Lääketieteelliset laitteet

Kuopio, Suomi | Sansia Oy
Julkaistu 2 vuotta sitten | 11.5.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Sansia Oy perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka kautta hankitaan biosuojakaappeja. Hankintoja tehdään tarpeen mukaan. Tilaajina ovat ISLAB ja HUS Diagnostiikkakeskus. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa tarkennetaan mukana olevat tilaajat sekä kilpailutettavat tuotteet.

 

 

Ilmoitusnumero 234950-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet (33100000)
EUVL S 91
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Sansia Oy
Kuopio
tomi.rasanen@sansia.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234950-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED