.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Tällä ilmoituksella perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä.|| Hankinnan kohteena dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) sisällä ovat toimenpide- ja neuroradiologiset sekä kuvantamisen erilaiset tarvikkeet. Dynaaminen hankintajärjestelmä kattaa mm. eriliaisia toimenpide- ja neuroradiologiassa sekä kuvantamisessa käytettäviä tarvikkeita ja tuotteita sekä tarvittaessa niihin liittyviä lisäpalveluita, kuten koulutus-, kaupintavarastointi- tms. palveluita.|| Hankittavat tuotteet ja tarvikkeet määritellään tarkemmin kussakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa.|| Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto on 48 kuukautta.

 

 

Ilmoitusnumero 094378-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000)
EUVL S 38
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka
HUS
logistiikka.kilpailutus@hus.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:094378-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED