Köp och försäljning av fastigheter

Nacka, Ruotsi | Nacka kommun
Julkaistu 4 vuotta sitten | 23.3.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Kommunen har behov att köpa och sälja olika typer av fastigheter såsom bostadsrätter, villor och tomter/mark. För att tillgodose detta behov inför kommunen ett dynamiskt inköpssystem som innebär att de som uppfyller kvalificeringskraven automatiskt kommer att få alla förfrågningar som går ut från kommunen gällande dessa tjänster i detta system. Ett sådant system kan liknas vid en leverantörspool där alla kvalificerade leverantörer är med. När kommunen har ett behov bjuds samtliga kvalificerade leverantörer i poolen in att lämna anbud. I den förfrågan som skickas ut anges hur anbud kommer utvärderas och det är först vid själva uppdraget som kontrakt träffas med en leverantör. Leverantörer kan under 5 år ansöka om att bli godkända i systemet eller när som helst avsluta sin anslutning. Nacka kommun har rätt att avsluta det dynamiska inköpssystemet i förtid. Nacka kommun har även rätt att använda andra upphandlingsformer inom avtalsområdet under avtalsperioden. Inga volymer garanteras.

 

 

Ilmoitusnumero 139058-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Kiinteistöjen osto ja myynti (70120000), Rakennusten osto- tai myyntipalvelut (70121000), Maa-alueiden osto- tai myyntipalvelut (70122000)
EUVL S 58
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Nacka kommun
Nacka
charlotta.rosendahl@nacka.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139058-2020:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED