Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut dynaamisessa toimittajarekisterissä

Suomi | Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Julkaistu 3 vuotta sitten | 18.5.2020 Määräaika: 3 kuukautta kuluttua | 15.5.2023 08:05 Alkuperäinen ilmoitus

Asumispalvelu asumisyksikössä (ryhmäkodissa) Hankinnan kohteena ovat asumispalvelut asiakkaille, jotka hyötyvät palvelukuvauksen mukaisista palveluista. Asumispalvelut perustuvat pääsääntöisesti kehitysvammalain 2 §:ään, vammaispalvelulain 8 §:ään (vammaisille tarkoitetut palvelut) ja vammaispalveluasetuksen 10 – 11 §:iin (palveluasuminen, palveluasumisen järjestäminen) tai sosiaalihuoltolain 21 §:ään (asumispalvelut). Asumispalvelu asumisyksikössä sisältää asunnon. Asumisyksikössä (ryhmäkodissa) jokaisella asukkaalla on oma asuinhuone ja kylpyhuone sekä tarvittaessa pienoiskeittiö tai varaus sille. Osa toiminnoista sijoittuu yhteistiloihin (esim. keittiö-, ruokailu- ja oleskelutilat sekä sauna ja kodinhoito- ja varastotilat). Ryhmäkoti voi olla erllinen rakennus tai sijaita asuinkerrostalossa. Asumispalvelu asumisyksikössä (hankinnan osa 1) on tarkoitettu erityisesti niille asiakkaille, joilla on monimuotoinen tai ennakoimaton palvelutarve, jolloin asiakkaan tarvitseman palvelun tulee toimia joustavasti ja varmasti. Asiakkaan avun ja tuen tarvetta, määrää ja toteuttamisaikaa on usein hankala arvioida etukäteen, joten asiakkaan tarvitseman tuen ja avun on oltava saatavilla lyhyelläkin varoitusajalla. Palvelun tarkoituksena on vastata asiakkaiden asumiseen liittyviin, yksilöllisiin palvelujen ja tuen tarpeisiin. Kyseessä on pääsääntöisesti pitkäaikainen palvelu, jossa pysyvyys ja jatkuvuus ovat tärkeitä. Palvelun tarkoituksena on mahdollistaa ja tukea asiakkaan itsenäistä suoriutumista, kuntoutumista, elämänhallintaa ja osallisuutta yhteiskuntaan riippumatta hänen toimintakyvystään. Asumispalvelu asumisyksikössä (ryhmäkodissa), jonka koko enintään 8 asuntoa Hankinnan kohteena ovat asumispalvelut asiakkaille, jotka hyötyvät palvelukuvauksen mukaisista palveluista. Asumispalvelut perustuvat pääsääntöisesti kehitysvammalain 2 §:ään, vammaispalvelulain 8 §:ään (vammaisille tarkoitetut palvelut) ja vammaispalveluasetuksen 10 – 11 §:iin (palveluasuminen, palveluasumisen järjestäminen) tai sosiaalihuoltolain 21 §:ään (asumispalvelut). Asumispalvelu asumisyksikössä sisältää asunnon. Asumisyksikössä (ryhmäkodissa) jokaisella asukkaalla on oma asuinhuone ja kylpyhuone sekä tarvittaessa pienoiskeittiö tai varaus sille. Osa toiminnoista sijoittuu yhteistiloihin (esim. keittiö-, ruokailu- ja oleskelutilat sekä sauna ja kodinhoito- ja varastotilat). Ryhmäkoti voi olla erllinen rakennus tai sijaita asuinkerrostalossa. Asumisyksikössä (hankinnan osa 2) voi olla enintään kahdeksan (8) asuntoa. Pienyksikkö tarkoittaa erillistä pienyksikköä, jolla on oma henkilökunta. Pienyksikkö ei tarkoita yhdessä osoitteessa sijaitsevan isomman asuinyksikön osastoa tai vastaavaa. Asumispalvelu asumisyksikössä on tarkoitettu erityisesti niille asiakkaille, joilla on monimuotoinen tai ennakoimaton palvelutarve, jolloin asiakkaan tarvitseman palvelun tulee toimia joustavasti ja varmasti. Asiakkaan avun ja tuen tarvetta, määrää ja toteuttamisaikaa on usein hankala arvioida etukäteen, joten asiakkaan tarvitseman tuen ja avun on oltava saatavilla lyhyelläkin varoitusajalla. Palvelun tarkoituksena on vastata asiakkaiden asumiseen liittyviin, yksilöllisiin palvelujen ja tuen tarpeisiin. Kyseessä on pääsääntöisesti pitkäaikainen palvelu, jossa pysyvyys ja jatkuvuus ovat tärkeitä. Palvelun tarkoituksena on mahdollistaa ja tukea asiakkaan itsenäistä suoriutumista, kuntoutumista, elämänhallintaa ja osallisuutta yhteiskuntaan riippumatta hänen toimintakyvystään. Asumispalvelu asumisryhmässä Hankinnan kohteena ovat asumispalvelut asiakkaille, jotka hyötyvät palvelukuvauksen mukaisista palveluista. Asumispalvelut perustuvat pääsääntöisesti kehitysvammalain 2 §:ään, vammaispalvelulain 8 §:ään (vammaisille tarkoitetut palvelut) ja vammaispalveluasetuksen 10 – 11 §:iin (palveluasuminen, palveluasumisen järjestäminen) tai sosiaalihuoltolain 21 §:ään (asumispalvelut). Asumisryhmällä tarkoitetaan palveluntuottajan järjestämien asuntojen muodostamaa ryhmää. Asunnot täyttävät tavallisen asunnon tunnuspiirteet ja niihin on käynti suoraan ulkoa tai porrashuoneesta. Asuntoryhmä voi sijoittua osaksi tavallista asuntokantaa. Asuntoryhmä voi sisältää asukkaiden yhteistiloja (esim. oleskelutila, sauna, pyykkitupa tai kerhohuone) sekä henkilökunnan tiloja. Asumispalvelu asumisryhmässä on tarkoitettu erityisesti niille asiakkaille, joiden avun ja tuen tarve on pääasiallisesti säännöllistä ja ennakoitavaa. Asiakkaan avun ja tuen tarve, määrä ja toteuttamisaika pystytään sopimaan yleensä etukäteen. Säännölliset palveluajat voivat perustua asiakkaan viikkosuunnitelmaan tai vastaavaan. Asiakkaalla on säännöllisen avun ja tuen tarpeen lisäksi tarpeita, joihin on vastattava tilanteen edellyttämällä tavalla viiveettä. Palvelun tarkoituksena on vastata asiakkaiden asumiseen liittyviin, yksilöllisiin palvelujen ja tuen tarpeisiin. Kyseessä on pääsääntöisesti pitkäaikainen palvelu, jossa pysyvyys ja jatkuvuus ovat tärkeitä. Palvelun tarkoituksena on mahdollistaa ja tukea asiakkaan itsenäistä suoriutumista, kuntoutumista, elämänhallintaa ja osallisuutta yhteiskuntaan riippumatta hänen toimintakyvystään. Asumispalvelu erillisessä asunnossa Hankinnan kohteena ovat asumispalvelut asiakkaille, jotka hyötyvät palvelukuvauksen mukaisista palveluista. Asumispalvelut perustuvat pääsääntöisesti kehitysvammalain 2 §:ään, vammaispalvelulain 8 §:ään (vammaisille tarkoitetut palvelut) ja vammaispalveluasetuksen 10 – 11 §:iin (palveluasuminen, palveluasumisen järjestäminen) tai sosiaalihuoltolain 21 §:ään (asumispalvelut). Erillinen asunto on tavallisessa asuntokannassa sijaitseva vuokra- tai omistusasunto, jonne järjestetään asiakkaan tarvitsema apu, tuki ja ohjaus. Erillisellä asunnolla tarkoitetaan asiakkaan itsensä järjestämää vuokra- tai omistusasuntoa tai vastaavaa. Asumispalvelu erillisessä asunnossa on tarkoitettu erityisesti niille asiakkaille, joiden avuntarve on yleensä säännöllistä ja ennakoitavaa. Asiakkaalla on säännöllisen avun ja tuen tarpeen lisäksi tarpeita, joihin on vastattava tilanteen edellyttämällä tavalla viiveettä. Palvelu annetaan kotiin tai sovitusti kodin ulkopuolelle asiointeihin. Palvelun tarkoituksena on vastata asiakkaiden asumiseen liittyviin, yksilöllisiin palvelujen ja tuen tarpeisiin. Kyseessä on pääsääntöisesti pitkäaikainen palvelu, jossa pysyvyys ja jatkuvuus ovat tärkeitä. Palvelun tarkoituksena on mahdollistaa ja tukea asiakkaan itsenäistä suoriutumista, kuntoutumista, elämänhallintaa ja osallisuutta yhteiskuntaan riippumatta hänen toimintakyvystään. Kehittämispalvelu OPTIO Hankinnan kohteena on optiona tämän hankinnan kohteena olevien asumispalveluiden kehittämispalvelu. Optiona olevan kehittämispalvelun tarjoaminen ei ole pakollista. Palveluntuottaja toteuttaa kehittämispalvelua yhdessä tilaajan ja palvelun käyttäjien kanssa. Kehittämisyhteistyön tavoitteena on esimerkiksi asumispalvelun järjestämistapojen, sisällön, laadun, laatumittareiden, asiakkaiden osallisuuden, vaikuttavuuden ja vaikuttavuusmittariston kehittäminen. Tilaaja ilmoittaa palveluntuottajalle option käyttöönotosta viimeistään ennen kolmannen sopimusvuoden päättymistä. Kehittämispalvelun sisältö on tarkemmin kuvattu liitteessä Kehittämispalvelu / optio.

Ilmoitusnumero 2020-046645
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1C FI1C FI1C FI1C FI1C FI1C
Osoitetiedot Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
PL 46 05801 Hyvinkää FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma