Lääketieteelliset laitteet

Helsinki, Suomi | Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Julkaistu 3 vuotta sitten | 9.1.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Pyydämme osallistumishakemuksia leikkaustoiminnan säteilyteknisten lääkintälaitteiden dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS). HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita leikkaustoiminnan säteilyteknisiä lääkintälaitteita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Dynaamiseen hankintajärjestelmään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde.|| Dynaamisessa hankintajärjestelmässä on kolme (3) luokkaa (osa-aluetta).|| Luokat: 1. Liikuteltavat C-kaaret ja O-kaaret|| 2. Gammailmaisimet|| 3. Dopplerlaitteet.|| Hakemuksia voi jättää yhteen (1) tai useampaan luokkaan.|| Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä.

 

 

Ilmoitusnumero 008144-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet (33100000), Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen käyttöön tarkoitetut kuvauslaitteet (33110000)
EUVL S 6
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Helsinki
logistiikka.hankinta@hus.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:008144-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED